FHI - federatie van technologiebranches

FHI heeft als missie het collectief te zijn van technologiebedrijven die in de Nederlandse markt actief zijn als aanbieders van industriële elektronica, gebouwautomatisering, industriële automatisering, laboratorium technologie en medische technologie. Het collectief functioneert als netwerk en richt zich tot externe partijen in het bedrijfsleven en (semi)overheidsinstellingen. Via de collectiviteit kunnen kosten en lasten voor de aangesloten bedrijven worden beperkt en hun kansen op succes in de markt worden vergroot.

Team van professionals

De professionals van ArboNed hebben ruime ervaring in de technologiebranche. Ze weten wat er speelt en met welke arbo-uitdagingen u te maken heeft. Uw vaste contactpersoon heeft de regie over het gehele proces vanaf de ziekmelding. Ook uw bedrijfsarts kent uw branche en werkt vanaf de eerste ziekmelding intensief met u samen om uw werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Onze consultants (veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten en arbeids- en organisatiedeskundigen) adviseren en ondersteunen u bij uw arbozorgbeleid. Samen zorgen we ervoor dat uw werknemers langer gezond en met plezier kunnen doorwerken.

Logo FHI - Federatie technologiebranches

Ledenvoordeel FHI & ArboNed

Als lid van FHI kunt u gebruikmaken van de branchekennis en expertise van ArboNed: 

 • Advisering- en ondersteuning bij verzuimbegeleiding en re-integratie
 • Ondersteuning bij de Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en bij de maatregelen uit het Plan van aanpak RI&E
 • Preventief medisch onderzoek (PMO) voor uw werknemers, gericht op branchespecifieke risico's
 • (Aanstellings)keuringen

Als u een (wettelijk verplicht) basiscontract afsluit bij ArboNed profiteert u bovendien van 4% FHI ledenvoordeel op de tarieven van ArboNed Flex, ArboNed Basis en ArboNed Extra. U kunt natuurlijk ook via uw assurantietussenpersoon en verzuimverzekeraar een ArboNedcontract sluiten. U profiteert dan van extra gemak en voordeel en in dat geval geldt het FHI ledenvoordeel niet.

FHI, Klap Verzekeringsmakelaar en ArboNed

Klap Verzekeringsmakelaar is een assurantiemakelaar die gespecialiseerd is in verzekeringen voor technologische brancheorganisaties. Klap Verzekeringsmakelaar draagt zorg voor de verzekeringsmantels van FHI en is officieel samenwerkingspartner. FHI leden kunnen een hoogwaardige verzuimverzekering op maat afsluiten in combinatie met arbodienstverlening door ArboNed. Dit biedt u extra comfort en voordelen, zoals:

 • Snel en eenvoudig online ziekmelden. Elke melding komt automatisch bij ArboNed én uw verzekeraar terecht.
 • Eén vast aanspreekpunt voor preventie, verzuim en re-integratie.
 • Binnen vijf dagen telefonisch contact met uw vaste procesregisseur na elke ziekmelding.
 • Procesregisseur zorgt voor optimale regie op verzuimtraject en korte communicatielijnen.
 • Procesregisseur stemt vergoedingen van verzuiminterventies door ArboNed met Klap af.
 • Actief sturen op verzuimduur en (deel)herstel.
 • Optimale ondersteuning en advisering rond verzuim en re-integratie door een team aan deskundigen.
 • Veel ervaring met werkgevers in uw branche.

Kijk voor meer informatie op www.klap.com/technologie of bel met 020 261 06 07.

Uw voordelen op een rij

 • Administratief gemak en financieel voordeel
 • 4% korting op abonnementstarief en branchespecifieke diensten
 • Arbodienstverlening in combinatie met verzuimverzekering mogelijk
 • Veel branchekennis, -expertise en -ervaring (verzuimpreventie, veiligheid, branchespecifieke risico’s)
 • Gratis deelname aan online webinars
 • Vast aanspreekpunt voor preventie, verzuim en re-integratie
 • Online klantportal: verzuim volgen + rapportages
 • Keuze uit meerdere verzuimabonnementen

Direct afsluiten  (Vul uw FHI lidmaatschapsnummer in bij afsluiten.)

ArboNed samen met FHI

Branchespecialist

Als partner ondersteunt ArboNed honderden FHI-leden bij het uitvoeren en/of toetsen van de RI&E. Wij weten wat er speelt in uw branche en kennen de specifieke arbeidsrisico’s. Onze kennis en expertise zijn gebundeld in oplossingen gericht op preventie, vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en verzuim.

Meer informatie over de RI&E