5 tips om het werkplezier te vergroten

Bevlogen werknemers zijn productiever, verzuimen minder, maken minder fouten, hebben minder ongelukken, zijn innovatiever en creatiever. Onder een engaging manager kan bevlogenheid groeien. Lees hier onze 5 tips voor engaging management.

5 tips voor bevlogen werknemers

1. Leer uw medewerkers kennen

Investeer in het leren kennen van uw medewerkers; wat motiveert ze, wie vertrouwen ze in de organisatie? Het kan inhouden dat u vaste momenten inbouwt waarop u uw werknemers informeert en waarop zij hun ideeën kunnen opperen, vragen kunnen stellen en kritiek kunnen leveren. Door uw team regelmatig en open op de hoogte te houden over het bedrijf, hoort u wat zij belangrijk vinden, wat hen bindt, waar ze moeten ontwikkelen, en groeit er een betrokken en gemotiveerd team.

2. Zorg dat communicatie wederkerig is

Zorg voor een bedrijfscultuur waar ruimte is voor open en eerlijke communicatie. Dat betekent niet alleen dat uw werknemers zich veilig genoeg moeten voelen om zich te uiten, maar ook dat u open en eerlijk communiceert over bijvoorbeeld de bedrijfsresultaten of bepaalde strategische keuzes.

Reageer altijd op meningen en ideeën van medewerkers. Ook als u er niets mee kunt of zal doen, is het belangrijk inhoudelijk te reageren en uit te leggen waarom u er (nu) niets mee doet. Gaat u wel met een issue aan de slag, houd de werknemer dan op de hoogte van het proces. Welke stappen zijn er genomen en welke volgen er nog?

Vraag daarnaast regelmatig feedback op uw eigen functioneren, van zowel uw team als uw leidinggevende. Op die manier kunt u zich als manager voortdurend verbeteren.

3. Geef werknemers verantwoordelijkheid

De manier waarop managers de rollen van hun medewerkers vormgeven en hoe ze de uitvoering van de werkzaamheden vervolgens controleren, heeft een grote invloed op de prestaties. Werknemers die invloed hebben op (de invulling van) hun werkzaamheden voelen meer verantwoordelijkheid en daardoor betrokkenheid dan wanneer ze slechts de door u opgedragen taken uitvoeren.

Als u werknemers - in plaats van een takenlijst – aansprekende en uitdagende doelstellingen geeft, gekoppeld aan de bedrijfsdoelen, krijgen ze meer zeggenschap over het invullen van de eigen functie en begrijpen ze hoe ze direct bijdragen aan de bedrijfsstrategie. Geef werknemers de ruimte om met oplossingen te komen. Door ze te laten meedenken, groeit de betrokkenheid bij de eigen functie en uiteindelijk het bedrijf.

4. Biedt ruimte voor ontwikkeling

Creëer voor elke medewerker een persoonlijk groeiplan waarbij er aandacht is oor het ontwikkelen van hun talenten. Zorg dat de gestelde doelen passen bij de toekomstdoelen van de medewerker. Geef medewerkers de kans om nieuwe vaardigheden op te doen, die passen bij het persoonlijke groeiplan, coach en geef positief feedback op hun gedrag en ontwikkeling. Stimuleer werknemers om open te zijn over hun ambities, zodat u ze het gevoel kunt geven dat hun ambities passen bij het bedrijf.

5. Toon uw waardering

Om werknemers te motiveren en hun betrokkenheid te vergroten, is het belangrijk om uw waardering te tonen voor het werk dat ze doen en de (persoonlijke) groei die ze laten zien. Erkenning van het positieve zorgt bij uw werknemers voor de spreekwoordelijke ‘vleugels’. Vier de successen, geef regelmatig opbouwende kritiek, zorg dat uw medewerkers zich thuis voelen binnen het team en dat ze het gevoel hebben dat er een toekomst voor hen is binnen de organisatie.

Aan de slag

Meer tips over engaging management en concreet advies afgestemd op uw bedrijf? De arbeids- en organisatiedeskundigen van ArboNed kunnen u hierbij helpen. Zo geven zij workshops voor bevlogen teams of bevlogen leidinggevenden. Neem voor meer informatie contact op met uw vaste contactpersoon of bel/mail ons: 030 299 62 77 / salessupport@arboned.nl.

Jubileumaanbod

Boek nu een adviesgesprek met één van onze arbeids- en organisatiedeskundigen voor € 250 inclusief reiskosten. Ga met uw team aan de slag aan een betere werksfeer, meer productiviteit en minder verzuim.

Meer informatie

Gerelateerde nieuwsberichten