MijnCoachlijn

Weet u hoe het met uw werknemers gaat? Zitten zij goed in hun vel? Of ziet u tekenen van stress, afhaken of minder betrokkenheid bij een van uw mensen? Via MijnCoachlijn kunnen werknemers van ArboNed-klanten snel en makkelijk terecht bij een coach. Nog vóór zij uitvallen met psychische klachten.

Op tijd ingrijpen, voorkomt verzuim

Privé-omstandigheden, stress, zich niet prettig voelen in het team, oplopende werkdruk. Uw werknemers kunnen om verschillende redenen vastlopen. Heeft u het idee dat er iets speelt? Laat uw werknemer er dan niet te lang mee doorlopen. Op tijd aan de bel trekken, kan erger voorkomen.

Met MijnCoachlijn, een dienst exclusief voor ArboNed-klanten, kunt u uw werknemers snel en effectief professionele coaching bieden. Hiermee kunt u uitval voorkomen. Het enige dat u hiervoor hoeft te doen, is uw werknemers te laten weten dat zij terechtkunnen bij MijnCoachlijn. Zij kunnen vervolgens zelf contact opnemen. Het eerste gesprek is gratis.

WIJ ZIJN ER OOK ALS JE

JE HART WILT LUCHTEN

mijncoachlijn

Waarom MijnCoachlijn?

Ruim een derde van het langdurend verzuim binnen het mkb heeft een psychische achtergrond. Dat aandeel stijgt al jaren en het verzuim duurt steeds langer. Lopen uw mensen tegen mentale barrières aan? Handel dan snel en grijp op tijd in met de juiste begeleiding.

MijnCoachlijn is voor werknemers die volledig aan het werk zijn, maar mentale druk voelen of uit balans dreigen te raken. Via MijnCoachlijn worden zij - als het even kan - binnen 48 uur gematcht met een professional die het beste past bij de hulpvraag én persoonlijkheid. Deze snelle en daadkrachtige begeleiding is uniek en kan (langdurige) uitval van uw werknemer voorkomen.

Mentale fitheid bespreekbaar maken

Als u uw werknemers de mogelijkheid biedt om gebruik te maken van MijnCoachlijn, kunt u ook makkelijker in gesprek over hoe het met hen gaat. U laat zien dat mentale fitheid belangrijk is voor u als werkgever en u geeft uw medewerkers de gelegenheid zelf in actie te komen als zij dat nodig hebben. Zo kunt u samen werken aan het onbezorgd en lekker werken. 

Voor MijnCoachlijn werkt ArboNed samen met de psychologen van Gingermood.

Zo werkt MijnCoachlijn

  • U laat uw werknemers weten dat zij contact kunnen opnemen met MijnCoachlijn. Hiervoor kunt u onze toolkit gebruiken, met een e-mail en intranetberichtposter en online informatiepagina.
  • Uw werknemer neemt telefonisch contact op met MijnCoachlijn. De professionals zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:30 uur. Uw werknemer kan ook een terugbelverzoek doen, dan neemt MijnCoachlijn contact op wanneer het uw werknemer uitkomt. 
  • Het eerste gesprek met MijnCoachlijn is gratis. De psycholoog biedt een luisterend oor en helpt de hulpvraag scherp te krijgen. Op basis van de hulpvraag en persoonlijkheid van uw werknemer wordt hij gekoppeld aan een professional die het best bij hem past. Dit kan een psycholoog of bedrijfsmaatschappelijk werker zijn.
  • Blijkt uit het gesprek dat coaching gewenst is? Dan adviseren wij een coachtraject van twee of vijf uren. Uw werknemer werkt dan aan het oplossen van het eigen vraagstuk vanuit zijn persoonlijke kracht. Hiervoor werken wij werken samen met de psychologen van Gingermood. Op die manier bent u altijd verzekerd van een snelle bemiddeling, wat juist zo belangrijk is.
  • ArboNed en Gingermood hanteren dezelfde werkwijze en tarieven, zodat er voor u geen onderscheid is in wie de hulpvraag behandelt. Onze aanpak is daarbij altijd gericht op het verhogen van het werkplezier, de motivatie en uiteindelijk de prestaties. De coach besteedt niet alleen aandacht aan de werkomstandigheden, maar kijkt ook naar de privé- en gezondheidssituatie en hoe de werknemer omgaat met zijn problemen. Want ook deze factoren spelen een rol bij het voorkomen van verzuim.
  • MijnCoachlijn is een service voor ArboNedklanten. Het intakegesprek dat uw werknemers met een professional voeren, is kosteloos. Voor een eventueel aanbevolen vervolgtraject ontvangt u altijd vooraf een offerte. U wordt dus nooit verrast met onverwachte kosten.

De voordelen:

  • Door vroegtijdige signalering van mogelijke overbelasting en snelle daadkrachtige begeleiding, kan worden voorkomen dat uw werknemer (langdurig) uitvalt.
  • MijnCoachlijn wordt bemand door psychologen. Uw werknemer krijgt dus direct een professional aan de telefoon, die enerzijds een eerste luisterend oor biedt en anderzijds goed de problematiek kan uitvragen.
  • Op basis van de eerste intake wordt een match gemaakt tussen werkende en de professional. Zo zorgen we dat uw werknemer direct een 'klik' heeft met de professional. Het is bewezen dat hoe beter de ‘klik’ is, hoe effectiever het coachtraject.