Tips: herken de signalen van werkstress

Iedereen heeft wel eens stress op het werk. Dat is op zich niet erg. Werkstress kan zelfs helpen goede prestaties neer te zetten, door de adrenaline die vrijkomt. Maar iemand die continu stress ervaart, kan lichamelijke en/of psychische klachten krijgen en ziek worden. Door signalen van werkstress te herkennen en tijdig actie te ondernemen, kunt u ziekteverzuim door stress en langdurige uitval voorkomen. 

Stress

Bekijk de animatie of download de pdf zodat u weet waarop u moet letten. 

Voorkom verzuim: grijp op tijd in bij signalen van werkstress

Iedereen heeft weleens stress op het werk. Dat hoeft geen probleem te zijn. Maar als iemand continu stress ervaart en onvoldoende tijd neemt hiervan te herstellen, kan hij lichamelijke en/of psychische klachten krijgen en ziek worden. Uitval door stress is vaak te voorkomen. Gebruik deze tips om stress bij u op het werk te herkennen, zodat u op tijd kunt werken aan een oplossing

Download de tips 

Werkstress belangrijke oorzaak psychisch verzuim

Circa 30% van het langdurend psychisch verzuim is stressgerelateerd. Dit percentage stijgt jaarlijks. Stress wordt een werknemer vaak te veel als de spanning op verschillende gebieden oploopt, en hij hierdoor de controle verliest op het werk, thuis, of bijvoorbeeld financieel. De balans tussen werk en privé raakt verstoord. En dat kan grote gevolgen hebben. Een werknemer met een burn-out bent u gemiddeld maar liefst 9 maanden kwijt. Als u op tijd aan uw werknemer merkt dat hij stress ervaart, kunt u samen werken aan een oplossing. 

Samen aan de slag?

Heeft u het idee dat werkstress een probleem is in uw bedrijf? Maar weet u niet precies hoe u het zelf kunt oplossen? Pak het dan op met onze professionals. Zo bevordert u het werkplezier, houdt u uw mensen vitaal en voorkomt u verzuim.

Onze oplossingen

Werkstress? Neem de tijd om oplossingen te zoeken

Als iemand veel stress door werk ervaart, moet hij de tijd te nemen om naar oplossingen te zoeken om werkstress te verminderen.

Stress zorgt er vaak voor dat iemand zich op een enkel doel richt en zich niet meer afvraagt waar hij mee bezig is. Juist dan is het belangrijk stil te staan bij hoe het was toen het nog goed ging. Laat uw medewerker nadenken over de volgende vraag:

“Waar kreeg ik vroeger energie van en hoe komt het dat dit verdwenen is?”

Met deze vraag activeert u een werknemer om zelf actief op zoek te gaan naar datgene waar hij energie van krijgt. En hoe de werknemer door energiebronnen te benutten stressklachten kan voorkomen.

Stress verminderen: waar krijgt uw werknemer energie van?

Heeft een werknemer last van stress, dan hanteren werkgevers vaak een aanpak die zich richt op het verminderen van de werkdruk. Dat helpt wel als iemand al psychisch ziek is. Het is niet de oplossing om te voorkomen dat iemand uitvalt door werkstress.

De sleutel om stress te verminderen en om psychische klachten bij uw werknemer te helpen voorkomen? Dat is het benutten van energiebronnen. Bekende energiebronnen zijn bijvoorbeeld hulp vragen aan anderen, of het werk op een andere manier invullen. Maar ook: sociale steun krijgen en autonomie ervaren in het werk.

Werknemers die weten waar ze energie van krijgen en die energiebronnen blijven benutten, gaan anders om met de ervaren werkdruk.

bouwhelmen

Herken de signalen en ga het gesprek aan:

Herkent u deze signalen? Kom dan direct in actie om verzuim te voorkomen.

 • Uw werknemer voelt zich moe, komt mat over en heeft een lagere productiviteit.
 • Vraag hem eens naar de hersteltijd na het werk. Hersteltijd langer dan een uur is een belangrijk signaal dat kan duiden op stressklachten.
 • Uw werknemer wordt steeds cynischer over de werkdruk, de werkactiviteiten en heeft veel moeite met veranderingen.
 • Uw werknemer is vaker ontevreden en sneller geïrriteerd dan anders.
 • Uw werknemer heeft steeds meer lichamelijke klachten. Een eventueel doktersbezoek draagt niet structureel bij tot herstel en beter functioneren.
 • Uw werknemer meldt zich vaker ziek.

Ziet u symptomen van werkstress? Zo gaat u het gesprek aan:

 • Bespreek tijdens functioneringsgesprekken waar uw werknemer energie van krijgt op het werk en hoe het met het energieniveau zit in vergelijking met de afgelopen jaren. Bekijk samen de planning en/of het takenpakket en of deze bijgestuurd kunnen worden.
 • Vraag naar de oorzaken als u merkt dat uw werknemer afstand neemt van het werk of energieverlies toont.
 • Ga tussentijds met uw werknemer in gesprek als deze langer of vaker mat blijft overkomen, en minder initiatief neemt dan anders.
 • Vraagt uw werknemer om meer waardering of beloning, dan is het belangrijk te checken of het hier inderdaad om gaat. Het kan ook een signaal zijn dat hij te weinig steun van u of van de collega’s ervaart, óf dat het werk onvoldoende aansluit bij de basisbehoefte.
 • Uit uw werknemer structureel meer kritiek dan gebruikelijk en toont hij minder betrokkenheid, dan helpt het om uw zorg uit te spreken dat de werknemer ‘op afstand raakt’. Vraag hem wat hij en u kunnen doen om weer tot betrokkenheid te komen.

Burn-out symptomen: vermoedt u een (dreigende) burn-out?

 • Vraag in algemene termen naar de hersteltijd na het werk. Na hoeveel tijd na het werk kan een werknemer weer andere activiteiten ondernemen? Een hersteltijd langer dan een uur is een symptoom van stress en een werknemer die regelmatig na het werk niets meer doet, of zelfs het hele weekend nodig heeft om bij te komen, vertoont symptomen van een (dreigende) burn-out.
 • Check bij de werknemer de balans tussen taken die energie kosten en werkzaamheden die energie geven. Als hij te veel taken heeft die energie vragen, zit hem dit dam in het werk of in de persoonskenmerken van de werknemer? Denk aan zaken als geen nee durven zeggen, onvoldoende doseren of taken durven afwisselen.
 • Schakel tijdig een bedrijfsarts of andere professional in, als de werknemer symptomen vertoont van een burn-out.
 • Ook bij verzuim door stress en bij een verwijzing van de werknemer naar professionele hulp, is het belangrijk dat u de regie houdt. Onderhoudt goed contact met uw werknemer, denk mee over het aanbieden van passend werk en over toewerken naar haalbare oplossingen.

Gerelateerde nieuwsberichten

gezondheid-bevorderen
28 december 2022

Gezondheid bevorderen

Lees meer
gezonde leefstijl
09 maart 2023

Aandacht voor gezonde leefstijl via Preventief medisch onderzoek (PMO)

Lees meer
gezond ondernemen
01 februari 2021

Praktische checklist voor een gezond en vitaal bedrijf

Lees meer