Nationale-Nederlanden

In samenwerking met Nationale-Nederlanden biedt ArboNed werkgevers optimale ondersteuning in de eerste twee ziektejaren met verzuimbegeleiding en re-integratie. Naast veel gemak bij het ziek- en herstelmelden via Meldverzuim zijn verschillende financieringsmogelijkheden beschikbaar vanuit de polisvoorwaarden en gegevensuitwisseling met Nationale-Nederlanden. Uiteraard met inachtneming van alle privacyregels. Daarbij biedt de samenwerking met Nationale-Nederlanden financieel voordeel, door extra aantrekkelijke tarieven en kortingen op onze dienstverlening.

Nationale-Nederlanden

Team van professionals

De procesregisseurs, bedrijfsartsen en andere professionals van ArboNed hebben ruime ervaring met werkgevers in het mkb en in de samenwerking met verzekeraars. Ze weten wat er speelt en met welke uitdagingen u te maken heeft. Uw vaste contactpersoon: de procesregisseur, heeft de regie over het gehele proces en werkt vanaf de eerste ziekmelding intensief met u samen om uw werknemer zo snel mogelijk, maar zeker ook duurzaam weer aan het werk te krijgen.

Adviseren en activeren

In onze aanpak leggen wij de nadruk op het ondersteunen, adviseren en activeren van zowel de werknemer als de werkgever. Deze werkwijze zorgt bij onze klanten, maar ook bij onze samenwerkingspartners aantoonbaar voor reductie van het verzuim en dus de schadelast in de portefeuille. Ter illustratie: het gemiddelde verzuimpercentage van onze klanten binnen de portefeuille van Nationale-Nederlanden, ligt onder het gemiddelde percentage van ArboNed én het landelijke CBS-cijfer.

Meer over de aanpak van ArboNed

Verzuimpakket in samenwerking met Nationale-Nederlanden

Werkgevers die een verzuimverzekering van Nationale-Nederlanden willen combineren met verzuim- en re-integratiedienstverlening van ArboNed in de eerste twee ziektejaren, kunnen kiezen uit de volgende drie abonnementen:

 • Activiteitenpakket
 • Comfortabonnement
 • Module Ziekteverzuim mkb uitgebreid

Meer weten?

U kunt de arbodienstverlening van ArboNed door uw verzekeringsadviseur via Nationale-Nederlanden afsluiten. Voor meer informatie zie ook: www.nn.nl/verzuimpakket-werkgever.

MKB verzuim-ontzorgverzekering

Ook de nieuwe MKB verzuim-ontzorgverzekering kunt u afsluiten bij Nationale-Nederlanden. Lees meer hierover bij Nationale-Nederlanden.

Branchespecifiek aanbod

Speciaal voor werkgevers die lid zijn van de Novak of BaliePlus of bedrijven in de installatietechniek, technologische industrie en Bouw en Infra hebben wij samen met Nationale-Nederlanden een uniek branchespecifiek aanbod voor verzuimbegeleiding en re-integratiedienstverlening in de eerste twee ziektejaren. Bent u eigen risicodrager voor de WGA, dan bieden wij u ook ondersteuning in het derde tot en met het twaalfde ziektejaar, de WGA-periode.

 • Bouwend Nederland: Verzuimloket / mkb uitgebreid
 • Installatietechniek: Verzuimloket / mkb uitgebreid 
 • Novak: Verzuimloket / mkb uitgebreid
 • Balieplus: Verzuimloket / mkb uitgebreid

Meer weten?

WGA Hiaat en/of WIA Excedent verzekering

Nationale-Nederlanden en ArboNed maken Nederland vitaal en veerkrachtig. En als uw werknemer toch een keer uitvalt, dan zetten we middelen en specialisten in die nodig zijn om hen weer in hun kracht te zetten. De WGA Hiaat en/of WIA Excedent verzekering van Nationale-Nederlanden is zo’n voorbeeld waarbij bescherming tegen inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid van werknemers én actieve ondersteuning bij de re-integratie optimaal samengaan.  

Meer weten

Verplichtingen vanuit het basiscontract

Met een verzuimabonnement bij ArboNed (op basis van de ‘vangnetregeling’), voldoet u aan de eisen die de Arbowet stelt in artikel 14a rond het uitvoeren van de wettelijke taken, het zogenoemde basiscontract. Concreet betekent dit dat ArboNed u graag ondersteunt bij uw onderstaande taken, precies zoals de wet ook vereist. 

 • Activiteiten op het gebied van verzuim en re-integratie.
 • Het bieden van vrije toegang van werknemers tot de bedrijfsarts (via het open spreekuur).
 • De Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
 • Het Preventief medisch onderzoek (PMO of PAGO).
 • In specifieke gevallen een aanstellingskeuring.

In onze samenwerkingsvoorwaarden hebben wij uw wettelijke taken en de werkafspraken die wij daarover maken nader beschreven. ArboNed heeft deze samenwerkingsvoorwaarden om een goede samenwerking te waarborgen. Zo houdt u uw bedrijf gezond en voorkomt u boetes van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW).

Goed geregeld check

In een paar minuten vult u de online vragenlijst in. U ontvangt direct advies over hoe u uw arbobeleid nog beter kunt regelen. Belangrijk om te weten, want een actief arbobeleid levert veel op. U werkt aan een prettige, veilige en gezonde werkomgeving en kunt voldoen aan de Arbowet. Zo houdt u uw bedrijf en mensen vitaal en gezond.

Doe de Goed geregeld check

Video ePMO