Samenwerken aan een gezonde werksfeer

Een gezonde werkdruk is prima, maar als dit omslaat in ongezonde werkstress kan dit leiden tot verzuim. Kunt u wel wat hulp gebruiken om binnen uw organisatie of team te werken aan een gezonde werkdruk en goede sfeer en zo verzuim voorkomen? Profiteer dan van ons aanbod: 1,5 uur hulp en advies van onze arbeids- en organisatiedeskundige uit uw regio voor €250 (exclusief BTW, inclusief reiskosten).

 • Hulp en advies van onze arbeids- en organisatiedeskundige op locatie.
 • Direct tips en praktische handvatten om zelf en met uw medewerkers te werken aan een gezonde werkdruk.
 • Advies en afspraken over mogelijke vervolgstappen, door uzelf en/of in samenwerking met ArboNed.

Offerte aanvragen

Zo pakken wij het aan

Na het gesprek tussen u en de arbeids- en organisatiedeskundige om uw ambitie en vraag helder te krijgen, volgt een heldere analyse van uw organisatie en uw mensen. We zoomen daarbij altijd in op de krachten (de drive, of sterke kanten) van uw werknemers en gaan samen op zoek naar de mogelijkheden (of kansen) om uw vraagstuk aan te pakken. Zo formuleren we samen concrete doelen en uitgangspunten waar de hele organisatie achter staat. Zo maken we uw werknemers samen klaar voor een vitale toekomst!

Vraag direct een offerte aan voor een adviesgesprek, of neem contact op met uw vaste contactpersoon voor meer informatie.

werksfeer

Overige producten

Naar aanleiding van ons adviesgesprek kunnen we naar wens aan de slag met onderstaande onderzoeken of teamworkshops.

1. Werkdrukmeting / verdiepend onderzoek psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Via een vragenlijst en verdiepend gesprek brengen wij de psychosociale arbeidsbelasting (inclusief werkdruk) in kaart, maar ook de aspecten van het werk die uw werknemers juist als positief ervaren. U ontvangt een rapport op maat dat u een goed beeld geeft van alle aspecten rond PSA in uw organisatie, met een helder advies over wat u en uw werknemers kunnen doen om de vitaliteit te versterken.

Wat levert het op?

 • Inzicht in de werkdruk binnen uw bedrijf.
 • Weten aan welke knoppen er gedraaid moet worden om de werkbeleving te herstellen.
 • Inzicht wat uw bedrijf zelf kan oppakken op het vlak van vitaliteit.

werksfeer

2. Actieworkshops voor het team

 • Gewenst gedrag en samenwerking 
  Om te borgen dat er binnen uw bedrijf alleen sprake is van gewenst gedrag, is het belangrijk dat iedereen binnen het team erachter staat en het als gezamenlijke verantwoordelijkheid ziet. In deze actieworkshop ligt de focus op een praktische vertaalslag naar de dagelijkse praktijk. Wat verwacht u van elkaar en hoe spreekt u elkaar op een opbouwende manier aan? Tijdens deze actieworkshop denkt iedereen mee en versterken we de onderlinge samenwerking binnen het bedrijf.
 • Werkdruk positief houden
  In deze actieworkshop leren werknemers de juiste kennis en vaardigheden om op de juiste manier om te gaan met ongezonde werkdruk. De training kunt u ook inzetten voor leidinggevenden. We gaan dan niet alleen in op de eigen balans, maar ook op hun rol met betrekking tot stresspreventie bij werknemers. 
 • Stressoren versus energiebronnen
  Deze actieworkshop besteedt aandacht aan de pijnpunten (stressoren) die uw werknemers ervaren, maar ook aan wat er juist goed gaat (energiebronnen). De workshop wordt op maat gemaakt voor uw organisatie  naar aanleiding van het voorbereidende gesprek dat we met u hebben. Na afloop ontvangt u een overzichtelijk adviesrapport met daarin de belangrijkste aandachtspunten, afspraken en concrete acties.

Voordelen goede werksfeer

In ons werk komt er steeds meer op ons af. We moeten meer gedaan krijgen, met minder mensen. Het is belangrijk dat er voldoende aandacht blijft voor de kwaliteit van het werk. Bedrijven die hier goed mee bezig zijn, worden gekenmerkt door strategische en integere organisatieprocessen, managers die op vitaliteit sturen en voldoende inspraak van werknemers. Dan ontstaat er een sfeer waarin vitaliteit tot stand kan komen, met medewerkers die energie van het werk krijgen, gemotiveerd zijn en met plezier presteren.

Deze werknemers zijn noemen wij ‘bevlogen’. Ze zijn productiever, maken minder fouten, zijn innovatiever en creatiever. Ze halen meer voldoening uit hun werk, hebben een hogere werktevredenheid, zijn zeer betrokken en voelen zich energiek, vitaal en trots. Deze medewerkers verzuimen minder en hebben minder vaak ongelukken. Ze blijven over het algemeen langer bij hun werkgever, waardoor er minder verloop is. 

Allemaal grote voordelen in de huidige krappe arbeidsmarkt. En u kunt concreet werken aan een gezonde werksfeer in uw bedrijf!

werksfeer informatie

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Wij helpen u graag verder.

Bel ons
030 299 62 77

Belafspraak
inplannen