De preventiemedewerker

Leestijd
4 minuten
04 juni 2024 bijgewerkt

In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) heeft de preventiemedewerker een belangrijke rol. Dankzij de preventiemedewerker is er binnen organisaties extra aandacht voor het voorkomen van verzuim. De Arbowet geeft hem houvast bij het uitoefenen van zijn taken.

 

Preventiemedewerker

Wie is de preventiemedewerker

Een preventiemedewerker is iemand die zich binnen een bedrijf - meestal naast de ‘gewone’ functie - inzet om arbeidsrisico's te verminderen en verzuim te helpen voorkomen. Elk bedrijf moet een of meer preventiemedewerker(s) aanstellen. Bij kleinere bedrijven (maximaal 25 werknemers) kan de directeur/eigenaar ook zelf de rol van preventiemedewerker op zich nemen.

Belangrijkste taken

De werkgever (verantwoordelijk voor het arbobeleid) en de ondernemingsraad (toetst het beleid en spreekt de werkgever erop aan) kunnen de preventiemedewerker om advies vragen. Naast die adviserende taak, werkt de preventiemedewerker mee aan het uitvoeren van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en de verbetermaatregelen die daaruit voortkomen.

Affiniteit met arbozaken

Iedere betrokken werknemer die affiniteit heeft met arbozaken - zoals een HR-medewerker, facilitair medewerker of (bij bedrijven met maximaal 25 werknemers) de directeur zelf - kan zich aanmelden voor deze functie. Voorwaarde is dat de preventiemedewerker voldoende kennis en ervaring heeft om de preventietaken goed te kunnen uitvoeren. Het is een officiële functie, met een contract waarin staat hoeveel uren aan de taken besteed mogen worden.

Arbowet: meer aandacht voor preventie

De preventiemedewerker is geïntroduceerd om ervoor te zorgen dat bedrijven meer deskundigheid rond gezondheidsrisico’s en preventie ‘binnenshuis’ zouden ontwikkelen. Wie dagelijks op de werkvloer is en onderdeel uitmaakt van de bedrijfscultuur, kan problemen eerder signaleren dan een externe partij. Sinds de Arbowet per 1 juli 2017 is aangepast heeft de preventiemedewerker een nog duidelijkere rol en worden medewerkers meer betrokken bij de aanstelling van de preventiemedewerker. Ook werkt de preventiemedewerker sindsdien nauw samen met de bedrijfsarts en met externe arbodeskundigen. Dat heeft een positief effect op de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

samenwerking preventiemedewerkerPreventiemedewerker werkt samen

Een preventiemedewerker kan pas echt succesvol zijn, als hij regelmatig kennis kan uitwisselen. Welke samenwerkingen zijn er mogelijk en hoe werkt het in de praktijk? Wij zetten het op een rij.

Opleiding preventiemedewerker

Een opleiding tot preventiemedewerker is niet wettelijk verplicht, maar veel (aankomend) preventiemedewerkers volgen wel trainingen om sterker in hun schoenen te staan. 

De preventiemedewerker moet in ieder geval over genoeg kennis en ervaring beschikken om zijn taken goed uit te kunnen voeren. Om de rol als ‘spin in het web’ te kunnen vervullen, zijn naast inhoudelijke deskundigheid ook specifieke competenties nodig op het gebied van communicatie, samenwerking en doortastendheid.

Training: Preventiemedewerker in 1 dag

Veelgestelde vragen en antwoorden rol preventiemedewerker

Wat zijn de (wettelijke) taken en verantwoordelijkheden van een preventiemedewerker? En hoe benoemt u een preventiemedewerker? Lees hier de antwoorden op deze en meer veelgestelde vragen.

preventie-expert

Mijn preventie-expert

De consultants van ArboNed krijgen regelmatig het verzoek om praktische ondersteuning te geven aan de preventiemedewerker, zodat die zijn taken vol vertrouwen kan uitvoeren. Daarom is er nu 'Mijn preventie-expert'. De preventiemedewerker kan hier met elk arbo-vraagstuk terecht.

Alles over Mijn preventie-expert

Preventiemedewerker kantoor & productieomgeving

Chantal Sariri is HR-adviseur en preventiemedewerker bij BUVA in Barendrecht. Ze deelt haar ervaringen als preventiemedewerker:

Preventiemedewerker kantoor

Sandra Ramakers is verantwoordelijk voor Customer Service en is preventiemedewerker bij Ventinova Medical in Eindhoven. In de video deelt ze haar ervaringen als preventiemedewerker in een bedrijf met 15 werknemers:

Gerelateerde nieuwsberichten

RIE
17 april 2023

Hoe maakt u zelf een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)?

Lees meer
gevarendriehoek
28 april 2021

Arbeidsrisico’s verminderen

Lees meer
PSA aanpakken en voorkomen in vijf stappen
01 augustus 2022

PSA aanpakken en voorkomen in vijf stappen

Lees meer