WGA Hiaat en/of WIA Excedent

Persoonlijke aandacht bij preventie en re-integratie

Als een werknemer na twee jaar ziekte nog niet (volledig) aan het werk is en daarbij minimaal 35% arbeidsongeschikt is, ontvangt de werknemer van Nationale-Nederlanden een uitkering uit de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Met gespecialiseerd casemanagement en persoonlijke begeleiding helpen we uw arbeidsongeschikte werknemer weer duurzaam aan het werk te gaan. Onze dienstverlening maakt onderdeel uit van de verzekering van Nationale-Nederlanden.

De werkgever is samen met de werknemer verantwoordelijk voor de re-integratie. ArboNed ondersteunt de werkgever hierbij. Bijvoorbeeld door het doorvoeren van werkplekaanpassingen als dat betekent dat de werknemer eerder of meer kan werken of het aanbieden van passende arbeid als dat mogelijk is. 

We monitoren het verloop van het herstel en houden de acties en wettelijke voorschriften in de gaten. Ook regelen we met Nationale-Nederlanden de financieringsmogelijkheden van bijvoorbeeld interventietrajecten. Zo zorgen we samen voor de meest effectieve route naar duurzame re-integratie.

Kosten

De kosten van onze dienstverlening bestaan uit een basisvergoeding (fee) op organisatieniveau voor de registratie, het casemanagement en beschikbaarheid van onze professionals. De aanvullende activiteiten worden op machtiging door ArboNed uitgevoerd en achteraf in rekening gebracht bij de werkgever. 

Meer informatie? 

Voor meer informatie over de verzekering kunt u terecht bij Nationale-Nederlanden. Wilt u meer informatie over de dienstverlening van ArboNed? Stuurt u dan een mail naar adviseurvan@arboned.nl. U wordt daarna zo spoedig mogelijk teruggebeld.