WIA

Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

De WIA is een nieuwe versie van de WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering). Uitgangspunt van de WIA is dat mensen zoveel mogelijk deelnemen aan het arbeidsproces. Kijken naar mogelijkheden. Zodat werknemers zo snel en verantwoord re-integreren. En weer duurzaam inzetbaar zijn.

IVA en WGA

De WIA bestaat uit twee regelingen: de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) en de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). De IVA is een uitkering voor werknemers die naar verwachting nauwelijks tot geen inkomen hebben vanwege hun ziekte. De WGA vult het inkomen aan als werknemers gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn. De werkgever kan als eigenrisicodrager kiezen om geen premie voor het WGA gedeelte te betalen. De eigenrisicodrager neemt dan wel de kosten van de eerste tien WIA-jaren op zich.

WIA uitkering

Werknemers krijgen een WIA uitkering als het niet volledig lukt om het verdienvermogen te benutten. Dat betekent dat ze een compensatie ontvangen voor het gedeelte dat ze niet kunnen werken. Als werknemers meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn door een structureel gebrek of ziekte, dan hebben ze recht op de WIA uitkering. De hoogte is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage. De WIA uitkering kan geweigerd worden als UWV beslist dat er te weinig inspanningen voor re-integratie zijn verricht. De werkgever moet dan langer loon doorbetalen.

WGA uitkering

Welke WGA uitkering een werknemer krijgt, hangt af van zijn situatie. De re-integratie gaat tijdens de WGA uitkering gewoon verder. Er zijn drie soorten WGA uitkeringen:

  • Loongerelateerde uitkering
  • Loonaanvullingsuitkering
  • Vervolguitkering

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Wij helpen u graag verder.

Bel ons
030 299 64 44

Belafspraak
inplannen