Grensoverschrijdend gedrag: de rol van management en leidinggevenden

27 juni 2024 bijgewerkt

Bijna één op de tien medewerkers in Nederland wordt geconfronteerd met intimidatie en pestgedrag door leidinggevenden of collega’s, zo bleek eerder uit een grootschalige enquête van TNO. Deze problemen leiden jaarlijks tot 4 miljoen extra verzuimdagen en tot 900 miljoen euro aan loondoorbetalingen voor werkgevers. Maar wat kan uw bedrijf en wat kunt u als leidinggevende doen om ongewenst gedrag te voorkomen? En hoe kunt u een veilige werkomgeving creëren?

Medewerker met stress

Een protocol tegen ongewenst gedrag

Een onveilige werkomgeving ontstaat mede doordat management, leidinggevenden en collega's niet ingrijpen bij ongewenst gedrag. Medewerkers kunnen zich onzeker voelen over hoe ze met dergelijke situaties moeten omgaan. Of directe collega's kijken weg en bieden geen hulp. Dit alles heeft te maken met de cultuur binnen een bedrijf en de wijze waarop het bedrijf wordt aangestuurd. Medewerkers zwijgen soms uit angst om zelf aangesproken te worden of om hun baan te verliezen. ArboNed geeft tips om een veilige werkomgeving te creëren:

1. Opstellen van een gedragscode

Het is belangrijk dat het PSA-beleid en de gedragscode helder zijn en worden nageleefd. Als werkgever bent u vanuit de Arbowet verplicht om aandacht te besteden aan psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Onder PSA vallen thema's zoals agressie, pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie en werkdruk. Binnen uw bedrijf moet worden vastgesteld wat als ongewenst gedrag wordt beschouwd. Vervolgens moeten deze regels worden vastgelegd in een gedragscode, inclusief de mogelijke gevolgen van overtredingen.

2. Geef het goede voorbeeld

Het management en leidinggevenden spelen een grote rol in het voorkomen van een onveilige werkomgeving. Autoritair of denigrerend gedrag kan het werk van medewerkers ernstig beïnvloeden. Regels en gedragscodes binnen bedrijven hebben weinig waarde als het management ze niet naleeft. Een transparante en ontwikkelingsgerichte organisatiestructuur, gesteund door een coachende leiderschapsstijl, draagt bij aan een positieve werkomgeving. Hier worden medewerkers aangemoedigd om zelfstandig te handelen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun taken, terwijl ze worden gesteund door hun leidinggevenden. Dit creëert een omgeving waarin medewerkers zich gewaardeerd voelen, zich beter kunnen ontwikkelen en zich meer verbonden voelen met het bedrijf.

3. Ga het gesprek aan

Wanneer er sprake is van ongewenst gedrag op de werkvloer spelen leidinggevenden vaak een rol in het oplossen hiervan. Een training om dit soort gesprekken goed te kunnen voeren, kan hierbij houvast bieden. Het is belangrijk om regelmatig met medewerkers te praten over hoe zij de werksfeer ervaren en hen de kans te geven om eventuele zorgen te kunnen uiten.

4. Wijs een vertrouwenspersoon aan

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan de drempel voor medewerkers verlagen om problemen aan te kaarten. Dit draagt bij aan een goede werksfeer en kan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers bevorderen. Uw medewerker kan de vertrouwenspersoon zelf inschakelen en hoeft de leidinggevende niet in te lichten. Alles wat de medewerker en de vertrouwenspersoon bespreken, is vertrouwelijk.

Psychosociale arbeidsbelasting

psa
Ongewenst gedrag in een organisatie verpest de sfeer en uw mensen kunnen er letterlijk ziek van worden. Daarom moet u als werkgever grensoverschrijdend gedrag en werkdruk (samenvattend: psychosociale arbeidsbelasting, PSA) zoveel mogelijk voorkomen.

Gerelateerde nieuwsberichten

Vertrouwenspersoon aanstellen
24 april 2023

Een vertrouwenspersoon aanstellen, zo werkt het

Lees meer
De bedrijfsmaatschappelijk werker
28 september 2022

De bedrijfsmaatschappelijk werker

Lees meer