Preventiemedewerker: maak het Plan van aanpak bij de RI&E tot een succes

De Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is een voor werkgevers verplicht middel om de gezondheid en veiligheid in het bedrijf te bevorderen. In de RI&E moet ook een Plan van aanpak zijn opgenomen. Daarin staat beschreven welke maatregelen worden genomen om de geconstateerde risico’s aan te pakken. De preventiemedewerker speelt een belangrijke rol bij het uitvoeren van de RI&E en het opvolgen van de maatregelen uit het Plan van aanpak. Maar soms kan het lastig zijn. Wij geven vier tips voor preventiemedewerkers om het Plan van aanpak tot een succes te maken. 

1. Besteed doorlopend aandacht aan preventie

De preventiemedewerker is betrokken bij het opstellen van de RI&E en het Plan van aanpak. Om de organisatie in beweging te krijgen naar een veiligere omgeving is het belangrijk collega’s niet één keer per jaar om de oren te slaan maar doorlopend bezig te zijn met preventie. Ziet u een collega niet goed achter zijn computer zitten, of loopt iemand zonder helm op de bouwplaats, attendeer hem hierop. Let wel op, alleen maar negatieve feedback werkt vaak averechts. Pak het op een vriendelijke en duidelijke manier aan. En geef ook eens een compliment als iemand het goed doet. Dat vindt iedereen leuk om te horen.

2. Zoek naar oplossingen in wederzijds belang

Weet iedereen u als preventiemedewerker te vinden en staat preventie goed op de kaart maar worden sommige risico’s uit het Plan van aanpak niet opgepakt? Dan is het toch tijd om wat doortastender te zijn. Natuurlijk, iedereen heeft het druk maar als risico’s gesignaleerd zijn, kunt u ze niet negeren. Probeer daarom de verantwoordelijke altijd aan te spreken op het wederzijds belang. Dreigen heeft over het algemeen weinig zin. Probeer met argumenten aan te geven wat er gebeurt als de acties niet worden opgevolgd. Zo leidt de onderhandeling ook naar een duurzame relatie.

3. Schakel hulp in

Het kan lastig blijven uw collega's aan te spreken op veilig gedrag of het aan de slag gaan met de geconstateerde risico's in de RI&E. Schakel dan hulp in. Een arbodeskundige of de bedrijfsarts kan u adviseren hoe u dit kunt aanpakken. Met hun onafhankelijkheid en kennis over gezond en veilig werken, kan hun advies net het zetje in de juiste richting van de organisatie zijn. 

4. Durf ook op te geven

Heeft u als preventiemedewerker echt alles gedaan om de acties uit het Plan van aanpak op te volgen maar de betrokkenen komen niet in beweging? Durf dan ook op te geven, tenslotte is niet de preventiemedewerker niet eindverantwoordelijk voor het arbobeleid en de werkomstandigheden maar is dit de werkgever. Zorg wel dat alles goed gedocumenteerd is. Nog een handig feit om te weten; de preventiemedewerker heeft ontslagbescherming voor de functie als preventiemedewerker. Dus geef niet te snel op en probeer iemand altijd te overtuigen met argumenten. Op de lange termijn beschermt u namelijk uw collega’s tegen risico’s op de werkvloer en dat is het altijd waard om serieus mee om te gaan.

Mijn preventie-expert

De kennis en competenties die horen bij een preventiemedewerker, kunt u opdoen met een basistraining Preventiemedewerker. ArboNed krijgt regelmatig het verzoek om ook praktische ondersteuning te geven. Daarom bieden wij met onze dienst Mijn preventie-expert de mogelijkheid nauw samen te werken met onze deskundigen. 

Wat biedt Mijn preventie-expert?

Training: Maak zelf uw RI&E

Nog geen Plan van aanpak bij uw RI&E? Volg dan deze praktische, interactieve training van één dag. Hier leert u zelf uw RI&E en Plan van aanpak maken. De training is geschikt voor zowel een kantoor- als productieomgeving. 

Meer informatie en aanmelden

Gerelateerde nieuwsberichten