Bespaar tijd en geld op uw arbobeleid

Door: Ad van Zundert, consultant en veiligheidskundige bij ArboNed

Bespaar tijd en geld op uw arbobeleid

Het is de Week van de RI&E, de Risico-inventarisatie en -evaluatie. Een mooi moment om te bespreken hoe kleinere MKB’ers met minder dan 25 werknemers geld en tijd kunnen besparen, door hun arbobeleid goed bij te houden.

Iedere werkgever is verplicht om arbeidsrisico’s in kaart te brengen en het personeel hierover te informeren. Ook moet iedere werkgever volgens de wet een arbobeleid hebben. De Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) gaat om het opsporen van risico’s vóórdat zij leiden tot ongelukken, vertrek van goede werknemers of ziekteverzuim. Een onmisbaar instrument dus om uw mensen gezond, veilig en met plezier aan het werk te houden en zodoende flink te besparen op de bedrijfskosten. Met behulp van het RI&E stroomschema kunt u bepalen of u verplicht bent een RI&E uit te voeren en/of te laten toetsen.

Valkuilen MKB

Het uitvoeren van de RI&E en bijbehorende vervolgstappen kost tijd, geld en energie en ik zie dan ook dat werkgevers dit voor zich uitschuiven. Eigenlijk zijn er bij het kleinere MKB - met minder dan 25 werknemers - twee valkuilen:

  1. Geen RI&E uitvoeren, omdat de kosten te hoog zijn.
  2. Wel een RI&E uitvoeren en een Plan van aanpak opstellen, maar deze vervolgens de kast in laten verdwijnen, waardoor er na een paar jaar weer een kostbare RI&E nodig is.

Uitstel leidt in dit geval niet tot afstel. Wat je als ondernemer zeker niet wil, is de inspectie over de vloer, terwijl je arbobeleid niet op orde is. Dan betaal je een boete en moet je alsnog alle onderzoeken en vervolgstappen uitvoeren.

Mijn advies is dan ook altijd: zorg ervoor dat je arbobeleid goed op orde is. Het jaarlijkse ‘onderhoud’ valt dan over het algemeen heel erg mee. De RI&E is een investering, maar als er vervolgens jaren niets verandert aan de arbeidsomstandigheden en wetgeving, kost het up-to-date houden van je arbobeleid hoogstens een paar uur per jaar.

Stappenplan arbobeleid

  1. De basis voor het opzetten van uw arbozorgsysteem is de RI&E. Alle risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn worden bekeken.
  2. Naar aanleiding van de RI&E volgt het verplichte Preventief medisch onderzoek (PMO), waarbij werknemers een uitgebreide gezondheidscheck kunnen laten doen. Vitaliteits- en gezondheidsdeskundigen geven vervolgens passend advies, wat bijdraagt aan een duurzame inzetbaarheid van uw werknemers.
  3. Mogelijk is er vervolgonderzoek nodig naar bijvoorbeeld het werken met chemische stoffen of asbest. Vaak gebeurt dit overigens gelijk tijdens de RI&E.
  4. Zijn alle onderzoeken gedaan, dan stelt de preventiemedewerker een arbobeleid op, met een tijdslijn en een actieplan (het Plan van aanpak). Bij bedrijven met minder dan 25 werknemers is de directeur of zaakvoerder meestal de preventiemedewerker. Een externe specialist kan hierbij ondersteuning bieden.
  5. De voortgang van dit beleid en het plan legt u jaarlijks vast. U kunt het met uw werknemers bespreken tijdens de toch al verplichte tweejaarlijkse werkoverleggen. Als u uw dossier goed bijhoudt, hoeft u niet ieder jaar een RI&E te doen en bespaart u veel tijd en geld.

Hulp van externe specialist

Een werkgever kan bovenstaande stappen helemaal zelf doorlopen, of de hulp inschakelen van een externe specialist, zoals ArboNed. ArboNed kan bijvoorbeeld de gehele RI&E uitvoeren, of alleen een Plan van aanpak opstellen en de (verplichte) preventiemedewerker trainen.

Let op: per 1 juli 2018 is de overgangsperiode van de nieuwe Arbowet voorbij en moet u echt alles op orde hebben.

Ad van Zundert, consultant ArboNed
Ad van Zundert, expert RI&E bij ArboNed

 

Preventiemedewerker in één dag

De RI&E wordt opgesteld door onder andere de preventiemedewerker. Elk bedrijf moet minstens één preventiemedewerker aanstellen. Bij kleinere bedrijven (maximaal 25 werknemers) kan de directeur/eigenaar ook zelf de rol van preventiemedewerker op zich nemen. ArboNed leidt preventiemedewerkers in één dag op tijdens een praktische training.

Meer informatie

Gerelateerde nieuwsberichten