Kanker en werk - 5 tips voor begeleiding

Leestijd
2 minuten

Op 4 februari is het Wereldkankerdag. Volgens de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) krijgen jaarlijks bijna 50.000 werkenden de diagnose kanker. En re-integratie van werknemers met kanker verloopt vaak moeizaam door vermoeidheid, minder concentratie en geheugenproblemen. Het NFK geeft vijf tips voor de werkgever om hun werknemer goed te begeleiden. 

Op wereldkankerdag staan wij stil bij de gevolgen van kanker op de werkvloer

1. Blijf met elkaar in gesprek

Kanker is ingrijpend, maar het is belangrijk om te blijven communiceren. Stem samen af hoe jullie dat willen doen. Houd rekening met de ziektefase. Zet geen druk, maar blijf bij elkaar betrokken. Goed contact onderhouden tijdens de behandeling zorgt voor een betere re-integratie.

2. Ondersteun leidinggevende en collega’s

Oprechte belangstelling zorgt voor een vertrouwensband. En dankzij dat vertrouwen kunt u mogelijke problemen samen oplossen. Als werkgever kunt u de collega's van de zieke werknemer helpen bij het warm houden van de band en in contact te blijven met de zieke collega. 

3. Doorbreek het taboe op de werkvloer

Informatie geven en delen over de ziekte kan voorkomen dat zelf invulling wordt gegeven aan het ziektebeeld. Zo kan een bijeenkomst over kanker een taboe op de werkvloer doorbreken.

4. Zorg voor de juiste expertise

Staar u niet blind op bijvoorbeeld de Wet verbetering poortwachter, maar laat u bijstaan door partijen die ervaring hebben bij de begeleiding met kanker. Zo werkt ArboNed samen met Re-turn en StapNu. Twee organisaties die zich volledig richten op verzuim en re-integratie bij kanker. Daarnaast biedt ArboNed in de regio Oost gerichte begeleiding door eigen arboprofessionals die gespecialiseerd zijn op dit gebied. Zoals de (bedrijfs)arts met als aandachtsgebied kanker, Bedrijfsartsconsulenten oncologie (BACO) en coaches.

5. Stuur op benutbare mogelijkheden

Laat de werknemer zelf meedenken wat wel kan en wat niet. Een kleine aanpassing in de werkomgeving kan al voldoende zijn om de werknemer duurzaam aan het werk te laten gaan.

Wereldkankerdag

Op Wereldkankerdag wordt stilgestaan bij de impact van kanker. Doel is het bewustzijn rondom kanker te vergroten, en om preventie, detectie en behandelingen aan te moedigen. Volgens NFK hebben mensen met kanker maar liefst 40% meer kans om werkeloos te worden. Zij geven hier meer tips en informatie voor werkgevers

Gerelateerde nieuwsberichten

Plan van aanpak bij verzuim
21 november 2022

Tips voor het opstellen van het Plan van aanpak bij verzuim

Lees meer
6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid
01 november 2022

6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid

Lees meer