Beleid psychosociale arbeidsbelasting (PSA-beleid)

Een derde van het verzuim heeft een psychische oorzaak. Komt het psychisch verzuim door het werk, dan heeft dat meestal te maken met psychosociale arbeidsbelasting (PSA). PSA is al jaren één van de belangrijkste arbeidsrisico’s. Met een PSA-beleid kunt u de risico’s beperken en voorkomt u verzuim. Lees verder en ga direct aan de slag met uw PSA-beleid. Snel naar:

psa

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Omstandigheden op het werk of thuis, of een combinatie hiervan, kunnen ervoor zorgen dat iemand tijdelijk niet in staat is te werken. Een werknemer kan langdurig verzuimen als gevolg van een te hoge (ervaren) werkdruk. Of door ongewenst gedrag (discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en pesten). Het zijn volgens de Arbowet allemaal vormen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

De gevolgen kunnen ernstig zijn voor uw werknemer en voor u. Vanuit de Arbowet bent u als werkgever bovendien verplicht om PSA te voorkomen, of in ieder geval zo veel mogelijk te beperken. 

Een PSA-beleid opstellen

De aanpak op ongewenste situaties legt u vast in een wettelijk verplicht beleid psychosociale arbeidsbelasting. Met een duidelijk PSA-beleid voorkomt u verzuim en zorgt u ervoor dat werknemers met plezier aan het werk zijn én blijven. Zonder dat ze met (psychische) klachten uitvallen. Voorwaarde is dat management en/of directie het beleid steunen en handhaven en dat zij zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie.

checklist psa

PSA-checklist

Voorkom uitval door ongewenst gedrag of een te hoge werkdruk, ga direct aan de slag met uw beleid psychosociale arbeidsbelasting. Volg de stappen uit onze PSA-checklist.

Download de checklist

Benoemen vertrouwenspersoon 

Een melding van ongewenste omgangsvormen moet u als leidinggevende altijd serieus nemen. Maar het kan voor een slachtoffer lastig zijn over de problemen te praten. Bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon kan uw werknemer zijn verhaal kwijt en krijgt hij adviezen om te voorkomen dat hij ziek wordt. U kunt kiezen voor een interne vertrouwenspersoon, of een externe vertrouwenspersoon inhuren.

Een werknemer kan de vertrouwenspersoon vervolgens zelf inschakelen, zonder de leidinggevende in te lichten. Alles wat wordt besproken, valt onder het beroepsgeheim. De vertrouwenspersoon helpt de werknemer om te gaan met het ongewenste gedrag en kan ook helpen het probleem bespreekbaar te maken binnen de onderneming.

vertrouwenspersoon

Opleiden interne vertrouwenspersoon

Met de training vertrouwenspersoon leidt u in een dag één van uw eigen werknemers op tot interne vertrouwenspersoon. 

Meer informatie en aanmelden

Klachtenprocedure en klachtencommissie

U bent als werkgever ook verplicht een klachtenprocedure te hebben. Daarnaast adviseren wij nadrukkelijk om als onderdeel van het protocol ongewenste omgangsvormen een klachtencommissie aan te stellen. De klachtencommissie beoordeelt of een klacht gegrond is een adviseert uw onderneming over de maatregelen. De beslissing of uitvoering van de maatregel(en) is de verantwoordelijkheid van u als werkgever. 

Klokkenluidersregeling

Heeft u vijftig werknemers of meer? Dan bent u voor de Wet huis voor klokkenluiders verplicht een procedure op te stellen voor uw werknemers over het melden van (een vermoeden van) een misstand. Zo’n interne regeling werkt drempelverlagend en kan publiekelijke escalatie voorkomen. Tijdig en op de juiste wijze ingrijpen kan escalatie, een conflict en langdurige uitval voorkomen. 

Hulp nodig? ArboNed neemt u het werk uit handen

ArboNed kan u helpen met uw PSA-beleid. Ook kunt u bij ons een deskundige vertrouwenspersoon inhuren, of gebruikmaken van onze klachtencommissie. Lees meer over onze dienstverlening. 

Lees meer

Gerelateerde nieuwsberichten