5 tips om het werkplezier te vergroten

Leestijd
1 minuten

Voor mentaal en fysiek gezond werken, is een aantal ingrediënten van belang. Deze ingrediënten vormen de basis waardoor werknemers zich goed voelen bij hun werk:

  • Het werk veilig kunnen doen.
  • Inspraak hebben en zich gehoord voelen.
  • Goede arbeidsvoorwaarden, ook op het gebied van gezondheid en vitaliteit.
  • Werkzaamheden die zo goed mogelijk aansluiten bij wat medewerkers kunnen en willen.

En dat is belangrijk want bevlogen werknemers zijn productiever, verzuimen minder, maken minder fouten of ongelukken, zijn innovatiever en creatiever. Lees onze 5 tips hoe u een aantal van de bovenstaande ingrediënten in de praktijk kunt brengen. 

5 tips voor bevlogen werknemers

1. Leer uw medewerkers kennen 

Investeer in het leren kennen van uw medewerkers; wat motiveert ze, wie vertrouwen ze in de organisatie? Het kan inhouden dat u vaste momenten inbouwt waarop u uw werknemers informeert en waarop zij vragen kunnen stellen, ideeën bespreken of kritiek leveren. Door uw team regelmatig en open op de hoogte te houden over het bedrijf, hoort u wat zij belangrijk vinden, wat hen bindt, waar ze moeten ontwikkelen, en groeit er een betrokken en gemotiveerd team.

2. Zorg dat communicatie wederkerig is

Zorg voor een bedrijfscultuur waar ruimte is voor open en eerlijke communicatie. Dit betekent niet alleen dat uw werknemers zich veilig moeten voelen om zich te uiten, maar ook dat u open en eerlijk communiceert over bijvoorbeeld de bedrijfsresultaten of bepaalde strategische keuzes.

Reageer altijd op meningen en ideeën van werknemers. Ook als u er niets mee kunt of zal doen, is het belangrijk inhoudelijk te reageren en uit te leggen waarom u er (nu) niets mee doet. Gaat u wel met een issue aan de slag, houd de werknemer dan op de hoogte van het proces. Welke stappen zijn er genomen en welke volgen er nog?

3. Geef werknemers verantwoordelijkheid

De manier waarop managers de rollen van hun medewerkers vormgeven en hoe ze de uitvoering van de werkzaamheden vervolgens controleren, heeft een grote invloed op de prestaties. Werknemers die invloed hebben op (de invulling van) hun werkzaamheden voelen meer verantwoordelijkheid en daardoor betrokkenheid dan wanneer ze slechts de door u opgedragen taken uitvoeren.

Als u uw werknemers - in plaats van een takenlijst – aansprekende en uitdagende doelstellingen geeft, gekoppeld aan de bedrijfsdoelen, krijgen ze meer zeggenschap over het invullen van de eigen functie. Dit zorgt ook voor meer eigenaarschap om bij te dragen aan de bedrijfsstrategie. Geef werknemers de ruimte om met oplossingen te komen. Door ze te laten meedenken, groeit de betrokkenheid bij de eigen functie en uiteindelijk het bedrijf.

4. Bied ruimte voor ontwikkeling

Creëer voor elke medewerker een persoonlijk groeiplan waarbij er aandacht is voor het ontwikkelen van hun talenten. Zorg dat de gestelde doelen passen bij de toekomstdoelen van de medewerker. Geef hen de kans om nieuwe vaardigheden te leren, die passen bij het persoonlijke groeiplan en geef positieve feedback op hun gedrag en ontwikkeling. Stimuleer werknemers om open te zijn over hun ambities, zodat ze het gevoel hebben dat hun ambities passen bij het bedrijf.

5. Toon uw waardering

Om werknemers te motiveren en hun betrokkenheid te vergroten, is het belangrijk om uw waardering te tonen voor het werk dat ze doen en de (persoonlijke) groei die ze laten zien. Erkenning van het positieve zorgt voor de spreekwoordelijke ‘vleugels’. Vier de successen, geef regelmatig opbouwende kritiek, zorg dat uw medewerkers zich thuis voelen binnen het team en dat ze het gevoel hebben dat er een toekomst voor hen is binnen de organisatie.

Mijn organisatie-expert: uw partner op weg naar duurzaam inzetbare medewerkers

Mijn organisatie-expert is er voor praktische ondersteuning en gerichte coaching rond de thema's: duurzame inzetbaarheid, werkplezier, optimale werkcultuur en vitale organisatie. Schakel zo laagdrempelig (2, 4 of 8 uur - telefonisch of op locatie) een ervaren arbo-deskundige in.

Meer informatie

Gerelateerde nieuwsberichten

RIE
17 april 2023

Hoe maakt u zelf een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)?

Lees meer
gevarendriehoek
28 april 2021

Arbeidsrisico’s verminderen

Lees meer
PSA aanpakken en voorkomen in vijf stappen
01 augustus 2022

PSA aanpakken en voorkomen in vijf stappen

Lees meer