Arbeid en rouw

Het is vrijwel zeker dat iedere werknemer te maken krijgt met het verlies van een dierbare tijdens zijn loopbaan, want we worden ouder en werken langer door. Rouw kan leiden tot een verminderde inzet van een werknemer. Rouwbegeleiding volgens de methodiek Arbeid en Rouw draagt bij aan het verminderen van spanning, depressie of negatieve emoties op het werk, maar met name aan een toename van de productiviteit en positieve emoties op het werk.

Werk levert positieve bijdrage aan verwerken van verlies

Uit de enquête van Landelijk Steunpunt Rouw blijkt dat 40%, na weer aan het werk te zijn geweest, zich ziek meldt. Toch ondersteunt juist het verrichten van arbeid tijdens een rouwperiode de werknemer in zijn rouwproces. De steun van collega’s en leidinggevende worden als belangrijke krachtbronnen ervaren door de rouwende werknemer. Dit blijkt uit onderzoek van ArboNed. Ook is aangetoond dat deze methodiek de verzuimduur reduceert met 47 dagen ten opzichte van een gemiddelde verzuimduur van 170 dagen.

De rol van de werkgever

Rouw komt veelal voort vanuit de privé-situatie. Een werknemer die een ouder, een partner of een kind verliest. Maar ook een werknemer die zijn partner verliest door een scheiding, of een werknemer die de kinderen niet meer of veel minder ziet door een scheiding. De werkgever is vanzelfsprekend niet verantwoordelijk voor het privéleven van zijn werknemers. Maar een werknemer is een mens die problemen van zijn werk mee naar huis neemt, en een mens die problemen van thuis meeneemt naar zijn werk.

De werkgever heeft bij rouw de gelegenheid er te zijn voor zijn werknemer. Vanuit sociaal werkgeverschap maar ook vanuit het voorkomen of het zoveel mogelijk beperken van uitval. Het onderzoek van ArboNed toont aan dat met begeleiding op basis van de methodiek Arbeid en Rouw er sprake is van een forse verzuimreductie en een toename van de productiviteit en positieve emoties op het werk. 

Begeleiding bij rouw

De rouwbegeleiding, gebaseerd op de methodiek Arbeid en Rouw van ArboNed, wordt uitgevoerd door bedrijfsmaatschappelijk werkers. Professionals die dagelijks werken aan het ombuigen van beperkingen naar mogelijkheden en het werken aan het probleemoplossend vermogen van werknemers. De discipline bedrijfsmaatschappelijk werk kan een bruggenbouwende functie hebben voor wat betreft de effecten op het werk. Hij kan uw werknemer ondersteunen bij het verwerkingsproces. Ook kan hij uw leidinggevende en directe collega’s begeleiden in het geven van de juiste aandacht. Door het verlies te bespreken, kan het een plek krijgen. Met de juiste aandacht is uw werknemer weer sneller terug op de werkplek of kunnen we voorkomen dat hij uitvalt.

Download whitepaper

Leaflet

Arbeid en rouw

pdf, 63.4 kB

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Bel ons
030 299 64 44

Belafspraak
inplannen