Zet in op werkplezier en verlaag de werkstress

  • 18 december 2018 aangemaakt

Werkstress is beroepsziekte nummer 1. Een kwart van het langdurend psychisch verzuim (>6 weken) komt door stress. Het aantal werknemers dat uitvalt door werkstress stijgt al jaren en dat heeft een grote impact op het mkb. Een werknemer met een burn-out bent u gemiddeld ruim 8 maanden kwijt en één verzuimdag kost al snel € 250. Verzuim door stress en psychische klachten is te voorkomen, door vroegtijdig de signalen te herkennen en aan te pakken. Maar ook door in uw organisatie in te zetten op werkplezier, of: bevlogenheid.

Zet in op werkplezier en verlaag de werkstress

Voordelen bevlogenheid

Bevlogen werknemers zetten hun talent optimaal in om hun rol op het werk zo goed mogelijk te vervullen. Ze zijn productiever, verzuimen minder, maken minder fouten, hebben minder ongelukken, zijn innovatiever en creatiever. Het zijn de collega’s die bereid zijn dat stapje extra te zetten, vanuit een intrinsieke motivatie. Bevlogenheid zorgt ervoor dat werknemers zich betrokken voelen en een hogere werktevredenheid ervaren. Tot slot – en daar draait het om – buffert bevlogenheid de stresservaring, waardoor deze werknemers minder werkstress ervaren.

Het mooie is dat bevlogenheid aanstekelijk is, want bevlogen werknemers helpen elkaar. Hierdoor is de werkdruk nog beter te dragen, ontstaan er meer regelmogelijkheden en voelen de werknemers steun bij elkaar. Hoe enthousiaster de collega’s in het team, hoe hoger de bevlogenheid van de individuele teamleden. Bewezen is dat bevlogen teams beter presteren, meer omzet draaien en voor een hogere klanttevredenheid zorgen. Bevlogenheid binnen uw organisatie leidt uiteindelijk tot meer winst, minder verloop en meer groei.

Werken aan bevlogenheid

Om voorgaande te bereiken, is het belangrijk dat medewerkers genoeg autonomie ervaren om hun eigen keuzes te maken. Daarnaast is het belangrijk dat ze voldoende beslissingsbevoegdheid krijgen om persoonlijk relevante besluiten te nemen die hen verder helpen in het werk. Vijf concrete tips om als manager bevlogenheid te stimuleren:

  1. Investeer in het leren kennen van uw medewerkers: wat motiveert ze, wie vertrouwen ze in de organisatie?
  2. Zorg voor een bedrijfscultuur waar ruimte is voor open en eerlijke communicatie.
  3. Geef uw werknemers de verantwoordelijkheid voor het behalen van doelstellingen en geef ze de ruimte om zelf oplossingen te vinden.
  4. Creëer voor elke medewerker een persoonlijk groeiplan waarbij er aandacht is oor het ontwikkelen van hun talenten.
  5. Om werknemers te motiveren en hun betrokkenheid te vergroten, is het belangrijk om uw waardering te tonen voor het werk dat ze doen en de (persoonlijke) groei die ze laten zien.

Meer tips over 'engaging management' en concreet advies afgestemd op uw bedrijf? De arbeids- en organisatiedeskundigen van ArboNed kunnen u hierbij helpen. Zo geven zij workshops voor bevlogen teams of bevlogen leidinggevenden. Neem voor meer informatie contact op met uw vaste contactpersoon of bel/mail ons: 030 299 62 77 / salessupport@arboned.nl.