Preventiemedewerker belangrijk in Arbowet:

 

 

  • Duidelijke positie binnen de onderneming

  • Nauwe samenwerking met bedrijfsarts en arbodeskundigen

  • Waardevolle uitwisseling van kennis en expertise

     

 Boek de opleiding tot preventiemedewerker

In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) heeft de preventiemedewerker een belangrijke rol. Hij geeft extra aandacht aan het voorkomen van verzuim en heeft wettelijke houvast bij de uitoefening van zijn taken.

Preventiemedewerker verplicht binnen ieder bedrijf

Een preventiemedewerker is iemand die zich binnen een bedrijf - meestal naast de ‘gewone’ functie - inzet om ongevallen en verzuim te helpen voorkomen. Elk bedrijf moet een of meer preventiemedewerker(s) aanstellen. Bij kleinere bedrijven (maximaal 25 werknemers) kan de directeur/eigenaar ook zelf de rol van preventiemedewerker op zich nemen.

Belangrijkste taken

De werkgever (verantwoordelijk voor het arbobeleid) en de ondernemingsraad (toetst het beleid en spreekt de werkgever erop aan) kunnen de preventiemedewerker om advies vragen. Naast die adviserende taak, werkt de preventiemedewerker mee aan het uitvoeren van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en de verbetermaatregelen die daaruit voortkomen.

Affiniteit met arbozaken

Iedere betrokken werknemer die affiniteit heeft met arbozaken - zoals een HR-medewerker, facilitair medewerker of (bij bedrijven met maximaal 25 werknemers) de directeur zelf - kan zich aanmelden voor deze functie. Voorwaarde is dat de preventiemedewerker voldoende kennis en ervaring heeft om de preventietaken goed te kunnen uitvoeren. Het is een officiële functie, met een contract waarin staat hoeveel uren aan de taken besteed mogen worden.

Arbowet: meer aandacht voor preventie

De preventiemedewerker is geïntroduceerd om ervoor te zorgen dat bedrijven meer deskundigheid rond gezondheidsrisico’s en preventie ‘binnenshuis’ zouden ontwikkelen. Wie dagelijks op de werkvloer is en onderdeel uitmaakt van de bedrijfscultuur, kan problemen eerder signaleren dan een externe partij. Sinds de Arbowet per 1 juli 2017 is aangepast heeft de preventiemedewerker een nog duidelijkere rol en worden medewerkers meer betrokken bij de aanstelling van de preventiemedewerker. Ook werkt de preventiemedewerker sindsdien nauw samen met de bedrijfsarts en met externe arbodeskundigen. Dat komt de duurzame inzetbaarheid van werknemers ten goede.

Opleiding preventiemedewerker

De preventiemedewerker moet in ieder geval over genoeg kennis en ervaring beschikken om zijn taken goed uit te kunnen voeren. Om de rol als ‘spin in het web’ te kunnen vervullen, zijn naast inhoudelijke deskundigheid ook specifieke competenties nodig op het gebied van communicatie, samenwerking en doortastendheid. Hoewel een opleiding tot preventiemedewerker niet wettelijk verplicht is, volgen veel (aankomend) preventiemedewerkers wel trainingen om sterker in hun schoenen te staan. 

Training: Preventiemedewerker in 1 dag

Preventiemedewerker uitgelegd in 2 minuten

Mijn Preventie-expert

De consultants van ArboNed krijgen regelmatig het verzoek om praktische ondersteuning te geven aan de preventiemedewerker, zodat die zijn taken vol vertrouwen kan uitvoeren. Daarom bieden wij 'Mijn preventie-expert'. De preventiemedewerker kan met elk arbo-vraagstuk terecht bij een veiligheidskundige, arbeidshygiënist of ergonoom van ArboNed.

Meer informatie over Mijn preventie-expert

Leaflet

Leaflet Mijn preventie-expert

pdf, 121.3 kB

Veelgestelde vragen en antwoorden rol preventiemedewerker

Wat zijn de (wettelijke) taken en verantwoordelijkheden van een preventiemedewerker? En hoe benoemt u een preventiemedewerker? Lees hier de antwoorden op deze en meer veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen en antwoorden

VOORKOMEN 

IS BETER DAN GENEZEN.

De preventiemedewerker in uw bedrijf helpt u verzuim te voorkomen

Gratis instructievideo: Verbeter de rol van uw preventiemedewerker

Bent u preventiemedewerker of bent u van plan er een aan te stellen? Dan hebben wij een video voor u waarin ergonoom Monique Vermeulen en hoger veiligheidskundige Michel van Weely u alles vertellen over de taken en verantwoordelijkheden. Laat hieronder uw e-mailadres achter en we sturen u de video direct op. 

Preventiemedewerker kantoor & productieomgeving

Chantal Sariri is HR-adviseur en preventiemedewerker bij BUVA in Barendrecht. In de klantvideo deelt ze haar ervaringen als preventiemedewerker en licht ze toe wat de laatste wijzigingen in de Arbowet betekenen voor haar als preventiemedewerker.

Preventiemedewerker kantoor

Sandra Ramakers is verantwoordelijk voor Customer Service en is preventiemedewerker bij Ventinova Medical in Eindhoven. In de video deelt ze haar ervaringen als preventiemedewerker in een bedrijf met 15 werknemers. De CEO van het bedrijf had de taak op zich kunnen nemen, maar omdat ze preventie belangrijk vinden, hebben ze de taken belegd bij een medewerker met meer focus op de wettelijke taken. Een feit waar Sandra trots op is. 

Positieve gevolgen

Volgens Michel van Weely, hogere veiligheidskundige bij ArboNed, is de preventiemedewerker een belangrijke speler in een organisatie. “De preventiemedewerker heeft wettelijke houvast om zijn taken goed uit te voeren, maar de nadruk op preventie betekent óók dat je als preventiemedewerker goed beslagen ten ijs moet komen.” Lees het interview met Michel van Weely.

michel van weely

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Bel ons
030 299 62 77

Belafspraak
inplannen