Uitvoering (inclusief toetsing) Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Bij de uitvoering van de RI&E schakelt u ons in voor:

  • het inventariseren van de risico’s;
  • het adviseren over maatregelen;
  • het opstellen van een Plan van aanpak.

Wij nemen een voorstel voor het Plan van aanpak op in de rapportage. Bij elk geconstateerd risico geven we een prioriteit en praktische adviezen voor de aanpak. Ook geven we aan welke planning past bij de prioriteit van de geconstateerde verbeterpunten. Dit geeft u de kaders om het Plan van aanpak aan te vullen met reële termijnen.

Bij de uitvoering van de RI&E maken we gebruik van een branchespecifiek RI&E-instrument, of onze eigen ArboNed RI&E-checklist.Omdat ArboNed een gecertificeerde arbodienst is, is de toetsing van de RI&E als vanzelfsprekend inbegrepen.

RI&E aanvragen

Aanpak

De aanpak bij de RI&E is als volgt:

  • Tijdens het startgesprek met de opdrachtgever/preventiemedewerker nemen we de aanpak van de RI&E door en stellen we een werkplan op.
  • We interviewen de sleutelfiguren binnen uw organisatie over het arbobeleid en brengen de arbeidsomstandigheden in beeld via een rondgang langs de werkplekken.
  • We stellen een digitaal RI&E-rapport op met onze bevindingen. Bij elk geconstateerd risico geven we de prioriteit aan en praktische adviezen voor de aanpak. We vermelden het als nader onderzoek naar bepaalde risico’s noodzakelijk is en geven advies voor het Preventief medisch onderzoek (PMO).
  • Een nabespreking van de rapportage is optioneel. We lichten de resultaten van de RI&E en het voorstel voor het Plan van aanpak graag aan u toe.
  • In samenspraak met de OR of werknemersvertegenwoordiging stelt u het Plan van aanpak definitief vast. Wij adviseren u over het definitieve Plan van aanpak.

In deze video leggen we nog eens kort uit hoe een Risico-inventarisatie en -evaluatie bij ArboNed werkt:

collegas

Heeft u vragen over de uitvoering van de RI&E?

Wij helpen u graag verder.

Bel ons
030 299 62 77

Belafspraak
inplannen