Wat is het Plan van aanpak bij verzuim?

  • Leestijd
    2 minuten
  • 28 februari 2023 aangemaakt
  • 02 maart 2023 bijgewerkt

Is uw werknemer langer ziek? Dan moet u uiterlijk in de 8e ziekteweek een Plan van aanpak maken. Wat is dit precies en wat zet u in het Plan van aanpak? Procesregisseur bij ArboNed Chung Dang, legt het in 2 minuten uit: 

In deze video komt aan bod:

Wanneer een Plan van aanpak?

De meeste zieke werknemers willen graag snel, verantwoord en duurzaam weer aan het werk. En dat wilt u als werkgever natuurlijk ook. Hiervoor staan er een aantal stappen in de Wet verbetering poortwachter. Een van die stappen is het Plan van aanpak.

Is uw werknemer 6 weken ziek, dan gaat hij naar de bedrijfsarts. Op basis van dit gesprek geeft de bedrijfsarts een advies. Met dat advies kunt u een Plan van aanpak maken voor de re-integratie. Het is wettelijk verplicht om het Plan van aanpak binnen de 8e ziekteweek te maken. 

Wat staat er in het Plan van aanpak?

Het Plan van aanpak is een document waar de afspraken tussen werkgever en werknemer in staan. U vult dit samen met uw werknemer in. Deze punten kunt u erin opnemen:

  • De acties die u inzet zodat de werknemer zo snel mogelijk, verantwoord en duurzaam aan het werk kan gaan. Bijvoorbeeld een aanpassing van de werkplek of begeleiding door een behandelaar.
  • Het uiteindelijke doel van deze acties en de termijn waarbinnen het doel behaald moet worden. U plant evaluatiemomenten in en houdt goed contact met uw werknemer.
  • De casemanager die u benoemt. De casemanager kan een medewerker van de arbodienst zijn, maar ook de directe leidinggevende of een andere werknemer binnen uw bedrijf. 

Training Wet verbetering poortwachter

Wilt u meer weten over de regels en verplichtingen bij ziekmelden? Volg dan onze training over de Wet verbetering poortwachter. Na deze training kent u de regels en verplichtingen bij ziekmeldingen en kunt u deze toepassen.

Meer informatie en inschrijven

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Het verminderen of zelfs voorkomen van verzuim is van groot belang…

10 minuten
Heeft u alles kunnen vinden?