Vijf tips voor uw bedrijfshulpverlening (bhv)

Als werkgever zorgt u dat er zo weinig mogelijk arbeidsrisico’s zijn voor uw werknemers. Op sommige risico’s heeft u geen invloed, zoals stroomuitval of een hartaanval op de werkvloer. Daarvoor heeft u getrainde bedrijfshulpverleners. Wij geven vijf praktische tips voor de bedrijfshulpverlening in uw organisatie.

Vijf tips voor uw bedrijfshulpverlening (bhv)

1. Zorg voor een actuele Risico-inventarisatie en –evaluatie

Als werkgever bent u wettelijk verplicht de arbeidsrisico’s bij u in het bedrijf in kaart te hebben. Dit doet u met de Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Zo weet u wat de risico’s binnen het bedrijf zijn en met het Plan van aanpak kunt u die risico’s vermijden of verminderen. Vanuit daar zorgt u voor een goede en passende bedrijfshulpverleningsorganisatie. Heeft u een actuele RI&E en is het Plan van aanpak opgevolgd, maar is er toch een calamiteit? De kans dat de Inspectie SZW u een boete oplegt is een stuk kleiner.

2. Regel een goed gevulde EHBO-koffer

De bedrijfshulpverleners moeten opgeleid zijn en de juiste hulpmiddelen hebben voor hun taken. Een goed gevulde EHBO-koffer is hierbij een minimale vereiste. Als u een koffer aanschaft, kijk dan ook naar uw RI&E en uw branche. Als u bijvoorbeeld in de horeca of voedingsindustrie werkt, bent u verplicht een HCCP-koffer te hebben met blauwe pleisters. Werkt u op een basisschool of kinderdagverblijf, is een koffer met een coolpack voor vallen en stoten aan te raden.

Download gratis de praktische gids voor een veilige werkomgeving

Verlaag het verzuim binnen uw organisatie door de arbeidsrisico’s binnen uw bedrijf in kaart te brengen en aan te pakken. Hiervoor gebruikt u de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

gids rieIn deze gids:

  • Veilig en gezond (thuis)werken in tijden van corona
  • De belangrijkste arbeidsrisico’s
  • Mkb’ers aan het woord
  • Handig stappenplan om zelf uw RI&E te maken

Download de gids

3. Check of er een buurt-AED is

Bij een hartstilstand is het gebruik van een AED tijdens het reanimeren heel belangrijk. Niet elk bedrijf hoeft een eigen AED aan te schaffen, het aanschaffen van een AED is niet wettelijk verplicht. Als u werkt in een verzamelpand kunt u samen een AED aanschaffen. Of check of er in de directe omgeving een AED beschikbaar is. Volgens de Hartstichting is de overlevingskans het grootst als u binnen 6 minuten start met reanimeren en hierbij een AED inzet.

4. Zorg voor duidelijke procedures

Uiteraard gaan uw bhv’ers minstens één keer per jaar op training om de kennis en het handelend kunnen optreden goed bij te houden. Maar wat zijn de procedures bij een calamiteit? En zijn die bekend bij de bhv’ers en de andere werknemers? Duidelijkheid hierover is belangrijk om tijdens een calamiteit de rust te bewaren, daadkrachtig op te treden en om schade te minimaliseren.

5. Combineer de jaarlijkse training met iets leuks

De training doet u jaarlijks en uw bhv’ers zijn goed op de hoogte. Zorg dan ook voor ontspanning na de training, ga bijvoorbeeld met z’n allen uit eten. Bhv’ers hebben een belangrijke taak binnen het bedrijf en staan onder grote druk bij een calamiteit. Beloon ze daarvoor en geef ze de steun die ze verdienen. Dat motiveert en zorgt voor betrokken werknemers.

Training bedrijfshulpverlening

Via ArboNed kunt u de training bedrijfshulpverlening boeken. Daarin leert uw werknemer onder andere veilig een AED te gebruiken.

Boek de training bhv

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Crisicom.

Gerelateerde nieuwsberichten