Week van de Veiligheid: omgaan met agressie en geweld

Hebben uw medewerkers te maken met schreeuwen, slaan, vernielen, bedreigen of chanteren, dan kan dat een grote impact op ze hebben. In de Week van de Veiligheid (9 - 15 oktober) staat het veilig omgaan met agressie en geweld centraal. Hoe kunt u hier als werkgever mee omgaan?

Week van de Veiligheid

Maar liefst één op de vier medewerkers heeft te maken met intimiderend gedrag. Dat kan plaatsvinden bij de klantenservice aan de telefoon of aan de balie en komt voor bij klanten en leveranciers tot collega’s, patiënten en leidinggevenden. Het kan dan gaan om beledigingen, bedreigingen, pesterijen en gewelddadig gedrag. 

Verzuim voorkomen

Een veilig en vertrouwd gevoel is belangrijk. Het heeft een direct effect op de prestaties en het verzuim van uw medewerkers. Door te leren hier beter mee om te gaan, voorkomt u verzuim en blijft uw medewerkers duurzaam inzetbaar. Dat kan in onze training ‘Omgaan met agressie en geweld.’

Prettiger en veiliger werken

In de training leert u in één dag beter en bewuster om te gaan met agressie en geweld en lastige situaties te de-escaleren. Hierdoor werken u en uw medewerkers prettiger en veiliger. Na de training kunt u onder meer:

  • Ongewenst gedrag in de kiem smoren.
  • Communicatietechnieken om situaties te de-escaleren;
  • Goed reageren op agressie en geweld.

De trainer behandelt de theorie aan de hand van praktijkvoorbeelden. Tijdens de training gaat u aan de slag met casussen. Zo kunt u nieuwe kennis en vaardigheden toepassen in de dagelijkse praktijk.

Boek de training

Vastleggen in PSA-beleid

Agressie valt samen met pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en werkdruk onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en is één van de belangrijkste arbeidsrisico’s. In het wettelijk verplichte PSA-beleid legt u als werkgever de aanpak voor dit ongewenst gedrag vast. Zo blijven uw medewerkers met plezier aan het werk en voorkomt u dat ze uitvallen met psychische klachten.

PSA-checklist

Voorkom uitval door agressie en geweld. Ga direct aan de slag met uw beleid psychosociale arbeidsbelasting en volg de stappen uit onze PSA-checklist.

Download de checklist

Gerelateerde nieuwsberichten