Gevaarlijke stoffen

De arbeidshygiënist houdt zich bezig met herkennen van risico's in de werkomgeving. Denk daarbij aan blootstelling aan gevaarlijke stoffen, biologische organismen (bacteriën, schimmels en virussen), maar ook fysische factoren zoals geluid, licht, klimaat en trillingen. Lees hier wat onze arbeidshygiënisten precies voor u kunnen betekenen op het gebied van gevaarlijke stoffen.

Veilige en gezonde werkplek

U kunt onze arbeidshygiënisten onder meer inschakelen voor onderstaande dienstverlening. Zo houdt u uw werknemers veilig en gezond.

Dienstverlening

 • Ondersteunen bij het inventariseren van de aanwezige gevaarlijke/schadelijke stoffen en het vastleggen ervan in een register van gevaarlijke stoffen.
 • Ondersteunen bij de kwalitatieve risicobeoordeling van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen.
 • Het verzorgen van een kwantitatieve blootstellingsbeoordeling aan de hand van een schattingsmodel (bijvoorbeeld Stoffenmanager , ART).
 • Het verzorgen van een verdiepende Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) gevaarlijke stoffen als een nadere inventarisatieplicht volgens Arbobesluit 4.2.   
 • Ondersteuning bieden bij het afleiden van bedrijfsinterne grenswaarden voor gevaarlijke stoffen.
 • Ondersteuning bieden bij de implementatie van de beheersmaatregelen om blootstelling te minimaliseren.
 • Advisering op maat omtrent wet- en regelgeving met betrekking tot gevaarlijke stoffen, zoals over de opslag van gevaarlijke stoffen (PGS), REACH wetgeving en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
 • Het beoordelen van de geschiktheid van PBM om de aanwezige gevaren te voorkomen.
 • Het verzorgen van voorlichting en instructie op het gebied van gevaarlijke stoffen en het ontwikkelen van werkplekinstructiekaarten (WIK).
 • Het specifiek beoordelen van gezondheidsrisico’s van gevaarlijke stoffen in verschillende blootstellingsituaties. Bijvoorbeeld via het uitvoeren van ademluchtmetingen, het inzetten van blootstellingmodellen of via biologische monitoring.
 • Ondersteunen bij het ontwikkelen van best practice werk- en productiemethoden om werknemers zo verantwoordelijk en veilig mogelijk met gevaarlijke stoffen te kunnen laten werken.
 • Het analyseren van problemen en het aandragen van mogelijke oplossingen bij klachten van werknemers als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen of biologische factoren (arbeidshygiënisch werkplekonderzoek).
 • Advisering en ondersteuning wanneer wordt gewerkt met biologische agentia zoals virussen, bacteriën en schimmels (denk bijvoorbeeld aan legionella, lyme of corona).

Neem voor meer informatie contact op met uw vaste contactpersoon, of klik hier voor antwoorden op de veelgestelde vragen.

Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)

Startpunt voor een veilig bedrijf is de Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Hiermee brengt u de risico's binnen uw bedrijf in kaart, zodat u de gezondheid en veiligheid in het bedrijf kunt bevorderen. Het is een onmisbaar instrument om uw werknemers gezond, veilig en met plezier aan het werk te houden. En zodoende ook flink te besparen op uw bedrijfskosten. Lees hier alles over de RI&E.

Het omgaan met gevaarlijke stoffen is heel complex. Vooral de regelgeving is ingewikkeld. Zeker voor de wat kleinere bedrijven die de benodigde kennis niet in huis hebben. Sommige bedrijven realiseren zich zelfs niet eens dát ze te maken hebben met gevaarlijke stoffen.

 

Frank Peters, arbeidshygiënist/veiligheidskundige ArboNed