Moet een preventiemedewerker een opleiding volgen?

De preventiemedewerker is niet verplicht een opleiding te volgen. Wel moet hij voldoende weten over en ervaring hebben met de risico’s in zijn bedrijf en de mogelijke beheersmaatregelen. Heeft de preventiemedewerker die kennis en ervaring niet, dan kan het nodig zijn een verdiepende training te volgen. Zeker nu het bieden van een gezonde en veilige werkplek door corona extra aandacht vereist.

Training Preventiemedewerker

Moet een preventiemedewerker een opleiding volgen?

Preventiemedewerker in de Arbowet

Iedere werkgever moet een preventiemedewerker hebben. Diegene is er om de werkgever te ondersteunen bij het naleven van de Arbowet. In algemene zin heeft elke preventiemedewerker basiskennis nodig over:

  • De wet- en regelgeving;
  • De gevaren die het meest voorkomen in de organisatie;
  • Hoe die gevaren te beheersen;
  • Hoe de zorg voor arbeidsomstandigheden gestructureerd kan worden;
  • Hoe hij de werkgever en werknemers of ondernemingsraad het beste kan adviseren.

Deskundigheid, ervaring en uitrusting

In de Arbowet staat niet expliciet benoemd dat preventiemedewerkers een opleiding moeten volgen. Letterlijk staat er: “De werknemers en de andere deskundige personen beschikken over een zodanige deskundigheid, ervaring en uitrusting, zijn zodanig in aantal, gedurende zoveel tijd beschikbaar en zodanig georganiseerd, dat zij de bijstand naar behoren kunnen verlenen.” Of dat zo is, is afhankelijk van de risico’s die naar voren komen uit de Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E), want het niveau van deskundigheid van de preventiemedewerker moet aansluiten bij de risico’s in het bedrijf.

Het management stelt het deskundigheidsniveau vast en een gecertificeerd deskundige toetst het. Ook de werknemers spelen hierbij een rol, in de vorm van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Bij kleinere bedrijven (maximaal 25 werknemers) kan de eigenaar/directeur ervoor kiezen om zelf de rol van preventiemedewerker op zich te nemen. Dat het ook anders kan, bewijst Ventinova Medical.

Taken preventiemedewerker

De preventiemedewerker heeft drie taken volgens de Arbowet:

  1. Het (mede) opstellen en uitvoeren van de RI&E;
  2. Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen, gericht op een goed arbeidsomstandighedenbeleid;
  3. Het (mede) uitvoeren van deze maatregelen.

Meer informatie

Alles over de RI&E, ook in tijden van corona

In een veilige en gezonde werkomgeving zijn mensen vitaal en met plezier aan het werk. Dat betekent voor uw bedrijf een laag verzuim en een hoge productiviteit. En zo bespaart u bedrijfskosten. Het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving start met het krijgen van inzicht in de risico’s. Alles over de Risico-inventarisatie en -evaluatie zetten we hier op een rij. Of uw werkplek ook veilig is in tijden van corona, ontdekt u via de COVID-19 inventarisatie.

Alles over de RI&E

Gerelateerde nieuwsberichten