Dit doet een arbeidshygiënist

  • Leestijd
    2 minuten
  • 25 februari 2022 aangemaakt
  • 17 februari 2023 bijgewerkt

De arbeidshygiënist is een van de vier kerndeskundigen die we kennen binnen de Arbowet. Onder arbeidshygiëne verstaan we de zorg voor een gezonde werkomgeving. De arbeidshygiënist richt zich vooral op factoren die op de langere termijn gezondheidsschade kunnen opleveren. Denk bijvoorbeeld aan werken in lawaai, of werken met gevaarlijke stoffen. Ook bij vragen over trillingen of klimaat kan de arbeidshygiënist u ondersteunen. Op basis van onderzoek naar de risico’s adviseert de arbeidshygiënist bedrijven hoe ze deze risico’s kunnen voorkomen dan wel verminderen en hun werknemers kunnen beschermen.

Wanneer een arbeidshygiënist inschakelen?

Bedrijven schakelen een arbeidshygiënist in om een werksituatie te beoordelen op mogelijke gezondheidsrisico’s. De arbeidshygiënist brengt vervolgens de risico’s in kaart. Dat doet hij door onderzoek te doen en waar nodig metingen te verrichten op de werkplek en de resultaten te toetsen aan de geldende normen en richtlijnen. Bij gevaarlijke stoffen wordt getoetst tegen de grenswaarden.  

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Ook voert de arbeidshygiënist verdiepingsonderzoeken uit in het kader van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Deze onderzoeken gaan in op:

Advies en oplossingen voor een gezonde werkomgeving

In samenspraak met de werkgever zoekt de arbeidshygiënist naar oplossingen voor de gevonden arbeidsrisico’s. De werkgever kan de risico’s aanpakken en zo de duurzame inzetbaarheid van zijn mensen verbeteren.

De arbeidshygiënist geeft bedrijven daarnaast voorlichting over onder andere persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), schadelijk geluid en werken in de hitte. Hij kan werkgevers bovendien begeleiden bij het actualiseren en implementeren van de RI&E.

Na het onderzoek en de eventuele aanpassingen aan uw bedrijfssituatie, werken uw medewerkers weer in een gezonde werkomgeving.

Voorbeeld: Warme werkomstandigheden

Als de temperatuur op de werkplek boven de 37 graden Celsius uitkomt, kan de lichaamstemperatuur ook tot boven de 37 graden stijgen. Er is dan sprake van hittebelasting. De arbeidshygiënist helpt bedrijven met het opstellen van een hittebelastingsprotocol. Hierin staat hoe om te gaan met warme werkomstandigheden (bijvoorbeeld in de fabriek). Ook staan er aanbevelingen in ter verbetering van de situatie en richtlijnen hoe het personeel optimaal kan omgaan met een hete werkomgeving.

Het werk van de arbeidshygiënist op een rij

We zetten de werkzaamheden van een ArboNed arbeidshygiënist voor u op een rij:

  • Hij houdt zich bezig met gezondheidsbedreigende factoren in de werkomgeving.
  • Hij helpt u in kaart te brengen of medewerkers gezondheidsrisico’s lopen door hun werkomstandigheden en adviseert hoe de werkzaamheden in een gezonde omgeving kunnen worden uitgevoerd.
  • Hij maakt uw medewerkers bewust van de mogelijke werkgerelateerde risico’s en adviseert over de juiste (persoonlijke) beheersmaatregelen (bijvoorbeeld de noodzaak om gehoorbescherming te gebruiken).
  • Hij werkt nauw samen met de andere consultants van ArboNed (ergonoom, hogere veiligheidskundige, arbeidsdeskundige, arbeids- en organisatiedeskundige) en koppelt onderzoeken terug aan de betrokken bedrijfsarts en re-integratie- en preventieadviseur. Hierdoor wordt u op alle vlakken ondersteund.
  • Een arbeidshygiënist werkt preventief en helpt u gezondheidsrisico’s te verkleinen en verzuim te voorkomen. 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de inzet van een arbeidshygiënist van ArboNed? Vraag uw vaste contactpersoon naar de mogelijkheden. Of neem contact met ons op.

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Het verminderen of zelfs voorkomen van verzuim is van groot belang…
10 minuten