Hoe vaak komt seksuele intimidatie voor?

Sinds de MeToo-beweging eind 2017 opkwam, melden steeds meer vrouwen, maar ook mannen, dat ze te maken hebben gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag. In de Arbobalans 2018 zegt 5,3% en 2,2% van de Nederlanders te maken hebben gehad met seksuele intimidatie op het werk. Bij 5,3% komt de intimidatie van extern en bij 2,2% is het intern. In totaal zal het percentage lager uitvallen omdat er werknemers zijn die last hebben van interne én externe seksuele intimidatie.

seksuele intimidatie op de werkvloer

Wat is seksuele intimidatie?

Seksuele intimidatie op het werk is elke vorm van seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander seksueel getint gedrag (verbaal, nonverbaal of fysiek) in de werkomgeving, die als ongewenst wordt ervaren.

Cijfers seksuele intimidatie

  • Zo’n 1 op de 13 Nederlanders ervaart seksuele intimidatie op het werk.
  • Meestal gaat het om seksuele aandacht van derden (6,0%).
  • Vrouwen hebben er vaker mee te maken dan mannen.
  • Ruim 1 op de 10 vrouwen ervaart seksuele aandacht van derden en 3,5% van de vrouwen heeft te maken met seksuele intimidatie door een collega of leidinggevende.
  • Sectoren waar seksuele intimidatie relatief veel voorkomt zijn de zorg en de horeca.

Psychosociale arbeidsbelasting

Seksuele intimidatie is een vorm van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). PSA is al jaren een van de belangrijkste arbeidsrisico’s. Voor de wet bent u verplicht PSA te voorkomen. Uw aanpak legt u vast in een beleid psychosociale arbeidsbelasting. Meteen aan de slag? Download dan onze PSA-checklist.

Gerelateerde nieuwsberichten