Volandis

Volandis is het kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid in de bouw & infra. Sinds 2019 werkt ArboNed intensief met Volandis samen, als één van de vaste uitvoerders van het PAGO. Het PAGO is een medisch onderzoek afgestemd op de functie en geeft duidelijkheid hoe uw werknemers gezond en vitaal aan het werk blijven, nu én in de toekomst. 

Valt u onder de cao Bouw & Infra of cao Afbouw? Dan zijn het PAGO en de bijbehorende Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA) voor u als werkgever kosteloos.

logo volandis

OP DE 

GEZONDHEID

Hoe gaat het echt met uw werknemers? Check het gratis met het PAGO van ArboNed

PAGO VOLANDIS

PAGO en DIA makkelijk geregeld

Het PAGO geeft duidelijkheid over hoe uw werknemers gezond en vitaal aan het werk blijven, nu én in de toekomst. We kijken naar de gezondheidsrisico’s vanuit de functie en het risico op hart- en vaatziekten. Na het PAGO krijgt uw medewerker persoonlijk advies. De uitkomsten zijn vertrouwelijk. Meer informatie vindt u op www.volandis.nl/pago.

Wij verzorgen het PAGO voor honderden bedrijven in de bouw. Hiervoor nodigen wij medewerkers standaard per kwartaal uit, gekoppeld aan hun geboortejaar en functie (UTA of bouwplaatsmedewerker). We kunnen ook een jaarplanning verzorgen. 

De voordelen van een jaarplanning: 

  • U kunt zelf, gespreid over het jaar, bepalen wanneer u de PAGO’s gepland wilt hebben, bijvoorbeeld in een rustige periode.
  • U kunt de afspraak efficiënt combineren met andere afspraken of (verplichte) keuringen. 
  • U heeft een duidelijke planning voor het hele jaar.

Wilt u hier meer informatie over, of het direct kosteloos in orde maken, stuur dan een mail aan volandis@arboned.nl.

 

Leefstijlbegeleiding

Als tijdens het PAGO blijkt dat een werknemer een verhoogd risico op hart- en vaatziekten heeft en baat heeft bij begeleiding om zijn leefstijl te verbeteren, dan zal de arts de medewerker doorverwijzen naar een leefstijladviseur. Valt u onder de cao Bouw & Infra of cao Afbouw (en/of bent u lid van Bouwend Nederland, NOA of AFNL) en uw werknemer is volledig aan het werk, dan vergoedt Volandis de investering. Zo kunt u met gerichte en persoonlijke leefstijlbegeleiding voorkomen dat uw werknemer (langdurig) uitvalt. 

Kijk voor meer informatie op de website van Volandis

Speciaal voor uw bouwbedrijf: gratis PSA-beleid 'ongewenste omgangsvormen'

PSA staat voor Psychosociale Arbeidsbelasting. Denk daarbij aan ongewenst of grensoverschrijdend gedrag en een te hoge werkdruk. Als werkgever bent u wettelijk verplicht PSA te voorkomen. In een PSA-beleid legt u vast hoe u dat doet. Speciaal voor bouwbedrijven vergoedt Volandis de vertrouwenspersoon inclusief het protocol ongewenste omgangsvormen. Zo heeft u deze onderdelen van uw PSA-beleid direct goed geregeld. Via MijnVolandis kunt u gebruikmaken van deze dienstverlening. 
Meer lezen over PSA-beleid

Keuringen in de bouw & infra

ArboNed beschikt over eigen gecertificeerde (NOGEPA) keuringsartsen, eigen keuringslocaties en mobiele keuringsunits voor iedere keuring; van standaard beroepskeuringen tot zeer specialistische keuringen. Bekijk ze hier allemaal.

Asbestkeuring

asbestkeuringEen werkomgeving met gevaarlijke stoffen in combinatie met fysiek zwaar werk, vergen veel van de werknemers. Het goed functioneren van bewegingsapparaat, longen, hart en bloedvaten is essentieel.

Boek uw asbestkeuring

Bodemsaneringskeuring

Bodemsanering

Het arbeidsgezondheidskundig onderzoek is gericht op een vroegtijdige ontdekking van mogelijke gezondheidsschade en tevens gericht op de beoordeling van de geschiktheid voor deze werkzaamheden.

Boek uw bodemsaneringskeuring

Kraanmachinistkeuringkraanmachinist

Door kraanmachinisten periodiek te keuren kunt u gezondheidsproblemen of problemen in de werkomgeving tijdig signaleren. U kunt dan op tijd de nodige maatregelen nemen en mogelijke ongelukken voorkomen.

Boek uw kraanmachinistkeuring

Verplichte Intredekeuring (IK) door ArboNed

Heeft u werknemers die voor het eerst in de bouw gaan werken of die langer dan drie jaar geen werkzaamheden in de bouw hebben uitgevoerd? Dan bent u verplicht een Intredekeuring (IK) aan te bieden. De keuring is alleen bedoeld voor werknemers die regelmatig uitvoerend werk op de bouwplaats gaan verrichten of in een werkplaats gaan werken waarbij zij te maken krijgen met zwaar lichamelijk werk of werk dat gevaar voor anderen met zich meebrengt. ArboNed voert de Intredekeuring uit. Valt u onder de cao Bouw & Infra of cao Afbouw (en/of bent u lid van Bouwend Nederland, NOA of AFNL), dan is de Intredekeuring kosteloos. 

 

Leaflet

Factsheet voor werkgevers

pdf, 1.4 MB

Bedrijfs- of werkplekonderzoek

Als bijvoorbeeld de IK, het PAGO, of het spreekuur van de bedrijfsarts daartoe aanleiding geeft, kan de bedrijfsarts het bedrijf (laten) bezoeken. Het kan dan gaan om nader onderzoek op de werkplek en/of overleg met de werkgever over (bijvoorbeeld) aanpassing van de werkzaamheden van de werknemer. De werknemer moet toestemming geven voor het opnemen van contact met de werkgever. ArboNed voert deze bedrijfs- of werkplekonderzoeken uit. Valt u onder de cao Bouw & Infra of cao Afbouw (en/of bent u lid van Bouwend Nederland, NOA of AFNL), en is uw werknemer volledig aan het werk? Dan is de onderzoek kosteloos voor u als werkgever.

Wilt u als werkgever een werkplekonderzoek aanvragen voor uw werknemer? Bekijk dan hier onze diensten

Team van professionals

Wij zijn er voor 45 000 werknemers in de bouw en infra. Onze professionals hebben ruime ervaring in uw branche. We weten wat er speelt en met welke arbo-uitdagingen u te maken heeft. Onze gespecialiseerde bouwartsen kennen de branche en werken intensief samen met werkgevers en werknemers om verzuim te voorkomen, ook in coronatijd. Onze consultants (veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten en arbeids- en organisatiedeskundigen) adviseren en ondersteunen u bij uw arbozorgbeleid. Samen zorgen we ervoor dat uw werknemers langer gezond en met plezier kunnen doorwerken.

Onze klanten beoordelen ons met een 8,1.

Stress uit de bouw

Veel uitvoerende, technische en administratieve krachten (kortweg UTA-werknemers) hebben te maken met een hoge werkdruk. Onder hoge druk of constante spanning werken vraagt niet alleen geestelijke inspanning, maar heeft ook gevolgen voor het lichaam. Verzuim door werkstress is te voorkomen. 

Daarom is in de cao Bouw & Infra vastgelegd dat UTA-werknemers met te veel werkdruk of stress gratis gebruik kunnen maken van de UTA-werkdrukvoorziening. Denkt u dat de UTA-werkdrukvoorziening u verder kan helpen? Neem dan contact op met CSR Centrum via: 0183 354 294 of info@csrcentrum.nl

Folder

Stress uit de bouw

pdf, 1.4 MB

Regelingen in de bouw

Als ondernemer in de bouw zijn er verschillende regelingen voor u beschikbaar om uw medewerkers duurzaam inzetbaar te houden. Wij zetten ze hier op een rij. 

Het overzicht

 

contact

Heeft u vragen of wilt een afspraak maken?

Onze Accountmanager divisie Verzekerd helpt u graag verder.