Psychisch verzuim

  • Leestijd
    2 minuten
  • 03 april 2019 aangemaakt
  • 22 maart 2021 bijgewerkt

Psychische klachten zijn een belangrijke veroorzaker van langdurig verzuim: ruim een derde van het langdurig verzuim heeft een psychische achtergrond. Onder psychisch verzuim vallen overspannenheid, een burn-out, een depressie, of een angststoornis.

Psychisch verzuim steeds groter aandeel van langdurend verzuim

Het is een zorgelijke trend, het aandeel psychisch verzuim dat met het jaar blijft toenemen. Kijken we naar het totale verzuim in 2020, dan is het aandeel psychisch verzuim inmiddels 29%. Inzoomend op het langdurig verzuim (langer dan zes weken) stijgt het aandeel psychisch verzuim van 30% in 2016 naar 37% in de eerste helft van 2020. Het aandeel stressgerelateerd verzuim is zelfs zo groot, dat werkstress beroepsziekte nummer 1 is.

Langer ziek

Het duurt bij werknemers die verzuimen met psychische klachten steeds langer voordat ze weer aan het werk zijn. Een werknemer met een burn-out bent u gemiddeld 290 dagen kwijt. In 2016 was dat nog 167 dagen. Een flinke zorg voor het mkb, want één verzuimdag kost gemiddeld 250 euro. En dan hebben we het nog niet eens over het verlies aan productiviteit.

Herhaling

Heeft een werknemer eenmaal verzuimd met een psychische oorzaak, dan is de kans vrij groot dat hij daar nog eens mee te maken krijgt. Onderzoek heeft aangetoond dat het gaat om een kans van 7%.

Voorkomen en beperken van psychisch verzuim

U voorkomt verzuim door stress door de signalen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Valt een werknemer toch uit, dan helpt het als u in een vroeg stadium herkent dat het om psychisch verzuim gaat. Een gerichte aanpak kan een flinke verkorting opleveren van de verzuimduur, van gemiddeld 25 dagen. Dat komt neer op een besparing van € 6250 per werknemer. Lees hier meer over de manier waarop ArboNed psychisch verzuim aanpakt.

verzuimcijfers ArboNed

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Het verminderen of zelfs voorkomen van verzuim is van groot belang…

10 minuten