Nationale-Nederlanden

In samenwerking met Nationale-Nederlanden biedt ArboNed werkgevers optimale ondersteuning in de eerste twee ziektejaren met verzuimbegeleiding en re-integratie. Naast veel gemak bij het ziek- en herstelmelden via het meldportaal van Nationale-Nederlanden (Meldverzuim) zijn verschillende financieringsmogelijkheden beschikbaar vanuit de polisvoorwaarden. Daarnaast vindt er gegevensuitwisseling met Nationale-Nederlanden plaats. Uiteraard met inachtneming van alle privacyregels. Zo biedt de samenwerking met Nationale-Nederlanden financieel voordeel, ook door extra aantrekkelijke tarieven op onze dienstverlening.

Nationale-Nederlanden

Dienstverlening in samenwerking met Nationale-Nederlanden

Wilt u uw verzuimverzekering van Nationale-Nederlanden combineren met onze dienstverlening voor verzuim- en re-integratiebegeleiding én voor het voorkomen van verzuim? Hieronder vind u per pakket meer informatie.

Meer weten?

U kunt de arbodienstverlening van ArboNed door uw verzekeringsadviseur via Nationale-Nederlanden afsluiten. Voor meer informatie zie ook: www.nn.nl/verzuimpakket-werkgever.

Branchespecifiek aanbod

Speciaal voor werkgevers die lid zijn van de Novak of BaliePlus of bedrijven in de installatietechniek en Bouw en Infra hebben wij samen met Nationale-Nederlanden een uniek branchespecifiek aanbod voor verzuimbegeleiding en re-integratiedienstverlening in de eerste twee ziektejaren. 

  • Installatietechniek: Verzuimloket / mkb uitgebreid 
  • Novak: Verzuimloket / mkb uitgebreid
  • Balieplus: Verzuimloket / mkb uitgebreid

Meer weten?

Team van professionals

De professionals van ArboNed hebben veel ervaring met werkgevers in het mkb en in de samenwerking met verzekeraars. Ze weten wat er speelt en met welke uitdagingen er zijn. De vaste contactpersoon, de procesregisseur, heeft de regie over het gehele proces en werkt vanaf de eerste ziekmelding intensief met de werkgever samen om de werknemer zo snel mogelijk, maar zeker ook duurzaam weer aan het werk te krijgen.

Adviseren en activeren

In onze aanpak leggen wij de nadruk op het ondersteunen, adviseren en activeren van zowel de werknemer als de werkgever. Deze werkwijze zorgt bij onze klanten, maar ook bij onze samenwerkingspartners aantoonbaar voor reductie van het verzuim en dus de schadelast in de portefeuille. Ter illustratie: het gemiddelde verzuimpercentage van onze klanten binnen de portefeuille van Nationale-Nederlanden, ligt onder het gemiddelde percentage van ArboNed én het landelijke CBS-cijfer.

Meer over de aanpak van ArboNed

Verplichtingen vanuit het basiscontract

Met een verzuimabonnement bij ArboNed (op basis van de ‘vangnetregeling’), voldoet u aan de eisen die de Arbowet stelt in artikel 14a rond het uitvoeren van de wettelijke taken, het zogenoemde basiscontract. Concreet betekent dit dat ArboNed u graag ondersteunt bij uw onderstaande taken, precies zoals de wet ook vereist. 

  • Activiteiten op het gebied van verzuim en re-integratie.
  • Het bieden van vrije toegang van werknemers tot de bedrijfsarts (via het open spreekuur).
  • De Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
  • Het Preventief medisch onderzoek (PMO of PAGO).
  • In specifieke gevallen een aanstellingskeuring.

In onze samenwerkingsvoorwaarden hebben wij uw wettelijke taken en de werkafspraken die wij daarover maken nader beschreven. ArboNed heeft deze samenwerkingsvoorwaarden om een goede samenwerking te waarborgen. Zo houdt u uw bedrijf gezond en voorkomt u boetes van de Nederlandse Arbeidsinspectie.