Verzuimloket

ArboNed heeft ruime ervaring met branche-specifieke dienstverlening. Wij bieden ondersteuning in de aanpak van verzuim en bij het vervullen van de wettelijke Poortwachter verplichtingen. Wij doen dat met professionals die kennis hebben van uw branche en weten wat er op de werkvloer speelt.

Speciaal voor werkgevers die lid zijn van de Novak of BaliePlus of bedrijven in de installatietechniek hebben wij samen met Nationale-Nederlanden een uniek branche specifiek aanbod voor verzuimbegeleiding en re-integratiedienstverlening in de eerste twee ziektejaren. Bent u eigen risicodrager voor de WGA, dan bieden wij u ook ondersteuning in het derde tot en met het twaalfde ziektejaar, de WGA-periode.

Preventie

Voorkomen is beter dan genezen. ArboNed heeft daarom een aantal preventieve activiteiten opgenomen in het pakket Verzuimloket, waaronder het arbeidsomstandighedenspreekuur en de Goed geregeld check. Vanwege de aanvullende risico’s in de branches is voor bedrijven in de installatietechniek en technologische industrie in overleg met Nationale-Nederlanden ook het ePMO (online Periodiek medisch onderzoek) opgenomen in het pakket. Een uniek aanbod! 

Procesregie: vergoed door Nationale Nederlanden

Een duurzame en snelle werkhervatting staat voorop. De combinatie van re-integratiedienstverlening én een verzuimverzekering levert u naast een financiële besparing ook (administratief) gemak op. De procesregisseur is uw vaste aanspreekpunt en contactpersoon, voert de regie op de re-integratiedienstverlening, bewaakt samen met de werknemer en u het re-integratietraject én communiceert met Nationale-Nederlanden over snelle interventies en eventuele beschikbare vergoedingen. De kosten van de procesregie worden vergoed door Nationale-Nederlanden. 

Voordelen Verzuimloket voor u op een rijtje

 

 • Eén vast aanspreekpunt voor preventie, verzuim en re-integratie: onze procesregisseur zorgt voor optimale regie op het verzuimtraject en korte communicatielijnen.
 • Actief sturen op verzuimduur en (deel)herstel.
 • Goede samenwerking en communicatie met de claimbehandelaar van Nationale-Nederlanden.
 • Optimale ondersteuning en advisering rond verzuim en re-integratie door een team aan deskundigen.
 • Kennis en kunde van de branche. 
 • Advies over gebruik van financieringsmogelijkheden vanuit de polisvoorwaarden van Nationale-Nederlanden.
 • Slechts één melding in Meldverzuim is voldoende.
 • Toegang tot Online klantportal ‘Vandaag’ van ArboNed. U ziet precies welke acties lopen en er nog aankomen. Verzuimcijfers krijgt u overzichtelijk gepresenteerd en heldere rapportages geven u inzicht in het verzuimproces.
 • Gratis deelname aan (branche-specifieke) webinars.
 • Gemak door gegevensuitwisseling met Nationale-Nederlanden (met inachtneming van alle privacyregels).
 • Inclusief ePMO (online Preventief medisch onderzoek) voor bedrijven in de installatietechniek en technische industrie.
 • Vergoeding van de procesregie door Nationale-Nederlanden. 

Meer informatie

Uw verzekeringsadviseur vertelt u graag meer over de verschillende Verzuimloketten en brengt vrijblijvend een scherpe offerte aan u uit. Voor vragen over de dienstverlening in het loket kunt u contact opnemen met ArboNed via salessupport@arboned.nl. 

Leaflet

Verzuimloket Balieplus

pdf, 112.0 kB
Leaflet

Verzuimloket Installatietechniek

pdf, 106.1 kB
Leaflet

Verzuimloket Novak

pdf, 99.2 kB