Beleid psychosociale arbeidsbelasting (PSA-beleid)

Leestijd
3 minuten
27 mei 2024 bijgewerkt

Een derde van het verzuim heeft een psychische oorzaak. Komt het psychisch verzuim door het werk, dan heeft dat meestal te maken met psychosociale arbeidsbelasting (PSA). PSA is al jaren een van de belangrijkste arbeidsrisico’s. Met een goed PSA-beleid beperkt u de risico’s en voorkomt u verzuim. Lees verder en ga direct aan de slag met uw PSA-beleid.

psa

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Problemen op het werk, thuis of een combinatie hiervan, kunnen ervoor zorgen dat iemand tijdelijk niet in staat is te werken. Een werknemer kan langdurig verzuimen als gevolg van een te hoge (ervaren) werkdruk of door ongewenst gedrag (discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en pesten). Het zijn volgens de Arbowet allemaal vormen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

De gevolgen kunnen ernstig zijn voor uw werknemer en voor u. Vanuit de Arbowet bent u het als werkgever dan ook verplicht om PSA te voorkomen, of in ieder geval zo veel mogelijk te beperken. 

Een PSA-beleid opstellen

De aanpak op ongewenste situaties legt u vast in een wettelijk verplicht beleid psychosociale arbeidsbelasting. Met een duidelijk PSA-beleid voorkomt u verzuim en zorgt u ervoor dat werknemers met plezier aan het werk zijn én blijven en dat ze niet met (psychische) klachten uitvallen. Voorwaarde is dat management en/of directie het beleid steunen en handhaven en dat zij zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie.

checklist psa

PSA-checklist

Werk aan het voorkomen van uitval door ongewenst gedrag of een te hoge werkdruk. Ga direct aan de slag met uw beleid psychosociale arbeidsbelasting en volg de stappen uit onze PSA-checklist.

Download de checklist

Benoemen vertrouwenspersoon 

Het kan voor een slachtoffer lastig zijn om over zijn problemen te praten. Bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon kan uw werknemer zijn verhaal kwijt en krijgt hij adviezen die kunnen voorkomen dat hij ziek wordt. U kunt kiezen voor een interne vertrouwenspersoon, maar u kunt ook een externe vertrouwenspersoon inhuren.

Een werknemer kan zelf een vertrouwenspersoon inschakelen, zonder de leidinggevende hierover in te lichten. Alles wat wordt besproken, valt onder het beroepsgeheim. De vertrouwenspersoon helpt de werknemer om te gaan met het ongewenste gedrag en kan ook helpen het probleem bespreekbaar te maken binnen de onderneming.

vertrouwenspersoon

Opleiden interne vertrouwenspersoon

Met de training vertrouwenspersoon leidt u een van uw eigen werknemers in één dag op tot interne vertrouwenspersoon. 

Meer informatie en aanmelden

Klachtenprocedure en klachtencommissie

U bent het als werkgever verplicht een klachtenprocedure te hebben. Daarnaast adviseren wij nadrukkelijk om als onderdeel van het protocol ongewenste omgangsvormen een klachtencommissie aan te stellen. Deze beoordeelt of een klacht gegrond is een adviseert uw onderneming over de te nemen maatregelen. U bent als werkgever zelf verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. 

Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling (de regeling rondom integriteit) is er in het kader van fraude en misbruik van gemeenschappelijke gelden en goederen, of voor situaties die de gezondheid van medewerkers of andere personen kunnen schaden. Tijdig en op de juiste wijze ingrijpen kan escalatie, een conflict en langdurige uitval voorkomen. 

De wet verplicht werkgevers met vijftig werknemers of meer een procedure op te stellen voor het melden van (een vermoeden van) een misstand. 

Hulp nodig? ArboNed neemt u het werk uit handen

ArboNed kan u helpen met uw PSA-beleid. Ook kunt u bij ons een deskundige vertrouwenspersoon inhuren, of gebruikmaken van onze klachtencommissie. Lees meer over onze dienstverlening. 

Lees meer

Gerelateerde nieuwsberichten

Vertrouwenspersoon aanstellen
24 april 2023

Een vertrouwenspersoon aanstellen, zo werkt het

Lees meer
De bedrijfsmaatschappelijk werker
28 september 2022

De bedrijfsmaatschappelijk werker

Lees meer