Preventiemedewerker nog belangrijker in Arbowet door:

 

 

  • Duidelijke positie binnen de onderneming

  • Nauwe samenwerking met bedrijfsarts en arbodeskundigen

  • Waardevolle uitwisseling van kennis en expertise

     

 Boek opleiding tot preventiemedewerker

In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) heeft de preventiemedewerker een belangrijke rol. Hij geeft extra aandacht aan het voorkomen van verzuim, en heeft wettelijke houvast bij de uitoefening van zijn taken.

Preventiemedewerker verplicht binnen ieder bedrijf

Een preventiemedewerker is iemand die zich binnen een bedrijf - meestal naast de ‘gewone’ functie - inzet om ongevallen en verzuim te helpen voorkomen. In 2005 werd in de Arbowet opgenomen dat elk bedrijf een of meer preventiemedewerker(s) moet aanstellen. Voor kleinere bedrijven (maximaal 25 werknemers) kan de eigenaar/directeur ook zelf de rol van preventiemedewerker op zich nemen.

De werkgever (verantwoordelijk voor het arbobeleid) en de ondernemingsraad (toetst het beleid en spreekt de werkgever er op aan) kunnen de preventiemedewerker om advies vragen. Naast die adviserende taak, werkt de preventiemedewerker mee aan het uitvoeren van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en de verbetermaatregelen die daaruit voortkomen.

Affiniteit met arbozaken

Iedere betrokken werknemer die affiniteit heeft met arbozaken - zoals een HR-medewerker, facilitair medewerker of (bij bedrijven met maximaal 25 werknemers) de directeur zelf - kan zich aanmelden voor deze functie. Voorwaarde is dat de preventiemedewerker voldoende kennis en ervaring heeft om de preventietaken goed te kunnen uitvoeren. Het is een officiële functie, met een contract waarin staat hoeveel uren aan de taken besteed mogen worden.

Meer aandacht voor preventie

De preventiemedewerker werd destijds geïntroduceerd om ervoor te zorgen dat bedrijven meer deskundigheid rond gezondheidsrisico’s en preventie ‘binnenshuis’ zouden ontwikkelen. Daarvóór waren bij veel organisaties vooral externe deskundigen bezig met het doorvoeren van het preventiebeleid. Dat werkte niet altijd even goed. Wie dagelijks op de werkvloer is en onderdeel uitmaakt van de bedrijfscultuur, kan problemen eerder signaleren.

Laatste wijzigingen in de Arbowet

Per 1 juli 2017 werd de Arbowet aangepast. Zo is de rol van de preventiemedewerker duidelijker. Het succes van een preventiemedewerker is mede afhankelijk van de persoonlijke kwaliteiten en positie binnen de onderneming. De medezeggenschapsraad /OR stemt daarom in met zijn benoeming en is medeverantwoordelijk voor zijn functioneren. Dat betekent dat de functie van preventiemedewerker meer leeft binnen de organisatie. Ook werkt de preventiemedewerker nauw samen met de bedrijfsarts en met externe arbodeskundigen. Die samenwerking zorgt voor een waardevolle uitwisseling van kennis en expertise. Dat komt de duurzame inzetbaarheid van werknemers ten goede.

Opleiding preventiemedewerker

De preventiemedewerker moet in ieder geval over genoeg kennis en ervaring beschikken om zijn taken goed uit te kunnen voeren. De prominente rol vraagt om een stevige persoonlijkheid. Om de rol als ‘spin in het web’ te kunnen vervullen, zijn naast inhoudelijke deskundigheid ook specifieke competenties nodig op het gebied van communicatie, samenwerking en doortastendheid.

Hoewel het niet wettelijk verplicht is om een opleiding tot preventiemedewerker te volgen, volgen veel (aankomend) preventiemedewerkers trainingen om beter beslagen ten ijs te komen. Vanuit de ArboNed Academy leidt ArboNed deelnemers in één dag op tot preventiemedewerker. 

Boek direct de opleiding tot preventiemedewerker

VOORKOMEN 

IS BETER DAN GENEZEN.

De preventiemedewerker in uw bedrijf helpt u verzuim te voorkomen

Verbeter de rol van uw preventiemedewerker

Bent u preventiemedewerker of bent u van plan er een aan te stellen? Dan hebben wij een video voor u waarin Monique Vermeulen, ergonoom en Michel van Weely, hoger veiligheidskundige u alles vertellen over de taken en verantwoordelijkheden. Laat hieronder uw e-mailadres achter en we sturen de video direct naar u toe. 

Preventiemedewerker kantoor & productieomgeving

Chantal Sariri is HR adviseur en preventiemedewerker bij BUVA in Barendrecht. In de klantvideo deelt ze haar ervaringen als preventiemedewerker en licht toe wat de laatste wijzigingen in de Arbowet voor haar als preventiemedewerker betekenen.

Preventiemedewerker kantoor

Sandra Ramakers is verantwoordelijk voor Customer Service en preventiemedewerker bij Ventinova Medical in Eindhoven. In de video deelt ze haar ervaringen als preventiemedewerker in een bedrijf met 15 werknemers. De CEO van het bedrijf had de taken van preventiemedewerker op zich kunnen nemen maar omdat ze preventie belangrijk vinden, hebben ze de taken belegd bij een medewerker met meer focus op de wettelijke taken. Een feit waar Sandra trots op is. 

Positieve gevolgen

Volgens Michel van Weely, hogere veiligheidskundige bij ArboNed, is de preventiemedewerker een belangrijke speler in een organisatie. “De preventiemedewerker heeft wettelijke houvast om zijn taken goed uit te voeren, maar de nadruk op preventie betekent óók dat je als preventiemedewerker goed beslagen ten ijs moet komen.” Lees het interview met Michel van Weely ‘Rol preventiemedewerker nog belangrijker in nieuwe Arbowet’.

Veelgestelde vragen en antwoorden rol preventiemedewerker

Wat zijn de (wettelijke) taken en verantwoordelijkheden van een preventiemedewerker? De antwoorden op de vragen die wij tegenkomen, kunt u hier terugvinden.

Mijn Preventie-expert

Wij krijgen regelmatig het verzoek om ook praktische ondersteuning te geven aan de preventiemedewerker, zodat die zijn taken vol vertrouwen kan uitvoeren. Daarom bieden wij nieuwe én ervaren preventiemedewerkers de mogelijkheid bij het uitvoeren van hun taken nauw samen te werken met onze deskundigen. Met 'Mijn preventie-expert' kan de preventiemedewerker met elk arbo-vraagstuk terecht bij een veiligheidskundige, arbeidshygiënist of ergonoom van ArboNed.

Meer informatie over Mijn preventie-expert

Leaflet

Leaflet Mijn preventie-expert

pdf, 121.3 kB

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Bel ons
030 299 62 77

Belafspraak
inplannen