Plan van aanpak bij verzuim opstellen

Leestijd
3 minuten

Als uw werknemer zich heeft ziekgemeld, bent u er samen verantwoordelijk voor dat hij zo snel mogelijk verantwoord weer aan het werk kan. Dat staat beschreven in de Wet verbetering poortwachter. U werkt hiervoor samen met uw arbodienst. Het Plan van aanpak maakt hier onderdeel van uit. 

Plan van aanpak bij verzuim opstellen

Wet verbetering poortwachter

Een zieke werknemer wil over het algemeen het liefst zo snel mogelijk weer aan het werk. En dat wilt u als werkgever natuurlijk ook. Volgens de Wet verbetering poortwachter moeten uw werknemer en u hiervoor samen met de arbodienst een aantal stappen nemen. Lees er hier alles over.

Probleemanalyse van de bedrijfsarts

Uiterlijk zes weken nadat uw werknemer zich heeft ziekgemeld, en de werkgever dat heeft doorgegeven aan de arbodienst, bekijkt de bedrijfsarts de situatie. Hij stelt een Probleemanalyse op en geeft een richtinggevend advies. De Probleemanalyse en het advies van de bedrijfsarts vormen de basis voor het Plan van aanpak. Hier gaat u samen met uw werknemer mee aan de slag, meestal in week 8. Het Plan van aanpak moet uiterlijk aan het einde van de 8e week besproken en getekend zijn. Het te laat opstellen van een Plan van aanpak kan consequenties hebben in de vorm van een loonsanctie van het UWV.

Dit zet u in het Plan van aanpak

In het Plan van aanpak legt u afspraken vast over het doel van de re-integratie en hoe uw werknemer dit doel het beste kan bereiken. U beschrijft wat (activiteit) u of uw werknemer (wie) vanaf wanneer (planning) gaat doen. En u benoemt samen een casemanager die het Plan van aanpak begeleidt en controleert, bij voorkeur iemand die ook bij u werkt. In de meeste gevallen vervult de directe leidinggevende van de zieke werknemer die rol.

Samenvattend staat in het Plan van aanpak:

  1. Wat uw werknemer wil bereiken
  2. Hoe uw werknemer weer gaat werken

Het formulier vult u online in via de website van UWV. ArboNedklanten vinden een opzet voor het Plan van aanpak in de online portal Vandaag.

U bent niet verplicht om alles in te vullen in het concept-Plan van aanpak. Mogelijk zijn niet alle onderdelen relevant voor de situatie waar uw werknemer en u zich in bevinden. Zet in ieder geval géén medische informatie in het Plan van aanpak, ook niet als uw werknemer die informatie vrijwillig met u deelt. Dat mag niet vanwege privacywetgeving.

Voortgang Plan van aanpak bespreken

Het Plan van aanpak is een momentopname. Uw werknemer en u zorgen ervoor dat het Plan van aanpak altijd actueel is en stellen het doorlopend bij als dat nodig is. Hiervoor houdt u goed onderling contact. Ons advies is om elkaar minimaal elke zes weken te spreken. Als blijkt dat de gemaakte afspraken en het geformuleerde einddoel in uw Plan van aanpak niet meer realistisch zijn, is een bijstelling noodzakelijk. Bent u het niet eens met het Plan van aanpak en komt u er niet uit met uw casemanager? Dan kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV. Dan geeft UWV een onafhankelijk oordeel over de re-integratie.

Gerelateerde nieuwsberichten

Plan van aanpak bij verzuim
21 november 2022

Tips voor het opstellen van het Plan van aanpak bij verzuim

Lees meer
6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid
01 november 2022

6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid

Lees meer