Volandis

Volandis is het kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid in de bouw & infra. Sinds 2019 werkt ArboNed intensief met Volandis samen, als één van de vaste uitvoerders van het wettelijk verplichte Periodiek arbeidsdeskundig onderzoek (PAGO). Het PAGO is een medisch onderzoek afgestemd op de functie en geeft duidelijkheid over hoe uw werknemers gezond en vitaal aan het werk blijven, nu én in de toekomst.  

Valt u onder de cao Bouw & Infra of cao Afbouw? Dan is het PAGO voor u als werkgever kosteloos.

logo volandis

PAGO in de praktijk

Ook bouwbedrijf Mertens koos voor het PAGO van Volandis. "Het PAGO is preventieve zorg voor onze werknemers. We kunnen er uitval mee voorkomen. En het wordt ook nog eens vergoed vanuit de sector," aldus P&O adviseur Maan Mertens.

Fitfestival

Op Texel organiseerde ArboNed, in samenwerking met Volandis, het Fitfestival voor alle bouwbedrijven op het Waddeneiland.  Medewerkers konden er onder meer racen in een F1-simulator en genieten van lokaal eten en drinken. Zo werden ze enthousiast gemaakt om op het festival ook deel te nemen aan het PAGO. En dat werkte, want de opkomst voor het PAGO was met ruim 75% erg hoog. 

Meer weten? Lees dan dit artikel.

Waarom het PAGO?

In deze krappe arbeidsmarkt heeft u uw werknemers hard nodig. Het belang van gezond en vitaal personeel is daarmee groter dan ooit. Want gezonde en vitale werknemers verzuimen minder, zijn productiever en hebben meer energie. Een hulpmiddel om de gezondheid van uw medewerkers te beschermen en ze duurzaam inzetbaar te houden is het wettelijk verplichte PAGO. 

Wat is het PAGO?

Het PAGO is een onafhankelijk medisch onderzoek en wordt ook wel de bouwkeuring genoemd. Met een PAGO krijgen uw werknemers inzicht in hun gezondheidsrisico’s- en klachten vanuit hun functie en het risico op hart- en vaatziekten. De bouwarts geeft daarnaast advies hoe mogelijke risico’s als gevolg van het lichamelijk zware werk in de bouw voorkomen kunnen worden.

Meer informatie over het PAGO

Voordelen van het PAGO

  • Maak gebruik van de kennis en ervaring van ArboNed, dat het PAGO voor honderden bedrijven in de bouw verzorgt.
  • Geef via het PAGO uw werknemers inzicht in hun gezondheidsrisico’s- en klachten en leefstijl.
  • Voorkom verzuim van uw medewerkers, doordat zij via een persoonlijk adviesgesprek met de bouwarts concrete tips en adviezen krijgen om bewuster bezig te zijn met gezondheid en leefstijl.
  • Uw werknemers worden standaard per kwartaal uitgenodigd voor het PAGO. Door gebruik te maken van onze jaarplanning profiteert u van deze voordelen:
    • Bepaal zelf wanneer u de PAGO’s inplant, bijvoorbeeld in een rustige periode
    • Combineer de afspraken voor het PAGO efficiënt met andere (verplichte) keuringen
    • Heb een duidelijke planning voor het hele jaar.

Wilt u het PAGO direct kosteloos in orde maken? Stuur dan een e-mail naar volandis@arboned.nl.

Volandis

Zo zit het met privacy

Vertrouwelijkheid speelt een belangrijke rol. Werknemers moeten zich namelijk vrij voelen om eerlijk te antwoorden op alle vragen. Daarom worden anonimiteit en privacy van uw werknemers bij het PAGO gegarandeerd.  

Hoe werkt het PAGO?

Valt uw bedrijf onder de cao Bouw & Infra of bent u aangesloten bij ArboNed/ArboDuo? Dan worden uw medewerkers iedere vier jaar uitgenodigd. Werknemers ouder dan veertig jaar worden iedere twee jaar uitgenodigd. Het PAGO bestaat uit:

Online vragenlijst

Online vragenlijst

Over onder meer gezondheid, leefstijl en werkomstandigheden. Zo krijgt de bouwarts een goed beeld van uw medewerker. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer een half uur.

Testen 

Testen

Van onder meer de ogen, het gehoor, de longfunctie, het bloed, de rug en ledematen van uw werknemer. Van medewerkers ouder dan 40 jaar wordt een hartfilmpje gemaakt.

Gesprek en onderzoek

Gesprek en onderzoek

In het gesprek kijkt de bouwarts specifiek naar de gezondheidsrisico's vanuit het beroep en het risico op hart- en vaatziekten. Het onderzoek neemt één uur in beslag. Uw werknemers kunnen niet worden afgekeurd.

Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA)

In de cao is vastgelegd dat voor werknemers ouder dan 40 jaar het PAGO eens per vier jaar wordt uitgebreid met een adviesgesprek door een DIA-adviseur van Volandis. Deze adviseur bespreekt met uw werknemers hoe zij met plezier kunnen blijven werken en hoe ze duurzaam mogelijk binnen de bedrijfstak aan de slag kunnen blijven. Deze combinatie van het PAGO en het adviesgesprek noemen we de DIA. 

Meer informatie over de DIA

Opvolging PAGO

Om actief te werken aan gezondheid en leefstijl van uw werknemers en zo (langdurig) verzuim te voorkomen, kan de bouwarts onder meer het volgende adviseren:

Leefstijlbegeleiding

Blijkt tijdens het PAGO dat uw werknemer een verhoogd risico op hart- en vaatziekten heeft en dat hij baat heeft bij verbetering van zijn leefstijl? Dan verwijst de bouwarts uw medewerker door naar een leefstijladviseur. Volandis vergoedt de investering wanneer uw werknemer onder de cao Bouw & Infra valt (en/of uw bedrijf lid is van Bouwend Nederland NOA of AFNL) en uw medewerker volledig aan het werk is. 

Lees meer over leefstijlbegeleiding

 

Leefstijlbegeleiding

Werkplekonderzoek

Als het PAGO daartoe aanleiding geeft, kan de bouwarts uw bedrijf laten bezoeken. Bijvoorbeeld voor nader onderzoek op de werkplek of overleg over aanpassing van de werkzaamheden van de werknemer. De werknemer moet toestemming geven voor het opnemen van contact met de werkgever. Valt uw bedrijf onder de cao Bouw & Infra of cao Afbouw, en/of is uw bedrijf lid van Bouwend Nederland, NOA of AFNL, en is uw werknemer volledig aan het werk? Dan is het onderzoek voor u als werkgever kosteloos.

Werkplekonderzoek aanvragen

 

Werkplekonderzoek

Stress uit de bouw

Hoe is het gesteld met de werkdruk van uw werknemers? Door de stresstest van samenwerkingspartner Volandis krijgen uw medewerkers inzicht in de mate van stress die ze ervaren. Afhankelijk van de uitkomst kan uw werknemer vervolgstappen met de bouwarts bespreken. Bijvoorbeeld de verwijzing naar een professionele partij die uw medewerker ondersteunt op een manier die bij hem past. 

Lees meer over stresspreventie

 

Stress uit de bouw

Zelf werken aan gezondheid en vitaliteit

Als ondernemer in de bouw kunt u zelf aan de slag met de gezondheid en vitaliteit van uw werknemers. Onder meer op deze manieren:

Keuringen in de bouw & infra

ArboNed beschikt over eigen gecertificeerde (NOGEPA) keuringsartsen, eigen keuringslocaties en mobiele keuringsunits voor iedere keuring; van standaard beroepskeuringen tot zeer specialistische keuringen. Bekijk ze hier allemaal.

Asbestkeuring

asbestkeuringEen werkomgeving met gevaarlijke stoffen in combinatie met fysiek zwaar werk, vergen veel van de werknemers. Het goed functioneren van bewegingsapparaat, longen, hart en bloedvaten is essentieel.

Boek uw asbestkeuring

Bodemsaneringskeuring

Bodemsanering

Het arbeidsgezondheidskundig onderzoek is gericht op een vroegtijdige ontdekking van mogelijke gezondheidsschade en tevens gericht op de beoordeling van de geschiktheid voor deze werkzaamheden.

Boek uw bodemsaneringskeuring

Kraanmachinistkeuringkraanmachinist

Door kraanmachinisten periodiek te keuren kunt u gezondheidsproblemen of problemen in de werkomgeving tijdig signaleren. U kunt dan op tijd de nodige maatregelen nemen en mogelijke ongelukken voorkomen.

Boek uw kraanmachinistkeuring

Verplichte Intredekeuring (IK) door ArboNed

Heeft u werknemers die voor het eerst in de bouw gaan werken of die langer dan drie jaar geen werkzaamheden in de bouw hebben uitgevoerd? Dan bent u verplicht een Intredekeuring (IK) aan te bieden. De keuring is alleen bedoeld voor werknemers die regelmatig uitvoerend werk op de bouwplaats gaan verrichten of in een werkplaats gaan werken waarbij zij te maken krijgen met zwaar lichamelijk werk of werk dat gevaar voor anderen met zich meebrengt. Valt u onder de cao Bouw & Infra of cao Afbouw (en/of bent u lid van Bouwend Nederland, NOA of AFNL), dan is de Intredekeuring kosteloos. 

Factsheet IK

Gratis PSA-beleid ‘ongewenste omgangsvormen’

Oorzaken van langdurig verzuim door psychische klachten liggen vaak in zaken als hoge werkdruk en ongewenst gedrag zoals pesten, agressie, geweld, discriminatie of (seksuele) intimidatie. Deze factoren samen noemen we psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Als werkgever bent u wettelijk verplicht PSA te voorkomen. In een PSA-beleid legt u vast hoe u dat doet. Bijvoorbeeld door de inzet van een vertrouwenspersoon en het protocol ongewenste omgangsvormen. Speciaal voor bouwbedrijven vergoedt Volandis beiden. Via MijnVolandis kunt u gebruik maken van deze dienstverlening.

Lees meer over PSA-beleid

Preventiezorgportaal in de bouw

Sinds 1 juni 2023 zorgen kenniscentrum Volandis en preventie-arbodiensten - waaronder ArboNed - met het preventiezorgportaal dat elke vakkracht in de bouw een leven lang toegang krijgt tot zijn persoonlijke preventiezorgdossier.  

Preventiezorgportaal

De bouwarts, doktersassistent, DIA- en leefstijladviseur werken allemaal in het preventiezorgportaal. Hier hebben zij inzicht in alle aangeleverde gegevens. Zij leggen eenduidig de gesprekken en adviezen op persoonsniveau vast. Hiermee borgen we de kwaliteit van de preventiezorg.

MijnPreventie werknemersportaal

Werknemers hebben volledig inzicht in het eigen MijnPreventie werknemersportaal en kunnen zo hun hele leven lang werkgerelateerde gezondheidsontwikkelingen volgen. Ook wanneer er wordt gewisseld van werkgever of arbodienst. Het is volledig ingericht volgens de privacywetgeving. Iedere werknemer die voor zijn DIA/PAGO uitgenodigd wordt, kan gemakkelijk een account aanmaken via: preventie.volandis.nl.

Lees hier meer over het preventiezorgportaal van Volandis.