Kent u de voordelen van het Preventief medisch onderzoek (PMO) al?

Werkgevers zijn verplicht hun werknemers een Preventief medisch onderzoek (PMO) aan te bieden. Slechts een derde van de bedrijven doet dat. Lees in dit interview met onze vitaliteit- en gezondheidsdeskundige en onze klant Domesta wat de voordelen zijn om het wel te doen.

voordelen pmo

PMO of PAGO

“Het PMO is erop gericht om werknemers gezond, vitaal en competent te houden, zowel psychisch als fysiek”, zegt Heleen Paagman, manager research en business development HumanTotalCare (waar ArboNed onderdeel van is) in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Het PMO is sinds 1994 verplicht. Toen heette het nog Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO) en ging het alleen om het werk. Het PMO kijkt hier ook naar, maar heeft daarnaast aandacht voor niet-werkgerelateerde thema’s zoals leefstijl.

Voordelen PMO

We spreken Marlies Krikke, vitaliteit- en gezondheidsdeskundige bij ArboNed en Marie Hartmann Projectleider HRM bij woningcorporatie Domesta.

Is een PMO hetzelfde als een health check?

Krikke: “Een health check bestaat vaak alleen uit een basis gezondheidsmeting van de werknemer. Het PMO is veel uitgebreider dan dat. Het is een scan van de gezondheid van de organisatie en haar medewerkers. Hoe gezond en vitaal is de organisatie, waar krijgen de werknemers energie, of juist stress van.”

Hoe komt het dat niet alle werkgevers hun werknemers een PMO aanbieden?

Krikke: “In de wet is vaag omschreven hoe, en hoe vaak je een PMO moet aanbieden. Hierdoor is de urgentie denk ik niet duidelijk en krijgt het PMO niet altijd prioriteit binnen het bedrijf. De focus ligt vaak meer op verzuim verminderen in plaats van op verzuim voorkomen.”

Waarom heeft Domesta een PMO aangeboden aan de werknemers?

Hartmann: “Het vorige PMO was in 2016. Er deden veel werknemers mee en het leverde goede inzichten en nuttige vervolgacties op. We wilden niet langer dan drie jaar wachten met het volgende PMO. Zodat onze medewerkers inzicht konden krijgen en snel met eventuele acties aan de slag konden gaan.”

Wat heeft het PMO Domesta en de werknemers opgeleverd?

Hartmann: “In combinatie met het project Domesta Vitaal heeft het opgeleverd dat mensen zich nog bewuster zijn van hun fysieke en mentale gezondheid. En dat ze met behulp van de door Domesta geboden faciliteiten - maar altijd op basis van de eigen verantwoordelijkheid - allerlei acties konden ondernemen om aan hun vitaliteit te werken.”

Krikke: “Het is mooi om te zien hoe Domesta dit heeft opgepakt. Met het PMO krijg je inderdaad een hele goede indruk van de gezondheid en vitaliteit in het bedrijf en kun je veel gerichter inzetten op het verbeteren ervan. Vervolgacties hebben een groter effect. Alleen al het aanbieden van het PMO zorgt ervoor dat werknemers zich meer betrokken voelen bij het bedrijf. Ze waarderen het dat dit hen wordt aangeboden.”

De voordelen van het PMO: dé gezondheidscheck voor uw medewerkers

  • Uw werknemers krijgen inzicht in hun gezondheid, leefstijl en gezondheidsrisico’s 
  • Ze zijn zich meer bewust van het belang van een goede mentale en fysieke gezondheid 
  • Met ons PMO voldoet u aan uw wettelijke verplichting 
  • U krijgt zicht op de oorzaken van (dreigend) verzuim, werk- en/of leefstijl gerelateerd 
  • Wij ondersteunen u bij de informatievoorziening voor uw werknemers
  • De fysieke onderzoeken kunnen plaatsvinden bij u in de buurt, of bij u op het bedrijf
  • Werknemers met een verhoogd risico krijgen een adviesgesprek met één van onze vitaliteits- en gezondheidsdeskundigen 
  • U krijgt een concreet advies met conclusies en aanbevelingen 
  • Eén van onze experts bespreekt het PMO-rapport met u

Meer informatie

Gerelateerde nieuwsberichten