Thuiswerkwet of niet, blijf in overleg over hybride werken

Op 26 september verwierp de Eerste Kamer een wetsvoorstel voor de nieuwe thuiswerkwet. De wet zou het afspraken maken over thuiswerken makkelijker maken voor werknemers. Waar u ook werkt, het blijft van belang dat werkgevers en werknemers in gesprek blijven over wat hen samen het beste werkt. Arbeids- en organisatiepsycholoog Sandra Bleyenberg van ArboNed geeft uitleg.

Thuiswerken

De intentie van het wetsvoorstel was dat werkgevers verzoeken van werknemers om thuis te werken hetzelfde moeten behandelen als verzoeken voor bijvoorbeeld arbeidsduur en werktijden. Een kleine meerderheid van de Kamerleden twijfelde echter over nut en noodzaak van de wet. Ook riep de extra regeldruk voor werkgevers om te voldoen aan de wensen van werknemers bezwaren bij hen op. 

Veilige en gezonde werkplek

“Het verwerpen van de wet verandert niets aan de zorgplicht die werkgevers hebben,” legt Bleyenberg uit. “Werkgevers zijn verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek, ook de thuiswerkplek. Het Arbeidsomstandighedenbesluit schrijft daarnaast voor dat werkgevers erop toe moeten zien dat werknemers hun thuiswerkplek ergonomisch inrichten. Ook dienen ze hiervoor voorzieningen zoals een bureau of een monitor beschikbaar te stellen. Dat kan ook via een vergoeding of in bruikleen.”  

Checklist gezond en vitaal thuiswerken

Met deze checklist ziet u of u er alles aan doet om uw werknemers gezond en vitaal te laten thuiswerken. En zo niet, wat u hieraan kunt doen. Zo kunt u verzuim voorkomen.

Gratis checklist

Maak afspraken en blijf in gesprek

De Eerste Kamer mag de thuiswerkwet dan niet hebben aangenomen, het blijft volgens Bleyenberg van belang dat werkgevers en werknemers blijven overleggen over de mogelijkheden van hybride werken. “Ieder bedrijf is anders, dus afspraken over thuiswerken blijft maatwerk. Kijk goed naar wat voor het bedrijf en de werknemers het beste werkt. Geef werknemers eigen regelruimte. Maar maak ook duidelijke afspraken en blijf hierover in gesprek met elkaar. Werkt een werknemer bijvoorbeeld op kantoor van negen tot vijf, waarom zou hij dan thuis tot acht uur werken?”

Blijf voordelen hybride werken benutten

Sinds de coronapandemie komt hybride werken steeds vaker voor. In veel bedrijven is het zelfs de norm geworden. Hybride werken biedt dan ook veel voordelen. Zo geeft het werknemers meer autonomie en regelruimte en het gevoel productiever te zijn. Bleyenberg: “Wij adviseren werkgevers de voordelen van het thuiswerken te blijven benutten en het beste van thuis en op locatie werken te combineren. Ongeacht of dit wettelijk is vastgelegd of niet en uiteraard moeten de werkzaamheden dit toelaten.”

Leidinggeven op afstand

De rol van leidinggevenden is anders als veel werknemers thuis werken. Bleyenberg: “Het vraagt om een omslag van controle naar vertrouwen en van een taak- naar een resultaatgerichte manier van leidinggeven. Ons advies daarbij is: maak goede meetbare afspraken en manage de verwachtingen. Laat daarnaast zien dat werknemers ondanks de afstand worden gezien, houd belangstellend contact en organiseer overlegmomenten. En onthoud dat wanneer werknemers in staat zijn hun eigen werk in te delen hun werkplezier toeneemt.”

Gerelateerde nieuwsberichten

gezondheid-bevorderen
28 december 2022

Gezondheid bevorderen

Lees meer
gezonde leefstijl
09 maart 2023

Aandacht voor gezonde leefstijl via Preventief medisch onderzoek (PMO)

Lees meer
gezond ondernemen
01 februari 2021

Praktische checklist voor een gezond en vitaal bedrijf

Lees meer