Nationale-Nederlanden

In samenwerking met Nationale-Nederlanden biedt ArboNed werkgevers optimale ondersteuning in de eerste twee ziektejaren met verzuimbegeleiding en re-integratie. Naast veel gemak bij het ziek- en herstelmelden via Meldverzuim zijn verschillende financieringsmogelijkheden beschikbaar vanuit de polisvoorwaarden en gegevensuitwisseling met Nationale-Nederlanden. Uiteraard met inachtneming van alle privacyregels. Daarbij biedt de samenwerking met Nationale-Nederlanden financieel voordeel, door extra aantrekkelijke tarieven en kortingen op onze dienstverlening.

Nationale-Nederlanden

Team van professionals

De procesregisseurs, bedrijfsartsen en andere professionals van ArboNed hebben ruime ervaring met werkgevers in het mkb en in de samenwerking met verzekeraars. Ze weten wat er speelt en met welke uitdagingen u te maken heeft. Uw vaste contactpersoon: de procesregisseur, heeft de regie over het gehele proces en werkt vanaf de eerste ziekmelding intensief met u samen om uw werknemer zo snel mogelijk, maar zeker ook duurzaam weer aan het werk te krijgen.

Adviseren en activeren

In onze aanpak leggen wij de nadruk op het ondersteunen, adviseren en activeren van zowel de werknemer als de werkgever. Deze werkwijze zorgt bij onze klanten, maar ook bij onze samenwerkingspartners aantoonbaar voor reductie van het verzuim en dus de schadelast in de portefeuille. Ter illustratie: het gemiddelde verzuimpercentage 2018 van onze klanten binnen de portefeuille van Nationale-Nederlanden, ligt onder het gemiddelde percentage van ArboNed én het landelijke CBS-cijfer.

Meer over de aanpak van ArboNed

Verzuimpakket in samenwerking met Nationale-Nederlanden

Werkgevers die een verzuimverzekering van Nationale-Nederlanden willen combineren met verzuim- en re-integratiedienstverlening van ArboNed in de eerste twee ziektejaren, kunnen kiezen uit de volgende twee abonnementen:

  • Activiteitenpakket: € 31 per werknemer per jaar
  • Comfortabonnement: € 108 per werknemer per jaar

Meer weten?

Branchespecifiek aanbod

Speciaal voor werkgevers die lid zijn van de Novak of BaliePlus of bedrijven in de installatietechniek, technologische industrie en Bouw en Infra hebben wij samen met Nationale-Nederlanden een uniek branche specifiek aanbod voor verzuimbegeleiding en re-integratiedienstverlening in de eerste twee ziektejaren. Bent u eigen risicodrager voor de WGA, dan bieden wij u ook ondersteuning in het derde tot en met het twaalfde ziektejaar, de WGA-periode.

  • Het Verzuimloket: € 88 per werknemer per jaar

Meer weten?

Nieuwe Arbowet en basiscontract

Met de nieuwe Arbowet is er meer aandacht voor preventie, de rol van preventiemedewerker én de randvoorwaarden van het handelen van de bedrijfsarts. Daarnaast stelt het hebben van een overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverlener verplicht. De overeenkomsten die ArboNed via Nationale-Nederlanden heeft afgesloten, voldoen voor het grootste deel aan de gestelde voorwaarden, maar de nieuwe wet vereist een aantal aanpassingen hierin. Deze aanpassingen hebben betrekking op de aanvullende afspraken over onze dienstverlening. Deze zijn verwerkt in onze samenwerkingsvoorwaarden. Met dit addendum voldoet uw contract met ArboNed volledig aan de nieuwe wettelijke eisen, onder voorwaarde dat u dit wel met uw ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) heeft afgestemd. Op deze samenwerkingsvoorwaarden is namelijk het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) van toepassing. Bij ontbreken van de OR of PVT dient u dit met de betrokken werknemers af te stemmen. Het getekende exemplaar van de samenwerkingsvoorwaarden kunt u vervolgens in uw eigen administratie bewaren, en hoeft niet teruggestuurd te worden aan ArboNed.

Goed geregeld check

In een paar minuten vult u de online vragenlijst in. U ontvangt direct advies over hoe u uw arbobeleid nog beter kunt regelen. Belangrijk om te weten, want een actief arbobeleid levert veel op. U werkt aan een prettige, veilige en gezonde werkomgeving en kunt voldoen aan de Arbowet. Zo houdt u uw bedrijf en mensen vitaal en gezond.

Doe de Goed geregeld check

Video ePMO