Zieke werknemer behoudt twee jaar loon, werkgever krijgt hulp

  • Leestijd
    2 minuten
  • 21 december 2018 aangemaakt
  • 13 mei 2019 bijgewerkt

Minister Koolmees maakt afspraken bekend die hij heeft gesloten met het Verbond van Verzekeraars en werkgeversorganisaties MKB Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland. Daarin wijkt hij af van het voornemen in het Regeerakkoord.

Zieke werknemer behoudt twee jaar loon

Financiële tegemoetkoming

Werkgevers blijven in de nieuwe afspraken verplicht twee jaar lang loon door te betalen aan werknemers die ziek worden. In het Regeerakkoord was sprake dit terug te brengen naar één jaar. Wel krijgen werkgevers met ingang van 2021 een financiële tegemoetkoming in de kosten. Minister Koolmees trekt daar op jaarbasis 450 miljoen euro voor uit. Zodra het systeemtechnisch mogelijk is om het onderscheid te maken, krijgen alleen bedrijven tot 25 medewerkers nog compensatie in de vorm van een lagere (Aof)premie.

Ontzorgverzekering

Vanaf 1 januari 2020 hebben ondernemers ook de mogelijkheid om een nieuwe ‘ontzorgverzekering’ af te sluiten, die het financiële risico van ziekte opvangt en waarbij gecertificeerde professionals de re-integratie- en andere verplichtingen van hen overnemen. De polis is Poortwachterproof. Dit betekent dat aan alle stappen van de Wet verbetering poortwachter wordt voldaan. Mocht er onverhoopt toch een sanctie zijn, is deze voor rekening van de verzekeraar zodat de werkgever maximale zekerheid krijgt. De nieuwe polis wordt door verschillende verzekeraars aangeboden, zodat er marktwerking is. MKB-Nederland en de verzekeraars evalueren dit product jaarlijks en rapporteren aan de minister van SZW.

Bedrijfsarts

Naast een nieuwe verzekering en financiële steun, wordt ook de rol van de bedrijfsarts belangrijker in het proces. Zo wordt vanaf 2021 het advies van de bedrijfsarts in plaats van de verzekeringsarts leidend bij de vraag welke inspanningen nodig zijn om zieke werknemers terug aan het werk te krijgen. Ook moet UWV duidelijker maken aan werkgevers waarop zij de inspanningen zal beoordelen.

In deze overzichtelijke infographic ziet u alle afspraken op een rij:

Infographic loondoorbetaling bij ziekte

Training Verzuimmanagement

Versterk uw kennis en kunde op het gebied van onder andere de Wet verbetering poortwachter, het Plan van aanpak en de diverse verzuimgesprekken via de training Verzuimmanagement. Leer het verzuim binnen uw organisatie effectief te beheersen en beperken.

Boek de training