Vaststellen deelherstel en loonwaarde nog niet zo eenvoudig

Stel: een van uw werknemers is ziek of arbeidsongeschikt geweest en mag van de bedrijfsarts weer langzaamaan re-integreren. Dan moet u voor uw verzuimadministratie en inkomensverzekering weten wat het ziekteverzuimpercentage is. Anders gezegd: voor hoeveel procent is de werknemer hersteld en wat is de daaraan gekoppelde loonwaarde? Uit ervaring blijkt dat het herstelpercentage niet 1-2-3 vastgesteld kan worden.

Vaststellen deelherstel en loonwaarde

Daadwerkelijk deelherstel

Als uw werknemer bijvoorbeeld weer voor 50 procent mag gaan werken, betekent dat niet automatisch dat hij ook weer de helft van zijn vorige werkzaamheden per uur kan doen.

Een voorbeeld: een orderpikker werkt normaal gesproken 40 uur per week, waarbij hij per uur 50 orders pikt. Tijdens zijn re-integratietraject mag hij 20 uur per week werken. Maar het lukt hem niet om ook nu 50 orders per uur te pikken. Het zijn er maar 25. Zijn daadwerkelijke deelherstel is dan ook geen 50%, maar slechts 25%.

Lastig vast te stellen

U kunt zich voorstellen dat het in het geval van deze orderpikker nog relatief gemakkelijk is om het deelherstel en de bijbehorende loonwaarde vast te stellen. Maar wat nu als uw werknemer geen orderpikker is, maar een accountmanager?

Dan is het heel wat lastiger om te bepalen wat zijn deelherstel is. Want hij heeft geen vastgesteld aantal telefoontjes of klantbezoeken per dag. En wat nu als deze accountmanager tijdelijk geen klanten kan bezoeken, maar wel aangepaste werkzaamheden kan doen?

Advies, maar geen bepaling

Een loonwaardemeting moet dus heel zorgvuldig gebeuren. Er zijn veel verschillende facetten om rekening mee te houden. ArboNed adviseert u uiteraard graag over zo’n loonwaardemeting. We kunnen geen uitspraak doen over het percentage zelf. Als werkgever heeft u namelijk het beste zicht op de dagelijkse werkzaamheden van uw werknemer en de mate waarin hij deze tijdens zijn re-integratietraject kan uitoefenen.

Heeft u hulp nodig bij het vaststellen van het deelherstel en de bijbehorende loonwaarde? Vraag dan een loonwaarde-expert om advies.

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Het verminderen of zelfs voorkomen van verzuim is van groot belang…

10 minuten