Dit doet een arbeidshygiënist

 • Leestijd
  2 minuten
 • 08 april 2019 aangemaakt
 • 23 december 2020 bijgewerkt

De arbeidshygiënist is een van de vier kerndeskundigen die we kennen binnen de Arbowet. Onder arbeidshygiëne verstaan we de zorg voor een gezonde werkomgeving, waardoor (negatieve) gezondheidseffecten op middellange of lange termijn worden voorkomen. Acute gezondheidseffecten vallen onder 'veiligheid'.

De arbeidshygiënist als specialist

De arbeidshygiënist helpt bedrijven gezondheidsschade voor werknemers te voorkomen. In het kader hiervan beoordeelt hij werkplekken. Dit gebeurt op een objectieve manier, door:

 • waar te nemen;
 • te meten;
 • te toetsen aan wet, normen, richtlijnen en grenswaarden.

Op basis van de meting en toetsing, objectiveert hij klachten van het personeel en geeft hij uitleg en voorlichting.

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Ook voert de arbeidshygiënist verdiepingsonderzoeken uit in het kader van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Deze onderzoeken gaan in op:

Duurzame inzetbaarheid verbeteren

Bedrijven schakelen een arbeidshygiënist in om een werksituatie te beoordelen. In samenspraak met de werkgever zoekt de arbeidshygiënist naar oplossingen voor de gevonden arbeidsrisico’s. De werkgever kan de risico’s aanpakken en zo de duurzame inzetbaarheid van zijn mensen verbeteren.

De arbeidshygiënist geeft bedrijven daarnaast voorlichting over onder andere persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), schadelijk geluid en werken in de hitte. Hij kan werkgevers bovendien begeleiden bij het actualiseren en implementeren van de RI&E.

Warme werkomstandigheden

Als de temperatuur op de werkplek boven de 37 graden Celcius uitkomt, kan de lichaamstemperatuur ook tot boven de 37 graden stijgen. Er is dan sprake van hittebelasting. De arbeidshygiënist helpt bedrijven met het opstellen van een hittebelastingsprotocol. Hierin staat beschreven hoe om te gaan met warme werkomstandigheden (bijvoorbeeld in de fabriek). Ook staan er aanbevelingen in ter verbetering van de situatie en richtlijnen hoe het personeel optimaal kan omgaan met een hete werkomgeving.

Onderzoek en advies

De arbeidshygiënist geeft op basis van onderzoek advies op verschillende manieren:

 • Meten en beoordelen van risico’s van gevaarlijke stoffen en adviseren over het omgaan daarmee.
 • Ondersteuning bij mogelijke asbestblootstelling.
 • Onderzoek naar klachten over het klimaat (binnenklimaat, klimaatsysteem en  luchtkwaliteit) en advies over de verbetering hiervan. 
 • Advies over verbouw en nieuwbouw.

De voordelen van een arbeidshygiënist op een rij

Na het onderzoek en de eventuele aanpassingen aan uw bedrijfssituatie, werken uw medewerkers weer in een gezonde werkomgeving.

We zetten nog even de voordelen van het inschakelen van een ArnoNed arbeidshygiënist voor u op een rij:

 • Hij houdt zich bezig met gezondheidsbedreigende factoren in de werkomgeving.
 • Hij helpt u in kaart te brengen of medewerkers gezondheidsrisico’s lopen door hun werkomstandigheden en adviseert hoe de werkzaamheden in een gezonde omgeving kunnen worden uitgevoerd.
 • Hij maakt uw medewerkers door middel van voorlichting bewust van de mogelijke werkgerelateerde risico’s en adviseren over de juiste (persoonlijke) beheersmaatregelen (bijvoorbeeld de noodzaak om gehoorbescherming te gebruiken).
 • Hij werkt nauw samen met de andere consultants van ArboNed (ergonoom, hogere veiligheidskundige, arbeidsdeskundige, arbeids- en organisatiedeskundige) en koppelt onderzoeken terug aan de betrokken bedrijfsarts en re-integratie- en preventieadviseur. Hierdoor wordt u op alle vlakken ondersteund.
 • Een arbeidshygiënist werkt preventief.

Meer informatie?

ArboNed is een vooraanstaande en professionele dienstverlener die zich richt op het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van werknemers, waardoor het verzuim binnen bedrijven en instellingen daalt.

Direct advies

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Het verminderen of zelfs voorkomen van verzuim is van groot belang…

10 minuten