Wat doet ArboNed: uitvoering en toetsing RI&E

Uitvoering van een complete Risico-inventarisatie en -evaluatie

Bij de uitvoering van de RI&E schakelt u ons in voor:

  • het inventariseren van de risico’s;
  • het adviseren over maatregelen;
  • het opstellen van een Plan van aanpak.

Wij nemen een voorstel voor het Plan van aanpak op in de rapportage. Bij elk geconstateerd risico geven we een prioriteit en praktische adviezen voor de aanpak. Ook geven we aan welke planning past bij de prioriteit van de geconstateerde verbeterpunten. Dit geeft u de kaders om het Plan van aanpak aan te vullen met reële termijnen.

Bij de uitvoering van de RI&E maken we gebruik van een branchespecifiek RI&E-instrument, of onze eigen ArboNed RI&E-checklist. Omdat ArboNed een gecertificeerde arbodienst is, is de toetsing van de RI&E als vanzelfsprekend inbegrepen.

Offerte RI&E aanvragen

Toetsen van uw eigen RI&E

Indien u zelf de RI&E uitvoert, dient deze in een aantal gevallen door een gecertificeerde arbodeskundige te worden getoetst op volledigheid, betrouwbaarheid en validiteit. Bij deze toetsing kijkt een consultant bij een bedrijfsrondgang onder andere hoe de RI&E is uitgevoerd, of het Plan van aanpak volledig is en of de voorgestelde maatregelen het gewenste effect zullen opleveren. U ontvangt hiervan een schriftelijk toetsrapport met eventuele aanvullende adviezen voor uw Plan van aanpak. ArboNed is een gecertificeerde arbodienst dus met ons toetsingsrapport voldoet u aan uw wettelijke verplichting. Onder de 25 werknemers en lid van en erkende branche? Check www.rie.nl of u in aanmerking komt voor de toetsingsvrijstelling. 

Offerte toetsing RI&E aanvragen

Aanpak

De aanpak bij de RI&E als volgt:

  • Startgesprek met de opdrachtgever/preventiemedewerker.
  • Rondgang over de werkplekken en indien nodig een bezoek aan één of meer nevenvestigingen en/of externe locaties waar uw medewerkers werkzaam zijn.
  • Digitale rapportage met de resultaten van de RI&E. Wanneer nader onderzoek naar bepaalde risico’s noodzakelijk is, geven wij dit in het rapport aan. Een voorstel voor het preventief medisch onderzoek (PMO) maakt eveneens deel uit van het rapport. Een nabespreking van de rapportage is optioneel.

Planning voor uitvoering of toetsing

  • Binnen een week na opdrachtverlening nemen wij contact op om een afspraak te plannen.
  • Binnen 2 à 3 weken bezoekt een consultant uw bedrijf.
  • 2 à 3 weken na het bedrijfsbezoek leveren wij de rapportage op.

 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Wij helpen u graag verder.

Bel ons
030 299 62 77

Belafspraak
inplannen