De Vereniging van Openbare Bibliotheken

De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) bestaat uit ruim 160 leden, een bestuur en bureau. Samen werken zij aan de gemeenschappelijke belangen van de openbare bibliotheken, de provinciale ondersteuningsorganisaties (POI's) en de landelijke organisaties. De VOB is een brancheorganisatie die slagvaardig, flexibel en vraag gestuurd optreedt als belangenbehartiger, contractpartij, dienstverlener, ontmoetingsplaats en werkgeversorganisatie. Versterking van de maatschappelijke rol van de leden staat centraal zodat in onze samenleving iedereen toegang heeft tot goede informatie en kansen om zichzelf te ontwikkelen, op elk niveau. Meer informatie vindt u hier.

Team van professionals

De professionals van ArboNed hebben ruime ervaring in uw branche. Ze weten wat er speelt en met welke uitdagingen u te maken heeft. Uw vaste contactpersoon, de preventie- en re-integratieadviseur, heeft de regie over het gehele proces. De preventie- en re-integratieadviseur werkt met de bedrijfsarts vanaf de eerste ziekmelding intensief met u samen om uw werknemer zo snel mogelijk en duurzaam weer aan het werk te krijgen. Onze consultants (veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten en arbeids- en organisatiedeskundigen) adviseren en ondersteunen u bij uw arbozorgbeleid. Samen zorgen we ervoor dat uw werknemers langer gezond en met plezier kunnen doorwerken.

Logo VOB

Ledenvoordeelprogramma Vereniging van Openbare Bibliotheken & ArboNed

Als lid van Vereniging van Openbare Bibliotheken kunt u gebruikmaken van de branchekennis en expertise van ArboNed. Als u een (wettelijk verplicht) Basiscontract met ArboNed sluit, profiteert u bovendien van een aantrekkelijke korting op branchespecifieke diensten zoals:

 • Advisering- en ondersteuning bij verzuimbegeleiding- en re-integratie
 • Ondersteuning bij de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en bij de maatregelen uit het Plan van aanpak RI&E
 • Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO), onderdeel van het unieke Preventief medisch onderzoek (PMO) van ArboNed

Uw voordelen op een rij

 • Veel branchekennis, -expertise en -ervaring (verzuimpreventie, veiligheid, branchespecifieke risico’s).
 • 5% korting op de verzuimabonnementen Vrij, Flex, Basis en Extra van ArboNed.
 • 5% korting op alle re-integratieactiviteiten die niet onder het abonnementstarief vallen.
 • 5% korting op preventie-activiteiten.
 • Gratis deelname aan (branche-specifieke) webinars.
 • Een vast aanspreekpunt voor preventie, verzuim en re-integratie.
 • Online klantportal: verzuim volgen + rapportages.
 • Keuze uit meerdere verzuimabonnementen.

Direct afsluiten Vul uw lidmaatschapsnummer in en uw korting wordt direct verrekend. 

De kortingen zijn niet van toepassing op:

 • Diensten van derden die via, of op advies van ArboNed door externe providers worden uitgevoerd.
 • Combipakketten van verzekeraars.
 • Het opvragen van informatie bij de curatieve sector.
 • Kilometervergoeding van ArboNed-werknemers.