Dag van de Mentale Gezondheid: omgaan met tegenslagen

Het is vandaag De Dag van de Mentale Gezondheid. Op deze dag wordt wereldwijd aandacht besteed aan psychische gezondheid. Dit jaar staat hij in het teken van omgaan met tegenslagen. Hoe is de mentale weerbaarheid van uw medewerkers?

Dag van de Mentale Gezondheid

Een reorganisatie, hoge werkdruk, een conflict met een collega, problemen thuis. Elke medewerker heeft wel eens te maken met tegenslag. Medewerkers die mentaal weerbaar zijn kunnen hier doorgaans beter mee omgaan. Ze hebben de kracht om terug te veren na negatieve gebeurtenissen of een tegenslag. En ze beschikken over het vermogen om zich aan te passen aan onverwachte omstandigheden. 

Buffer tegen stress

Onderzoek laat zien dat mentaal weerbare medewerkers meer bevlogen zijn en zich meer betrokken voelen bij uw organisatie. Daarnaast ervaren ze minder stress bij hoge taakeisen, zoals het halen van deadlines. Veerkracht vermindert dus de ervaren belasting in het werk en vormt een buffer tegen stress. Mentale weerbaarheid is daarom een belangrijke voorwaarde om gezond en gemotiveerd aan het werk te blijven. 

Tips om uw medewerkers mentaal weerbaar te maken

Het goede nieuws is dat u als werkgever de mentale weerbaarheid van uw medewerkers kunt vergroten. Wij helpen u op weg met deze 4 tips: 

1.    Geef als werkgever het goede voorbeeld

Voldoende rust en ontspanning en regie op eigen werk maken medewerkers mentaal weerbaar. Laat als werkgever zien dat afstand nemen na het werk goed is en dat u ook niet alles kunt controleren en zaken delegeert. 

2.    Creëer een sociaal veilige werkomgeving

Een sociaal veilige omgeving waar werknemers respectvol met elkaar omgaan, zichzelf kunnen zijn, fouten mogen maken en waar geen plaats is voor grensoverschrijdend gedrag heeft een positief effect op de mentale weerbaarheid van medewerkers. 

3.    Werk aan een lerende organisatie 

Medewerkers die zich kunnen ontwikkelen en ontplooien bouwen meer veerkracht op. Zorg er daarom voor dat uw werknemers elkaar stimuleren in hun groei, elkaar steunen bij fouten en elkaar complimenteren bij successen.

 4.    Geef uw werknemers autonomie en regelmogelijkheden

Medewerkers die hun werk zelf in kunnen richten en op hun eigen tempo hun werk kunnen doen zijn mentaal weerbaarder. Stuur als werkgever daarom op resultaat en minder op proces en inhoud. 

Meer weten?

Wilt u de mentale weerbaarheid van uw werknemers en sociale veiligheid in uw bedrijf verder vergroten? ArboNed helpt u hier graag bij op een manier die bij u past. Bekijk onze dienstverlening en hulpmiddelen. En wilt u meer weten over de Dag van de Mentale Gezondheid? Kijk dan hier

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Het verminderen of zelfs voorkomen van verzuim is van groot belang…

10 minuten