De preventiemedewerker uitgelegd in twee minuten

Een preventiemedewerker is iemand die zich binnen een bedrijf - meestal naast de ‘gewone’ functie - inzet om ongevallen en verzuim te helpen voorkomen. Voor kleinere bedrijven (maximaal 25 werknemers) kan de eigenaar/directeur ook zelf de rol van preventiemedewerker op zich nemen. In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) heeft de preventiemedewerker een prominente rol. Zo is er extra aandacht voor het voorkomen van verzuim, en heeft hij veel houvast bij de uitoefening van zijn taken. 

Preventiemedewerker in twee minuten

Ondersteuning voor de preventiemedewerker

Training preventiemedewerker

Heeft uw organisatie al een deskundige preventiemedewerker? Naast dat dit wettelijk verplicht is, helpt een preventiemedewerker ook uw bedrijf gezond te houden. Volg nu de praktische training van ArboNed en word binnen één dag preventiemedewerker. De training wordt door het hele land aangeboden

Data en locaties

Gerelateerde nieuwsberichten