Voorkom onnodige boetes

Per 1 september 2017 is de Beleidsregel Boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet aangepast en in werking getreden. Hierin is een reeks van mogelijke sancties, variërend van een waarschuwing tot direct een boete. De Beleidsregel Boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet is een aanvulling op de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet die is gewijzigd per 1 juli 2017.

Voorkom onnodige boetes

De twee belangrijkste wijzigingen van de Beleidsregel Boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet zijn dat de werkgever een basiscontract moet hebben met een arbodienst of bedrijfsarts en dat de bedrijfsarts beboet kan worden.

  1. Basiscontract
    Vanaf 1 september 2017 kan (direct) een boete worden opgelegd als een werkgever geen basiscontract heeft met een arbodienst of bedrijfsarts.
  2. Bedrijfsarts
    De bedrijfsarts kan een boete krijgen als die zijn of haar verplichtingen op grond van de Arbowet niet nakomt. Dit is bijvoorbeeld het geval als de bedrijfsarts geen klachtenprocedure heeft, of zonder onderbouwing een verzoek om een second opinion niet doorverwijst.

Lees meer over de gewijzigde Arbowet

Gerelateerde nieuwsberichten