Hoe verbindt u vier generaties op de werkvloer?

Leestijd
2 minuten

Van babyboomer tot generatie Z: voor het eerst in de geschiedenis lopen er vier generaties over de werkvloer. Met allemaal hun eigen opvattingen en voorkeuren. Dat kan soms botsen. Hoe zorgt u er als leidinggevende voor dat deze generaties soepel met elkaar samenwerken? Ronald Klee, arbeids- en organisatiedeskundige bij ArboNed, legt het uit.

vier generaties

“Een goede samenwerking draagt bij aan tevreden werknemers, een hogere productiviteit en minder verzuim,” begint Klee. “Maar millennials werken bijvoorbeeld heel anders dan babyboomers. Om vier generaties te laten samenwerken, is het eerst nodig om te weten wie ze zijn.”

Vier generaties

Babyboomers (1945 – 1960)
Toen deze generatie de arbeidsmarkt betrad kwam er meer werkgelegenheid, stegen de lonen en verbeterden werkomstandigheden. De babyboomers streden voor zelfontplooiing en eigen keuzes. Ze zorgen goed voor zichzelf en gaan niet zomaar mee in besluiten. Babyboomers hebben een schat aan kennis en ervaring en geven deze graag door aan volgende generaties.

Generatie X (1961 – 1980)
De huidige vijftigers groeiden op tijdens de economische crisis en hadden daardoor vaak moeite om een baan te vinden. Door hard te werken zich goed aan te passen aan situaties is het met deze generatie helemaal goed gekomen. Verbinding is voor deze generatie heel belangrijk. Ze vinden consensus en een gedeelde aanpak belangrijk.

Millennials (1981 – 1995)
Millennials zijn opgegroeid in tijden van economisch en technologische vooruitgang. Ze zijn zelfverzekerd en gewend hun doelen te bereiken. De millennials zijn zich erg bewust van de wereld om hen heen, bijvoorbeeld van klimaatverandering. Ze zijn veel bezig met digitale communicatie en zijn ambitieus. Ze willen het verschil maken en voldoening uit hun werk halen.

Generatie Z (1996 – nu)
Deze generatie betreedt nu de arbeidsmarkt en is opgegroeid met de smartphone en tablet in de hand. Ze vinden ontwikkeling, werkgeluk en een goede balans tussen werk en de rest van hun leven belangrijk. Deze generatie wil echt iets bijdragen, gaat graag uitdagingen aan en neemt verantwoordelijkheid. Autoriteit is niet altijd even vanzelfsprekend voor ze.

Vermijd vooroordelen

Babyboomers zijn traag en niet in staat om te veranderen. Millennials zijn verwend en lui. “De verschillende generaties hebben veel vooroordelen over elkaar,” vertelt Klee. “Vaak zijn die onjuist en staan ze samenwerking in de weg. Laatst nog vertelde een babyboomer mij over zijn presentatie aan een groep twintigers, generatie Z. Het frustreerde hem dat niemand aantekeningen maakte. Wat een desinteresse en luiheid, vond hij. Niets was minder waar. De twintigers maakten mentale notities en zochten informatie later online op.”

Sta open voor elkaar

“Vragen de generaties elkaar niet naar het waarom van hun gedrag, dan blijven ze in hun vooroordelen hangen en komt van samenwerking niets terecht,” legt Klee uit. “Wanneer generaties elkaar leren begrijpen, dan werken ze effectiever en kunnen ze leren van elkaars werkwijzen. Daar wordt iedereen beter van.”

Los conflicten tussen generaties op

“Als niet wordt ingegrepen bij situaties van onbegrip, dan kunnen verschillen in werkwijze tussen generaties leiden tot conflicten,” gaat Klee verder. “Pas wanneer de generaties beseffen dat ze elkaar juist kunnen versterken, zullen ze meer presteren. De leidinggevende speelt hierbij een belangrijke rol. Schep een klimaat waarin het gesprek wordt aangegaan. Benoem bijvoorbeeld de verschillen en maak ze bespreekbaar. Zo ontstaat ruimte om vooroordelen te toetsen en te veranderen. Of bemiddel tussen werknemers door onderlinge meningen te parkeren en te vragen hoe zij in elkaars behoeften kunnen voorzien."

Arbeidsconflict

Heeft u te maken met een arbeidsconflict?

Probeer een ziekmelding te voorkomen en schakel bemiddeling in. ArboNed heeft bedrijfsmaatschappelijk werkers in dienst die u hierbij kunnen helpen. Bel 030 299 62 77 of mail naar salessupport@arboned.nl. 

Koppel generaties aan elkaar

“Bedenk dat verschillende generaties ondanks hun verschillen dezelfde doelen kunnen nastreven,” besluit Klee. “Zorg dat u als leidinggevende deze doelen helder krijgt en verbind werknemers om die doelen te behalen. Daarnaast hebben de generaties elkaar veel te leren. Voorkom daarom dat groepen werknemers van één generatie met elkaar samenwerken. En kijk welke generaties elkaar goed kunnen vinden. Zo vinden millennials en babyboomers het op hun eigen manier invullen van het werk (vrijheid) belangrijk. Koppel ze aan elkaar en maak topteams uit de vier generaties.”

Gerelateerde nieuwsberichten

Plan van aanpak bij verzuim
21 november 2022

Tips voor het opstellen van het Plan van aanpak bij verzuim

Lees meer
6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid
01 november 2022

6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid

Lees meer