Kanker en werk: 5 tips voor een goede begeleiding van uw werknemer

Jaarlijks krijgen bijna 50.000 werkenden de diagnose kanker. Dat meldt de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Een enorme persoonlijke impact. En het raakt ook het werk. Een kwart van de werknemers die kanker krijgt en herstelt, krijgt uiteindelijk ontslag. Lees hier vijf tips voor een goede begeleiding van uw medewerker.

vissenkom

Re-integratie van werknemers met kanker verloopt vaak moeizaam. Zij zijn vermoeid, kunnen zich minder goed concentreren en hebben geheugenproblemen. Het NFK heeft vijf tips om uw werknemer goed te begeleiden:

1. Blijf met elkaar in gesprek

Kanker is ingrijpend en u vindt het misschien moeilijk om het erover te hebben met uw werknemer. Toch is het belangrijk om te blijven communiceren. Spreek samen af hoe jullie dat willen doen en hoe vaak. Het gaat erom dat u bij elkaar betrokken blijft. Zet dan ook geen druk en houd rekening met de ziektefase.

2. Ondersteun leidinggevende en collega’s

Oprechte belangstelling zorgt voor een vertrouwensband. Dat vertrouwen helpt om mogelijke problemen samen op te lossen. Als werkgever kunt u de collega's van de zieke werknemer helpen bij het warm houden van de band. 

3. Doorbreek het taboe op de werkvloer

Geef juiste en eerlijke informatie over de ziekte. Zo kan een bijeenkomst over kanker een eventueel taboe op de werkvloer doorbreken.

4. Zorg voor de juiste expertise

U moet ook bij de begeleiding van werknemers met kanker de Wet verbetering poortwachter volgen, maar staar u er niet blind op. Laat u bijstaan door partijen die ervaring hebben bij de begeleiding met kanker. Zo biedt ArboNed gespecialiseerde ondersteuning en begeleiding.

5. Stuur op benutbare mogelijkheden

Laat de werknemer zelf meedenken wat wel kan en wat niet. Een kleine aanpassing in de werkomgeving kan al voldoende zijn om de werknemer duurzaam aan het werk te laten gaan.

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Beperken of zelfs voorkomen dat uw werknemers zich ziek melden, is van…

10 minuten