ePMO Metaal

 

 

Mensen die zich fit voelen en gezond zijn, melden zich minder vaak ziek. Belangrijk, want gemiddeld kost één dag verzuim u al snel 250 euro. Het Preventief medisch onderzoek (PMO, of PAGO) is een wettelijk verplicht middel om werknemers actueel inzicht te geven in hun gezondheid, leefstijl en eventuele gezondheidsrisico’s. Uw werknemers weten wat ze kunnen doen om hun gezondheid en leefstijl te verbeteren en u kunt gericht maatregelen treffen om uw organisatie gezonder en vitaler te maken. Zo voorkomt u verzuim. Speciaal voor werknemers in de metaal- en techniekbranche is er het unieke ePMO Metaal. Ontwikkeld in nauwe samenwerking met Koninklijke Metaalunie.

ePMO Metaal: het online Preventief medisch onderzoek voor de metaalbranche

Het ePMO Metaal is een online vragenlijst specifiek afgestemd op de werkzaamheden in de metaal- en techniekbranche. U kunt uw medewerkers ook aanvullend een fysiek onderzoek aanbieden. U leest er alles over in het leaflet.

Direct offerte aanvragen

Leaflet

ePMO Metaal

pdf, 261.4 kB

Persoonlijk rapport binnen 25 minuten

Uw medewerkers vullen een vragenlijst in die gemiddeld 25 minuten duurt. De vragenlijst gaat in op hoe de werknemer zijn gezondheid ervaart en hoe de werkplek en werkomstandigheden zijn. Direct na het invullen, ontvangen de werknemers een persoonlijke rapportage die inzicht geeft in hun mentale gezondheid, energie, leefstijl en fysieke gezondheid.

Telefonisch adviesgesprek en vervolg

Loopt een werknemer een verhoogd gezondheidsrisico, dan krijgt hij een uitnodiging voor een telefonisch adviesgesprek met één van onze vitaliteit- en gezondheidsdeskundigen. Daarnaast coacht ArboNed uw werknemer bij het uitvoeren van de nodige verbeteracties. Afhankelijk van de uitkomsten van dit gesprek kan het zijn dat uw werknemer een doorverwijzing krijgt naar de bedrijfsarts of dat een andere vervolgactiviteit wordt ingezet. Waar mogelijk maken we hierbij gebruik van de samenwerkingen en voordelen die Koninklijke Metaalunie biedt.

Dit levert het ePMO u en uw werknemers op

  • Kostenbesparing: een goed uitgevoerd ePMO leidt tot gezonde en vitale medewerkers, minder verzuim, lagere verzuimkosten en minder instroom in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).  
  • Inzicht in leefstijl en gezondheidsrisico’s: de individuele rapportage geeft uw medewerkers inzicht in hun gezondheid, leefstijl en gezondheidsrisico’s.
  • Bewustwording belang gezondheid: uw medewerkers zijn zich beter bewust van het belang van een goede mentale en fysieke gezondheid.  
  • Gezondheidsrisico’s bedrijf in kaart: vanaf 15 deelnemers kunt u kiezen voor een groepsrapportage die u in één oogopslag inzicht geeft in relevante risico’s voor uw bedrijf. U krijgt nieuwe inzichten op het gebied van duurzame inzetbaarheid, gezondheid en veiligheid. Zo bouwt u aan een gezonde toekomst voor u en uw medewerkers.
  • Voldoen aan de wet: met het ePMO, in combinatie met de in de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) geadviseerde fysieke onderzoeken, voldoet u aan uw wettelijke verplichting om uw medewerkers periodiek een preventief medisch onderzoek aan te bieden.

Direct offerte aanvragen

Wettelijke verplichting

U bent wettelijk verplicht uw werknemers een Preventief medisch onderzoek (PMO) aan te bieden. Met het ePMO Metaal, in combinatie met de in de RI&E geadviseerde fysieke onderzoeken, voldoet u aan deze wettelijke verplichting.

pmo

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Wij helpen u graag verder.

Bel ons
030 299 62 77

Belafspraak
inplannen