Waarom moet mijn werknemer ook naar de bedrijfsarts?

  • Leestijd
    3 minuten
  • 03 mei 2023 aangemaakt
  • 09 mei 2023 bijgewerkt

Als uw werknemer ziek is, gaat hij mogelijk naar de huisarts of een specialist in het ziekenhuis. Als hij door ziekte niet of minder kan werken, moet hij ook naar de bedrijfsarts. Hoe zit dat? U hoort het in deze video.

Behandelaar

De huisarts, of bijvoorbeeld de specialist in het ziekenhuis, is de behandelaar. Deze artsen begeleiden uw werknemer van ziekte naar herstel. Zij kijken alleen naar het medische gedeelte. Zij kunnen niet bepalen of, en zo ja hoe en hoeveel uw werknemer kan werken.

Adviseur werk en gezondheid

De bedrijfsarts is adviseur op het gebied van werk en gezondheid. Dat betekent onder andere dat hij uw werknemers helpt om snel en verantwoord weer aan het werk te kunnen. Hij ziet erop toe dat de Wet verbetering poortwachter wordt gevolgd. 

Maar de bedrijfsarts doet meer. Hij kan u ook helpen om verzuim te voorkomen. Bijvoorbeeld doordat uw werknemers naar het open spreekuur kunnen, nog vóórdat zij uitvallen. En door op de werkvloer mee te kijken of uw mensen veilig en gezond kunnen werken.

Training Wet verbetering poortwachter: Regels en verplichtingen bij ziekmelden

Wilt u precies weten hoe het zit bij een ziekmelding? De training 'Regels en verplichtingen bij ziekmelden' neemt u mee vanaf het moment vanaf de ziekmelding. U krijgt heldere uitleg over de inspanningen die van u en uw werknemers verwacht wordt, van dag één tot in het tweede ziektejaar. 

Data en locaties

Wilt u meer weten?

Bent u klant bij ArboNed? Dan kunt u voor meer informatie terecht bij uw vaste contactpersoon. Of neem direct contact met ons op. 

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Het verminderen of zelfs voorkomen van verzuim is van groot belang…

10 minuten