Onderzoek machineongevallen: vaak gevolg bekende, onveilige situatie

Jaarlijks verliezen ongeveer 280 mensen ledematen (vooral vingers of delen daarvan) op de werkvloer als gevolg van een ongeluk met een machine. Vaak gebeurt dit door een onveilige situatie die al langere tijd bestaat. Dit blijkt uit een verdiepend onderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Zij onderzochten 100 ernstige machineongevallen uit 2015 en 2016. 

veilige werkomgeving

Elk jaar blijven ongelukken met machines een belangrijk deel uitmaken van het totaal aantal ongevallen op de werkvloer. Risico's zijn de bewegende onderdelen van machines zoals cirkelzagen, transportbanden, snij- en inpakmachines. In dit verdiepende onderzoek heeft het RIVM ernstige ongevallen in detail geanalyseerd. Zo is gekeken naar situaties die veel voorkomen en wat de oorzaken van de ongevallen zijn. Zo blijkt bijvoorbeeld dat onveilige situaties en werkwijzen vaak al langdurig aanwezig waren voordat het ongeval gebeurde. 

Meer over het onderzoek

Preventiemedewerker

Werken met machines brengen arbeidsrisico's met zich mee. Wettelijk verplicht is om deze risico's te beschrijven in de Risico-inventarisatie en -evaluatie. Naar aanleiding van het onderzoek heeft het RIVM praktische lessen opgesteld. Eén van die lessen is om regelmatig te checken of alles nog steeds veilig is. Bijvoorbeeld of alle machines nog in goede staat en compleet zijn, instructies voldoende helder zijn en mensen nog steeds op een veilige manier werken. De preventiemedewerker kan hierbij een belangrijke rol spelen. Een preventiemedewerker is iemand die zich binnen een bedrijf - meestal naast de ‘gewone’ functie - inzet om ongevallen en verzuim te helpen voorkomen. ArboNed organiseert de hele maand juni de gratis kennissessie 'Werken aan preventie met de RI&E: hoe doe je dat?' door het hele land. Daarin gaan we ook in op de rol van de preventiemedewerker.

Locaties en data kennissessie 

Training preventiemedewerker

Elk bedrijf moet een of meer preventiemedewerker(s) aanstellen. Iedere betrokken werknemer die affiniteit heeft met arbozaken - zoals een HR-medewerker, facilitair medewerker of (bij bedrijven met maximaal 25 werknemers) de directeur zelf - kan zich aanmelden voor deze functie. Voorwaarde is dat de preventiemedewerker voldoende kennis en ervaring heeft om de preventietaken goed te kunnen uitvoeren. Het is een officiële functie, met een contract waarin staat hoeveel uren aan de taken besteed mogen worden. Hoewel een opleiding tot preventiemedewerker niet wettelijk verplicht is, volgen veel (aankomend) preventiemedewerkers wel trainingen om sterker in hun schoenen te staan. ArboNed biedt een praktische opleiding binnen één dag.

Training preventiemedewerker

Gerelateerde nieuwsberichten