Dit doet een arbeidshygiënist

 • Leestijd
  2 minuten
 • 08 april 2019 aangemaakt
 • 27 januari 2020 bijgewerkt

De arbeidshygiënist is een van de vier kerndeskundigen binnen de Arbowet. Arbeidshygiëne is de zorg voor een gezonde werkomgeving; het voorkomen van gezondheidseffecten op de (midden)lange duur. Acute gezondheidseffecten vallen onder “veiligheid”.

De arbeidshygiënist als specialist

De arbeidshygiënist helpt bedrijven gezondheidsschade voor werknemers te voorkomen. In het kader hiervan beoordeelt hij werkplekken en maakt hij de situatie objectief door:

 • Waar te nemen;
 • Te meten;
 • Te toetsen aan wet, normen, richtlijnen en grenswaarden.

Op basis van de meting en toetsing, objectiveert hij klachten van het personeel en geeft hij uitleg en voorlichting.

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Ook voert de arbeidshygiënist verdiepingsonderzoeken uit in het kader van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Deze onderzoeken gaan in op:

Duurzame inzetbaarheid verbeteren

Bedrijven schakelen een arbeidshygiënist in om een werksituatie te beoordelen. In samenspraak met de werkgever zoekt de arbeidshygiënist naar oplossingen voor de gevonden arbeidsrisico’s. De werkgever kan de risico’s aanpakken en zo de duurzame inzetbaarheid van zijn mensen verbeteren.

De arbeidshygiënist geeft bedrijven daarnaast voorlichting over onder andere persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), schadelijk geluid en werken in de hitte. Hij kan werkgevers bovendien begeleiden bij het actualiseren en implementeren van de RI&E.

Warme werkomstandigheden

Als de temperatuur op de werkplek boven de 37 graden Celcius uitkomt, kan de lichaamstemperatuur ook tot boven de 37 graden stijgen. Er is dan sprake van hittebelasting. De arbeidshygiënist kan bedrijven helpen een hittebelastingsprotocol op te stellen. Hierin staat beschreven hoe om te gaan met warme werkomstandigheden (bijvoorbeeld in de fabriek). Ook staan er aanbevelingen in ter verbetering van de situatie en richtlijnen hoe het personeel optimaal kan omgaan met een hete werkomgeving.

Onderzoek en advies

De arbeidshygiënist geeft op basis van onderzoek advies. Denk hierbij onder meer aan:

 • Het meten en beoordelen van risico’s van gevaarlijke stoffen en het adviseren over het omgaan met gevaarlijke stoffen;
 • Het ondersteunen van bedrijven bij mogelijke asbestblootstelling;
 • Onderzoek naar klachten over het binnenklimaat, het klimaatsysteem en de luchtkwaliteit en advies over de verbetering van de luchtkwaliteit en of het klimaat;
 • Advies over verbouw en nieuwbouw.

De voordelen van het werken met een arbeidshygiënist

Na het onderzoek en eventuele aanpassingen aan uw situatie, kunt u uw medewerkers in een gezonde werkomgeving hun werk laten doen.

De arbeidshygiënist van ArboNed:

 • Houdt zich bezig met gezondheidsbedreigende factoren in de werkomgeving;
 • Helpt u in kaart te brengen of medewerkers gezondheidsrisico’s lopen door hun werkomstandigheden en adviseert hoe de werkzaamheden in een gezonde omgeving kunnen worden uitgevoerd;
 • Kan door middel van voorlichting uw medewerkers bewust maken van de mogelijke werkgerelateerde risico’s en adviseren over de juiste (persoonlijke) beheersmaatregelen (bijvoorbeeld de noodzaak om gehoorbescherming te gebruiken);
 • Werkt nauw samen met de andere consultants van ArboNed, zoals de ergonoom, hogere veiligheidskundige, arbeidsdeskundige en arbeids- en organisatiedeskundige, en koppelt onderzoeken terug aan de betrokken bedrijfsarts en re-integratie- en preventieadviseur, waardoor u op alle vlakken wordt ondersteund;
 • Helpt preventief!

Meer informatie?

ArboNed is een vooraanstaande en professionele dienstverlener, die zich richt op het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van werknemers, waardoor het verzuim binnen bedrijven en instellingen verlaagt.

Direct advies

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Beperken of zelfs voorkomen dat uw werknemers zich ziek melden, is van…

10 minuten