ArboNed en MKB-Nederland verlengen kennispartnerschap

ArboNed en MKB-Nederland verlengen het kennispartnerschap met nog eens drie jaar tot juli 2024. Het thema verzuim vormt het uitgangspunt van het kennispartnerschap. Hieronder vallen zowel verzuimbegeleiding als verzuimpreventie. We besteden samen vooral veel aandacht aan arbeidsomstandigheden, want voorkomen is nog altijd beter dan genezen.

kennispartner mkb-nederland

Praktische hulp voor een duurzame inzetbaarheid

Sandra Bruggeman, commercieel directeur ArboNed: “Het is mooi om te zien wat we de afgelopen drie jaar hebben bereikt samen met MKB-Nederland. We helpen mkb-ondernemers op een praktische manier met alle arbozaken die mogelijk aan hun aandacht ontsnappen, waar ze te weinig tijd voor hebben of die ze lastig vinden. Daardoor maken we het hen gemakkelijker en dragen we structureel bij aan het voorkomen en verlagen van verzuim. Ik ben er dan ook erg trots op dat we ook de komende drie jaar onze krachten blijven bundelen voor een duurzame inzetbaarheid in het midden- en kleinbedrijf.”

Arbozaken door drukte lager op prioriteitenlijst

Directeur Leendert-Jan Visser van MKB-Nederland: “Kleinere bedrijven tot 25 werknemers zijn vaak erg sterk in hun eigen disciplines en hebben het razend druk met hun dagelijkse werkzaamheden. Deze ondernemers hebben geen IT- of HR-afdeling, ze zijn zelf ‘alles in één’. Alles met betrekking tot arbobeleid en verzuim is zo ingewikkeld geworden, met alle regels en verantwoordelijkheden die erbij horen, dat de meesten hierbij wel informatie en ondersteuning kunnen gebruiken. Daar ligt dus, ook de komende drie jaar, nog een goede taak.”

Voorbeelden van onze samenwerking

MKB-Nederland en ArboNed hebben regelmatig contact over bijvoorbeeld de MKB verzuim-ontzorgverzekering. Dit pakket aan maatregelen maakt loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie makkelijker en duidelijker. Andere thema’s waaraan we samenwerken tijdens corona, zijn het belang van een vitale leefstijl en gezond thuiswerken. Toen het merendeel van de Nederlanders thuiswerkte, maakten we samen het verschil door voor medewerkers in het mkb live webinars te organiseren met tips om ook thuis zo gezond en verantwoord mogelijk te kunnen werken. 

Regionale aanpak

De rode draad door alle onze gezamenlijke activiteiten is de praktische insteek ervan. Samen met MKB-Nederland kijken we – vaak op regionaal niveau – wat de hulpvraag is en spelen daarop in. “Elke mkb-regio heeft zijn eigen bestuur en prioriteiten,” legt Sandra Bruggeman uit. “Aan ons de taak om samen met MKB-Nederland de hulpvraag duidelijk in kaart te brengen en lokale mkb-ondernemers op een praktische manier te ondersteunen het verzuim verder terug te dringen. Bijvoorbeeld door samen hulpmiddelen of diensten te ontwikkelen voor arbeidsfitte medewerkers.” 

Lokale kennissessies

De ene regio is de andere niet. Overal krijgen we andere hulpvragen. Vandaar dat we, behalve algemene workshops als ‘Gezond Thuiswerken’ en ‘Een gezond bedrijf’ ook lokale kennissessies organiseren die aansluiten bij de vragen en uitdagingen van die specifieke regio.  

Arbovisie 2040

Door onze krachten te blijven bundelen met MKB-Nederland, dragen we bij aan het optimaal voorbereiden van het mkb op toekomstige ontwikkelingen als:

  • de verhoging van de pensioenleeftijd;
  • het flexibiliseren van de arbeidsmarkt;
  • de komst van nieuwe technologieën;
  • de fysieke en mentale klachten waar mkb’ers mee kampen als gevolg van het werk.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vormt een toekomstvisie door met werkgevers en werknemers het gesprek aan te gaan over deze en andere ontwikkelingen. Dit traject, Arbovisie 2040, heeft als doel om Nederlanders ook in de toekomst zo gezond en veilig mogelijk te kunnen laten werken. Iets waar wij door het kennispartnerschap met MKB-Nederland graag aan bijdragen. 

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Het verminderen of zelfs voorkomen van verzuim is van groot belang…
10 minuten