Bezuinigingen WIA van tafel

  • 28 december 2018 aangemaakt

Het kabinet stapt op een paar punten van het regeerakkoord af. Zo zijn er afspraken gemaakt over de doorbetaling bij ziekte met werkgeverorganisaties. Verder heeft minister Koolmees afspraken gemaakt met werknemersorganisaties over de WIA. Dit alles om te zorgen voor een snelle terugkeer op de werkvloer van zieke werknemers. 

Bezuinigingen WIA van tafel

Er wordt afgezien van de voorgenomen aanscherping van het schattingsbesluit. Dit is de systematiek waarmee bekeken wordt of iemand in aanmerking komt voor een gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering. Ook wordt er afgezien van de inkomenseis van de WGA 80-100. Hier ging het om een aanscherping van de hoogte van de uitkering en een aanscherping van de sollicitatieplicht in deze categorie.

Inzet om mensen aan het werk te houden

Verder is er besloten een werkgroep op te richten met vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij zullen onderzoeken hoe de arbeidsparticipatie van volledig- en gedeeltelijk arbeidsongeschikten kan worden verhoogd. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de wijze van vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid.

Een van de plannen uit het regeerakkoord die wel gehandhaafd en ondersteund wordt is: in de situatie dat iemand met een WIA-uitkering aan het werk gaat, dan wordt hij of zij voor vijf jaar lang niet herkeurd. Dit maakt het voor mensen aantrekkelijker om terug te keren naar de werkvloer.