MijnCoachlijn

Door de impact van de coronacrisis kunnen uw werknemers extra mentale druk voelen. Bijvoorbeeld door een scheve werk-privébalans, door somberheid omdat ze weinig sociale contacten hebben, of door extra zorgen over de eigen gezondheid of de gezondheid van familie of vrienden. Exclusief voor werknemers van ArboNedklanten is er nu MijnCoachlijn. Gericht op het snel en doeltreffend ondersteunen van werkenden, om te voorkomen dat zij (langdurig) uitvallen

Waarom MijnCoachlijn?

Ruim een derde van het langdurend verzuim binnen het mkb heeft een psychische achtergrond. Dat aandeel stijgt al jaren. Het duurt bij werknemers die verzuimen met psychische klachten ook nog eens steeds langer voordat ze weer aan het werk zijn. In 2016 was dit nog 167 dagen, in 2019 was het opgelopen tot gemiddeld 209 dagen

MijnCoachlijn is voor werknemers van ArboNedklanten die volledig aan het werk zijn, maar mentale druk voelen. Via MijnCoachlijn worden zij - als het even kan - dezelfde dag nog gematcht met een professional die het beste past bij de hulpvraag én persoonlijkheid. Deze snelle en daadkrachtige begeleiding kan (langdurige) uitval van uw werknemer voorkomen.

De professionals van MijnCoachlijn zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:30 uur. Uw werknemer kan ook een terugbelverzoek doen, dan neemt MijnCoachlijn contact op wanneer het uw werknemer uitkomt. Voor MijnCoachlijn werkt ArboNed samen met de psychologen van Gingermood.

Zo werkt MijnCoachlijn

  • Als klant van ArboNed kunt u onze toolkit gebruiken om uw werknemers te informeren over MijnCoachlijn. Deze toolkit omvat een e-mail en intranetbericht, poster en online informatiepagina voor uw werknemers.
  • Uw werknemer komt via het aanvraagproces direct in contact met een psycholoog (telefoon of chat). De psycholoog biedt een luisterend oor en helpt de hulpvraag scherp te krijgen. 
  • Tijdens het eerste gesprek met MijnCoachlijn wordt goed gekeken naar de hulpvraag en persoonlijkheid van uw werknemer om de juiste match met een van onze coaches maken. Op basis van de hulpvraag wordt hij of zij gekoppeld aan een professional die het best bij hem of haar past. Dit kan een psycholoog of bedrijfsmaatschappelijk werker zijn.
  • Vanuit dit contact adviseren wij een coachgesprek van twee of vijf uren met een bedrijfsmaatschappelijk werker of psycholoog, waarin uw werknemer werkt aan het oplossen van het eigen vraagstuk vanuit zijn persoonlijke kracht. Onze aanpak is daarbij altijd gericht op het verhogen van het werkplezier, de motivatie en uiteindelijk de prestaties. De coach besteedt niet alleen aandacht aan de werkomstandigheden, maar kijkt ook naar de privé- en gezondheidssituatie en hoe de werknemer omgaat met zijn problemen. Want juist deze factoren spelen een rol bij het voorkomen van verzuim.
  • MijnCoachlijn is een service voor ArboNedklanten. De intakegesprekken die uw werknemers met onze professionals voeren zijn kosteloos. Voor een eventueel aanbevolen vervolgtraject ontvangt u altijd vooraf een offerte. U wordt dus nooit verrast met kosten.

De voordelen:

  • Door vroegtijdige signalering van mogelijke overbelasting en snelle daadkrachtige begeleiding, kan worden voorkomen dat uw werknemer (langdurig) uitvalt.
  • MijnCoachlijn wordt bemand door psychologen. Uw werknemer krijgt dus direct een professional aan de telefoon, die enerzijds een eerste luisterend oor biedt en anderzijds goed de problematiek kan uitvragen.
  • Op basis van de eerste intake wordt een match gemaakt tussen werkende en de professional. Zo zorgen we dat uw werknemer direct een 'klik' heeft met de professional. Het is bewezen dat hoe beter de ‘klik’, hoe effectiever het coachtraject.