Rabo Verzuimverzekering

Met een verzuimabonnement bent u voor al uw werknemers goed verzekerd en ondersteunen ArboNed en Rabo Verzuimverzekering u bij de re-integratie van zieke werknemers. De activiteiten die ArboNed uitvoert in het kader van de re-integratie en op basis van de Wet verbetering poortwachter zijn van beide pakketvormen identiek. De wijze van betaling verschilt. 

Activiteitenpakket en Comfortpakket

Met het Activiteitenpakket betaalt u een laag instaptarief per werknemer per jaar, u betaalt alle overige uitgevoerde activiteiten achteraf per activiteit. Met het Comfortpakket betaalt u een tarief per werknemer per jaar, waar de meest voorkomende activiteiten inclusief in het pakket zijn. U betaalt alleen nog voor de aanvullende activiteiten die niet zijn opgenomen. In alle gevallen machtigt u ArboNed om de diensten die betrekking hebben op de Wet verbetering poortwachter, inclusief het opvragen en beoordelen van medische informatie, zonder voorafgaande toestemming uit te voeren. Zo wordt mogelijk langdurig verzuim tijdig onderkend, snelheid van handelen gewaarborgd en voldoet u aan wet- en regelgeving.

Gemak

Samen met Rabo Verzuimverzekering ondersteunt ArboNed u met alles wat te maken heeft met de verzuimbegeleiding en re-integratie van uw zieke werknemers in de eerste twee ziektejaren. De ziek- en herstelmeldingen doet u gemakkelijk via Rabo Verzuimportaal die automatisch doorgegeven worden aan ArboNed: één melding is dus voldoende.

Onze unieke aanpak

Wordt een werknemer ziek, dan starten we met een vragenlijst, de Digitale verzuimvoorspeller. Dankzij meer dan 25 jaar ervaring en dataonderzoek kan ArboNed op basis van de uitkomsten hiervan voorspellen of een werknemer korter of langer dan twee weken zal verzuimen. Deze nieuwe werkwijze is revolutionair en onvergelijkbaar met andere (verzuim)vragenlijsten. Voordeel is dat een werknemer (indien nodig) eerder dan gebruikelijk wordt opgeroepen voor het spreekuur. Dankzij de vroegtijdige inzet van een gerichte vervolgactiviteit, is de werknemer sneller en verantwoord weer aan het werk. Blijkt uit de Digitale verzuimvoorspeller dat er sprake is van psychisch verzuim, dan ontvangt uw werknemer een aanvullende (digitale) vragenlijst. Na het invullen van deze vragenlijst krijgt hij, zonodig met voorrang, een uitnodiging voor het spreekuur van de bedrijfsarts. Zo biedt ArboNed sneller de juiste begeleiding.

Als de werknemer langer ziek is, plannen wij de nodige vervolgactiviteiten, zoals bijvoorbeeld een spreekuur bij de (bedrijfs)arts, bedrijfsmaatschappelijk werker of arbeidsdeskundige. Op basis van de Probleemanalyse krijgt u concreet advies voor het Plan van aanpak.  

Uw team

Met een team van professionals, verspreid door heel Nederland, zorgen wij voor een adequate verzuimbegeleiding. De kracht van ArboNed ligt onder andere in de gecombineerde inzet van de procesregisseur, arbeidsdeskundige en de bedrijfsarts. De procesregisseur als uw vaste aanspreekpunt en regisseur van de lopende verzuimdossiers. Door een duidelijk onderscheid te maken tussen gedragsmatige, medische en procesmatige taken ontstaat er een krachtige samenwerking waarin onze professionals hun kennis en ervaring optimaal benutten. Naast het bewaken van de voortgang van het (deel)herstel worden de stappen in het kader van de Wet verbetering poortwachter gevolgd. 

Module Re-integratiemanager

Heeft u gekozen voor de module Re-integratiemanager? Hieronder ziet u de inhoud van deze module.

 • Casemanager (omschreven in de Wet Verbetering Poortwachter): extra ondersteuning en begeleiding bij Plan van aanpak, eerstejaarsevaluatie en WIA-aanvraag
 • Inzetten van een interventie op aanvraag van de bedrijfsarts of volgend uit het re-integratieproces (in overleg met bedrijfsarts)
 • 100% vergoeding van de geadviseerde interventie
 • Poortwachtergarantie: vergoeding aan werkgever van opgelegde loonsanctie UWV door uw (gevolmachtigd) verzekeraar

Indien ArboNed de module Re-integratiemanager uitvoert, betaalt u € 27 p.m.p.j. (exclusief BTW). U ontvangt de factuur hiervoor van ArboNed.  
Wordt de module door a.s.r. uitgevoerd, dan betaalt u  € 37 p.m.p.j. (exclusief BTW). U ontvangt de factuur hiervoor van uw (gevolmachtigd) verzekeraar.  

Samengevat

 • Eén vast aanspreekpunt voor preventie, verzuim en re-integratie: onze procesregisseur zorgt voor optimale regie op het verzuimtraject en korte communicatielijnen.
 • Actief sturen op verzuimduur en (deel)herstel.
 • Optimale ondersteuning en advisering rond verzuim en re-integratie door een team aan deskundigen.
 • Slechts één melding in Rabo Verzuimportaal is voldoende.
 • Gemak door gegevensuitwisseling met Rabo Verzuimverzekering (met inachtneming van alle privacyregels).
 • Toegang tot Online verzuimportaal ‘Vandaag’ van ArboNed. U ziet precies welke acties lopen en er nog aankomen. Verzuimcijfers krijgt u overzichtelijk gepresenteerd en heldere rapportages geven u inzicht in het verzuimproces.
 • Gratis deelname aan (branche-specifieke) webinars.
 • Aantrekkelijke korting op het tarief voor de arbodienstverlening.