Moet een preventiemedewerker een opleiding volgen?

De preventiemedewerker is niet verplicht een opleiding te volgen. Wel moet hij voldoende kennis en ervaring hebben op het gebied van de risico’s in zijn bedrijf en de mogelijke beheersmaatregelen. Heeft de preventiemedewerker die kennis en ervaring niet? Dan kan het nodig zijn een verdiepende training te volgen.

opleiding preventiemedewerker

Preventiemedewerker in de Arbowet

Iedere werkgever moet een preventiemedewerker hebben. Diegene is er om de werkgever te ondersteunen bij het naleven van de Arbowet. In algemene zin heeft elke preventiemedewerker basiskennis nodig over:

 • de wet- en regelgeving;
 • de meest voorkomende gevaren in de organisatie;
 • hoe hij die gevaren beheerst;
 • hoe hij de zorg voor arbeidsomstandigheden structureert;
 • hoe hij de werkgever en werknemers of ondernemingsraad het beste adviseert.

Deskundigheid, ervaring en uitrusting

In de Arbowet staat niet expliciet benoemd dat preventiemedewerkers een opleiding moeten volgen. Letterlijk staat er:

“De werknemers en de andere deskundige personen beschikken over een zodanige deskundigheid, ervaring en uitrusting, zijn zodanig in aantal, gedurende zoveel tijd beschikbaar en zodanig georganiseerd, dat zij de bijstand naar behoren kunnen verlenen.”

Of dat zo is, is afhankelijk van de risico’s die naar voren komen uit de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Want het niveau van deskundigheid van de preventiemedewerker moet aansluiten bij de risico’s in het bedrijf.

Het management stelt het deskundigheidsniveau vast en een gecertificeerd deskundige toetst het. Ook de werknemers spelen hierbij een rol, in de vorm van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Bij kleinere bedrijven (maximaal 25 werknemers) kan de eigenaar/directeur ervoor kiezen om zelf de rol van preventiemedewerker op zich te nemen. 

Taken preventiemedewerker

De preventiemedewerker heeft drie taken volgens de Arbowet:

 1. Het (mede) opstellen en uitvoeren van de RI&E.
 2. Het adviseren van en nauw samenwerken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging over de maatregelen die nodig zijn voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
 3. Het (mede) uitvoeren van deze maatregelen.

Meer informatie

Training: Preventiemedewerker in één dag

Heeft uw organisatie al een deskundige preventiemedewerker? Naast dat dit wettelijk verplicht is, helpt een preventiemedewerker ook uw bedrijf gezond te houden. De preventiemedewerker zorgt samen met de werkgever voor goede arbeidsomstandigheden en het voorkomen van ongevallen. Volg nu de praktische training van ArboNed en word binnen één dag preventiemedewerker.

 • In korte tijd alles leren over de verplichte preventietaken in uw organisatie
 • Opleiding door ervaren professionals uit de arbo-praktijk
 • Direct aan de slag met voorbeelden van het midden- en klein bedrijf
 • Inclusief certificaat én boeken

Meer informatie en aanmelden

Gerelateerde nieuwsberichten