Psychisch verzuim

Psychische klachten zijn een belangrijke veroorzaker van langdurig verzuim: ruim een derde van het langdurig verzuim heeft een psychische achtergrond. Onder psychisch verzuim vallen overspannenheid, een burn-out, een depressie, of een angststoornis.

Steeds meer psychisch verzuim

Het is een zorgelijke trend, het aandeel psychisch verzuim dat met het jaar blijft toenemen. Inzoomend op het langdurig verzuim (langer dan 6 weken) stijgt het aandeel psychisch verzuim van 30% in 2016, naar 33% in 2017 en loopt het in de eerste helft van 2018 op naar 34%. Vooral het stressgerelateerd verzuim is problematisch. Het aandeel stressgerelateerd verzuim is inmiddels zo groot, dat werkstress beroepsziekte nummer 1 is.

Langer ziek

Het duurt bij werknemers die verzuimen met psychische klachten steeds langer voordat ze weer aan het werk zijn; gemiddeld 220 dagen in de eerste helft van 2018. In 2017 was het 197 dagen en in 2016 nog 167 dagen. Van de werknemers die kampen met een burn-out is een kwart zelfs na 340 dagen nog niet hersteld. een flinke zorg voor het mkb, want één verzuimdag kost gemiddeld 250 euro, naast bijvoorbeeld een verlies aan productiviteit.

Herhaling

Heeft een werknemer eenmaal verzuimd met een psychische oorzaak, dan is de kans vrij groot dat hij daar nog eens mee te maken krijgt. Onderzoek heeft aangetoond dat 7% van de werknemers met verzuim wegens psychische klachten te maken krijgt met een herhaling.

Voorkomen en beperken van psychisch verzuim

Verzuim door stress is te voorkomen, door vroegtijdig de signalen te herkennen en aan te pakken. Hier leest u waar u op moet letten bij uw werknemers.

Valt een werknemer dan toch uit door psychisch klachten, dan helpt het als u het psychisch verzuim in een vroeg stadium herkent. Het kan een flinke verkorting opleveren van de verzuimduur, van gemiddeld 25 dagen. Dat komt neer op een besparing van € 6250 per werknemer. Lees hier hoe ArboNed dat aanpakt.

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Beperken of zelfs voorkomen dat uw werknemers zich ziek melden, is van…

10 minuten