KMU Verzekeringen (KMUV)

KMU Verzekeringen is opgericht door Koninklijke Metaalunie. ArboNed en KMU Verzekeringen werken al jaren nauw samen. Als arbodienst ondersteunt ArboNed aangesloten bedrijven bij de verzuimaanpak, re-integratietrajecten én het gezond en fit houden van werknemers. Zodat u zich kunt focussen op wat écht belangrijk is: uw mensen en het succes van uw organisatie.

KMU

Verzuimabonnement dat bij u past: ReaDirect

ArboNed biedt samen met KMU Verzekeringen ReaDirect. ReaDirect ondersteunt de werkgever en de werknemer om de kosten van het verzuim (en daarmee de uiteindelijke premie en de schadelast) zo laag mogelijk te houden. Met als doel de werknemer snel en duurzaam te re-integreren. Daarom kunt u bij ons zelf kiezen hoe u verzuim wilt aanpakken: met het abonnement ‘ReaDirect All-in’ of ‘ReaDirect Basis’.

Meer informatie

Verplichtingen vanuit het basiscontract

Met een verzuimabonnement bij ArboNed (op basis van de ‘vangnetregeling’), voldoet u aan de eisen die de Arbowet stelt in artikel 14a rond het uitvoeren van de wettelijke taken, het zogenoemde basiscontract. Concreet betekent dit dat ArboNed u graag ondersteunt bij uw onderstaande taken, precies zoals de wet ook vereist. 

  • Activiteiten op het gebied van verzuim en re-integratie.
  • Het bieden van vrije toegang van werknemers tot de bedrijfsarts (via het open spreekuur).
  • De Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
  • Het Preventief medisch onderzoek (PAGO/PMO).
  • In specifieke gevallen een aanstellingskeuring.

In onze samenwerkingsvoorwaarden hebben wij uw wettelijke taken en de werkafspraken die wij daarover maken nader beschreven. ArboNed heeft deze samenwerkingsvoorwaarden om een goede samenwerking te waarborgen. Zo houdt u uw bedrijf gezond en voorkomt u boetes van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW).

Het abonnement ReaDirect All-in geeft dekking van de dienstverlening in het kader van Wet verbetering poortwachter (WvP).  Bij het abonnement ReaDirect Basis worden deze diensten in het kader van de Wet verbetering poortwachter per verrichting bij u in rekening gebracht.