Ziekmelding bij UWV: voorkom boetes

Op grond van de Ziektewet zijn werkgevers verplicht om bepaalde gevallen van verzuim te melden bij UWV. Als dit niet wordt gedaan, legt UWV een boete op.

Ziekmelding bij UWV: voorkom boetes

Beleidsregel boete werkgevers ZW

Met ingang van 1 april 2017 is de 'Beleidsregel boete werkgevers ZW' van kracht. Dit betekent dat UWV nu verplicht is een boete aan werkgevers op te leggen als de vereiste meldingen te laat worden gedaan. Het gaat dan onder andere om de volgende meldingen:

  • De 42e-weeksmelding
    Als een werknemer 42 weken ziek is, dient dit uiterlijk op de eerste dag na die 42e week bij UWV te worden gemeld.
  • De 'ziek-uit-dienst-melding'
    Als de werknemer ziek is en zijn arbeidsovereenkomst eindigt, dan moet dit uiterlijk op de laatste werkdag van de werknemer aan UWV worden doorgegeven.
  • Ziek als gevolg van zwangerschap of bevalling
    Dit dient uiterlijk op de vierde ziektedag bij UWV te zijn gemeld. Een herstel moet binnen twee dagen worden doorgegeven.

Meldingen zoals bedoeld in artikel 38, eerste en tweede lid, artikel 38a, tweede, derde, vijfde, zesde en zevende lid, artikel 38b, tweede en derde lid, en artikel 63c, tweede lid, van de Ziektewet.

Hoge boetes

Op het niet nakomen van de meldingsplicht staan (hoge) boetes. Deze boetes kunnen ook worden opgelegd als de werkgever de melding te laat doet of als de gegevens van ziekte en/of herstel niet kloppen. De boete bedraagt maximaal € 455. UWV zal wel kijken naar de oorzaak van de te late melding. Indien de werkgever niet verwijtbaar is, kan UWV afzien van een boete.

Gerelateerde nieuwsberichten