PMO Metaal

Het PMO Metaal is een online vragenlijst die is afgestemd op de werkzaamheden in de metaal- en techniekbranche. Zo kunt u al vanaf € 58,75 per werknemer voldoen aan uw wettelijke verplichting om uw medewerkers periodiek een gezondheidsonderzoek aan te bieden.

In sommige gevallen moeten werknemers voor de Arbowet aanvullend een fysiek onderzoek krijgen, bijvoorbeeld als zij niet periodiek worden gekeurd. Via het aanvraagformulier kunt u zien of dat voor u van toepassing is. Of u kiest er bewust voor om uw werknemers een fysiek onderzoek aan te bieden. Dat geeft uw werknemers nog meer duidelijkheid over hun gezondheid en leefstijl, zodat ze beter weten wat ze moeten doen om gezonder te leven. 

U vraagt het PMO Metaal via de knop rechtstreeks, online aan voor uw werknemers. U ziet meteen wat het u kost.

laten-doen

Heeft u als ondernemer onvoldoende kennis van preventieve arbozaken, wilt u uw tijd en aandacht liever besteden aan uw business, maar wel zeker zijn dat u voldoet aan de Arbowet? Dan nemen onze professionals u graag de nodige zorg uit handen. Meer over onze ondersteuningsniveaus.

 • Kostenbesparing dankzij daling verzuim.
 • Inzicht in leefstijl en gezondheidsrisico’s
 • Bewustwording bij uw medewerkers van het belang van een goede gezondheid

Zo werkt het

U heeft voor uw PMO Metaal een vast aanspreekpunt bij ArboNed. Hij maakt afspraken met u over de planning, vraagt de gegevens van uw werknemers op om hen te kunnen uitnodigen voor het PMO Metaal, bewaakt de voortgang van het project en ziet toe op de kwaliteit van het eindresultaat. 

Vragenlijst

Uw werknemers ontvangen via ArboNed hun online vragenlijst voor het PMO Metaal. Het duurt gemiddeld 25 minuten om de vragenlijst in te vullen. Meteen hierna ontvangen uw werknemers een persoonlijke rapportage die inzicht geeft in hun mentale gezondheid, energie, leefstijl en fysieke gezondheid. 

Persoonlijk advies

Werknemers bij wie een verhoogd gezondheidsrisico naar voren komt uit de online vragenlijst krijgen persoonlijk advies. Zij kunnen een telefonisch adviesgesprek van 20 minuten inplannen bij onze vitaliteit- en gezondheidsdeskundige.

Afhankelijk van de uitkomsten van dit gesprek kan uw werknemer een doorverwijzing krijgen naar de (bedrijfs)arts, of er kan een andere vervolgactiviteit worden ingezet. Waar mogelijk maken we hierbij gebruik van de samenwerkingen en voordelen die Koninklijke Metaalunie biedt. Onze expert coacht uw werknemers bij het uitvoeren van de geadviseerde verbeteracties. Voor eventuele vervolgactiviteiten die volgen uit dit gesprek ontvangt u altijd vooraf een offerte.

Fysieke onderzoeken

Heeft u een actuele Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en biedt u uw werknemers periodiek keuringen aan, dan kunt u volstaan met de vragenlijst. Zo niet - of wilt u uw werknemers een compleet beeld geven van hun vitaliteit en gezondheid - dan kiest u aanvullend voor een fysiek onderzoek.

 • Met het Onderzoek Basis bent u er zeker van dat u voldoet aan de Arbowet. Voor kantoormedewerkers gaat het om aanvullend een beeldscherm-oogonderzoek. Productie- en installatiemedewerkers krijgen onderzoek van onder meer het gehoor en de longen.
 • Kiest u voor Onderzoek Uitgebreid, dan krijgen uw werknemers ook nog een health check:
  • Berekening van Body Mass Index (BMI) en waist-to-hip ratio.
  • Vingerprik om cholesterol en suiker in het bloed te meten.
  • Bloeddrukmeting.

Fysieke onderzoeken plannen wij in op een ArboNed-locatie in uw regio. Wij bieden een veilige en hygiënische omgeving, waarbij wij de COVID-19 voorzorgsmaatregelen in acht nemen. 

Groepsrapportage

Vanaf 15 deelnemers kunt u kiezen voor een groepsrapportage. De rapportage kost € 498 en toont u hoe uw medewerkers hun werk beleven, waar ze energie van krijgen en wat hen stress oplevert. Met deze inzichten kunt u bouwen aan een gezonde toekomst voor uw bedrijf, met duurzaam inzetbare werknemers. Een van onze vitaliteit- en gezondheidsdeskundigen bespreekt de rapportage met u. De privacy van uw werknemers is gewaarborgd, de informatie in de groepsrapportage is anoniem. 

Kosten per werknemer

 Productie- en installatiemedewerkersKantoormedewerkers
PMO Metaal (online vragenlijst)€ 58,75€ 58,75
PMO Metaal + Onderzoek Basis*€ 175,25€ 104,50
PMO Metaal + Onderzoek Uitgebreid**€ 198€ 128,50

* Onderzoek Basis Productie: gehoor, longen, urine, bloed. Onderzoek Basis Kantoor: beeldscherm-oogonderzoek.
** Onderzoek Uitgebreid: Onderzoek Basis plus een health scan met check en advies BMI, cholesterol en glucose.

Wettelijke verplichting

U bent wettelijk verplicht uw werknemers een PMO aan te bieden. De online PMO-vragenlijst is een goede stap om verzuim door uw werknemers te voorkomen. Afhankelijk van de risico’s binnen uw bedrijf kan het zijn dat er ook fysieke onderzoeken moeten plaatsvinden. De risico’s binnen uw bedrijf staan in de RI&E en het bijbehorende Plan van aanpak. Mogelijk worden de fysieke risico’s al onderzocht in de verplichte keuringen van uw medewerkers. Dan is een fysiek onderzoek niet nodig voor uw PMO. 

De Inspectie SZW kan controleren of u voldoet aan deze wettelijke verplichting. Na afronding van het PMO Metaal ontvangt u van ons een bevestiging. U kunt deze brief op verzoek aan hen overhandigen zodat duidelijk is dat u aan deze wettelijke verplichting heeft voldaan.

"Het is goed dat het PMO Metaal er is, speciaal voor onze bedrijfstak. Ik vond het allemaal goed en vlot geregeld, ik hoefde er zelf niks voor te doen. Eigenlijk zou iedereen elk jaar zo’n gezondheidscheck moeten doen."

Els van der Walle, De Blaeij Montage

Dit levert het PMO u en uw werknemers op

 • Kostenbesparing dankzij daling verzuim.  
 • Inzicht in leefstijl en gezondheidsrisico’s.
 • Bewustwording bij uw medewerkers van het belang van een goede gezondheid.  
 • U bouwt aan een gezonde toekomst voor uw bedrijf met duurzaam inzetbare werknemers.
 • U kunt voldoen u aan uw wettelijke verplichting om uw werknemers periodiek een PMO aan te bieden.
pmo_metaal

Onderdeel van

Preventief medisch onderzoek

mok-i-love-my-job
Hoe vitaal is uw organisatie? Ontdek wat uw medewerkers energie geeft en wat stress veroorzaakt met het Preventief medisch onderzoek (PMO). Via een online vragenlijst en fysieke onderzoeken krijgen zij helder inzicht in hun mentale en fysieke gezondheid. Op basis van de uitslagen ontvangen praktische adviezen om hun gezondheid en vitaliteit te verbeteren, wat verzuim helpt te voorkomen.