Hybride werken: de juiste balans tussen thuis en op kantoor

Met het loslaten van de anderhalvemeterregel per 25 september 2021, verdwijnt ook het thuiswerkadvies. De nieuwe slogan luidt dan: 'Thuiswerken als het kan, op het werk wanneer het nodig is'.

Psycholoog bij ArboNed Jan Machek pleit ervoor om te bespreken wat voor u en uw werknemers het beste werkt: “De ideale werksituatie is een persoonlijke aangelegenheid. Het levert u en uw werknemers veel op als u hierop inspeelt. Mijn advies: vind samen de juiste balans tussen thuis en op kantoor werken.”

hybride werken

Verzuim niet hoger door thuiswerken

De meeste werknemers met een kantoorbaan hebben zich de afgelopen bijna anderhalf jaar gehouden aan het dringende overheidsadvies om thuis te werken. Kijkt iedereen uit naar het moment om weer (deels) op kantoor te mogen werken?

Jan Machek, psycholoog bij ArboNed: “We zien geen duidelijk effect van het thuiswerken in de verzuimcijfers. Het aandeel psychisch verzuim is vergelijkbaar met de periode vóór corona. Ik kan me wel voorstellen dat werknemers en werkgevers op zoek zijn naar een andere balans, nu de mogelijkheden daarvoor groter worden. De ervaring van het afgelopen jaar kunnen zij gebruiken om te bepalen wat die goede balans is.”

Energie krijgen van het werk

Wat betekent dat, een goede balans? De consultants bij ArboNed gebruiken hiervoor het Job Demands-Resources model (JD-R model). Het model laat zien dat het werk bepaalde eisen stelt die energie kosten (stressoren) terwijl er ook kanten aan het werk zijn waarvan mensen juist energie krijgen (energiebronnen).

Het (her)vinden van die balans in stressoren en energiebronnen is in het belang van werknemer én werkgever. Werknemers die energie krijgen van hun werk, ervaren over het algemeen minder stress, zijn productiever, meer tevreden en melden zich minder vaak ziek. 

Jan Machek, psycholoog ArboNed"Juist nu hebben werkgevers en werknemers de kans om te profiteren van die regelmogelijkheden." 

- Jan Machek

De juiste balans vinden: hybride werken

Het belangrijkste verschil tussen stressvol en uitdagend werk is niet de werkdruk, maar de mogelijkheid om invloed te ervaren om je werk te kunnen regelen zoals jij dat prettig vindt. En dat zit hem ook in het kunnen bepalen waar en wanneer je werkt.

Jan Machek: “Juist nu hebben werkgevers en werknemers de kans om te profiteren van die regelmogelijkheden, waarbij werknemers de autonomie ervaren om hun werk in te richten op een manier die bij hen past. Het afgelopen jaar heeft iedereen kunnen ondervinden wat het betekent om niet altijd op kantoor te werken. Die persoonlijke ervaring van wat het thuiswerken gebracht of gekost heeft, zouden werknemers moeten meenemen in de terugkeer naar kantoor. Het zou doodzonde zijn als we met zijn allen zouden negeren wat we hebben geleerd en zonder nadenken terug zouden keren naar de oude situatie.”

Wat betekent het voor uw bedrijf?

“U heeft als werkgever ook kunnen ervaren wat het voor u betekent als uw werknemers niet meer altijd op vaste tijden en een vaste werkplek werken”, zegt Machek. “Maak voor uw organisatie de balans op. Wat is het effect op productiviteit en werkplezier? Wat betekent het voor het aantal vierkante meters dat u nog nodig heeft? Mijn advies: ga niet vanzelfsprekend terug naar de ‘oude situatie’. Ga op zoek naar een nieuwe balans en maak hierbij gebruik van de lessen van de afgelopen periode.”

Tips voor een goede hybride werkvorm

  • Geef uw werknemers een stem in het bepalen waar ze willen werken.
  • Ga in dialoog over de ervaren balans tussen de energiebronnen en stressoren in het werk. 
  • Maak afspraken over een gezonde thuiswerkplek en over het recht op onbereikbaarheid. 
  • Blijf met elkaar in gesprek over wat wel en niet werkt voor u allebei. 

Online workshop Gezond Thuiswerken

Hoe zorgt u ervoor dat uw werknemers die op kantoor én thuis werken prettig en gezond kunnen thuiswerken? Met de online workshop Gezond Thuiswerken geven we uw medewerkers in groepsverband tips over hoe ze zo gezond en comfortabel mogelijk thuiswerken.

Meer informatie

Thuiswerk Summit op 29 en 30 september

Wilt u meer weten over hoe u kunt omgaan met (hybride) thuiswerken? Bent u benieuwd hoe anderen dit doen en wilt u hierover met elkaar van gedachten te wisselen? Tijdens de online live Thuiswerk Summit op 29 en 30 september 2021 komen werkgevers en leidinggevenden bij elkaar om van elkaar te leren, met elkaar te discussiëren en te netwerken. Jan Machek is panellid, deelname is kosteloos. 

Meer informatie en aanmelden

Gerelateerde nieuwsberichten